مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 عصمت الله نایبخـیل

  

Asmatullah Nayebkheil


 

با تمام احترامی كه به اسم و شخصیت اسبق محترم نبی عظیمی داشتم، یادآور شوم كه:

مگر تا به كی بالای اجساد سپاهیان وطن به بذله گویی و كژ بحثی ادامه میدهید؟! ما سقوط حزب دولت دموكراتیك افغانستان را در سال ١٩٩٢ فراموش نمی كنیم و بُنیاد این سقوط را هم آگاهیم كه با ساخت و بافت چند تن از جنرالهای پنج ستاره یی آزرده خاطر با برخی از اعضای كمیته مركزی، با سیه ترین نیروهای تاریخ كشور ما (جهادیها)، سبب شد و بالای اجساد باشنده گان بی بضاعت وطن و خاك خونین وطن رقصیدید و زلفهای تان را شانه زدید!

 

از چندی بدینطرف باز هم ماشین پروپاگند شما با چند تن از وابسته گان شما (به گمان اغلب اسمای مستعار شخص شماست) به بدگویی جانبازان وطن آغاز كرده اید! از چندین سال است كه گلیم دوكتور نجیب الله را شما هموار كرده اید بنابر فركسیون بازیهای آن زمان خویش و حال بالای جسد خونین جبار قهرمان كه سرش را فدای وطن كرد، گفتار زشت و پلید را آغاز كرده اید. من به آدرس شما (كاپی به ضمیمه است) خیلی احترامانه و با كمال صداقت، درحاشیه بحث های نا به هنجار شما و اتهامهای شما به آدرس جبار قهرمان، یادداشتی نوشتم ولی شما نی تنها كه به پاسخ و استدلال منطقی تان اقدام نكردید، با بد گویی و كلمات دور از ادب مانند "ماست مالی و . . ." مرا "بلاك" كردید. 

 

مگر می شود با این فضای باز انترنیتی، جلوی بیان حقیتهای تاریخی وطن را و آنهایی را كه نی تنها با آبروی خود بازی كردند، بل با آبروی میلیونها هموطن ما و وطن ویران هم بازی كردند و آن را به سیه ترین نیروهای تاریخ ما (شورای نظار) دو دسته تقدیم كردند، گرفت؟! حتماَ شما می گویید نی! پس من به شما پیشنهاد میكنم كه شما باید نادم اعمال تان در سال ١٩٩٢ باشید كه یگانه علت سقوط دولت و كشتار و ویرانی وطن زیبای ما است. 

امروز در كنار جبار قهرمان یك جوان دلیر و وطنپرست (جنرال رازق) دیگر هم توسط این سیه دلان تاریخ كه شما با آنها پیمان بسته بودید، به ابدیت پیوست! تا به كی باید كشته داد و بعد از آن رفته گان را از قبرستان كشید و روح و روان شان را دشنام داد؟!

این همه نتایج ساخت و بافت شما جنرالان آن زمان است كه امروز ما كفاره گناهان شما را با خون هموطنان دلیر خویش می پردازیم! شما برخی از اعضای كمیته مركزی آن حزب، همه آرمانهای انسانی و خون جانبازان را به یغما بُردید و با سرنوشت اعضای حزب و وطن بازی كردید! بس كنید این همه یاوه سرایی را لطفاً! و به آن دیار خونین و خلق ستمدیه وطن ما ترحم كنید و بگذارید این عقده مندیهای گروه و گروه بازیها را! كارمل به ابدیت پیوست و نجیب هم رفت به آن دیار! چرا همه روزه گلیم آنها و حال از جبار قهرمان و سایر فداییان وطن را هموار میكنید؟! بس كنید!

كاپی متن من در حاشیه مطلب منتشره شان: 

[هموطنان عزیز یا به اصطلاح برخی (نمی گویم همه) از آنهایی که در دفاع از سنگر مستحکم دادخواهی قرار داشتند و برخلاف آنهایی که مُهر دروغین صداقت به آرمانهای آن حزب را به سینه می کوبیدند، باید یکبار به گذشته های شان نگاه کنند که کیها و چرا باعث سرنگونی دولت و ویرانی وطن شدند! و چطور قبل از سقوط حزب و دولت جمهوری افغانستان - نزد سیه ترین نیروهای وطن ما - به رقص و پایکوبی می پرداختند؟! و با سقوط آن حزب - دولت هم پرداختند! 

بیایید با آنهایی که با ما نفس نمی کشند و جسماً با ما نیستند، بی احترامی و ناسپاسی نکنیم و خود را بیشتر از این هم ذلیل نسازیم! جبار قهرمان شجاعانه (مراجعه شود به آخرین صحبت وی) سرش را فدای وطن و آرمانهای انسانی اش کرد.

 

 آنهایی که خود را ندیده اند ولی با چهار چشم، دیگران را و یا آنهایی را که حضور جسمی در جهان ندارند و به این گروه و یا آن گروه جهادی سیه صفت، پیوند میزنند، یکبار دیگر شخصیت های خود را به نمایش میگذارند که میخواهند اشتباهات و خیانتهای خود را که باعث سقوط حزب - دولت شد، وطن ویران گردید، از کشته ها پشتاره ها درست شد و ناموس وطن را دو دسته به جانیان جهادی، اعراب و پنجابیها تقدیم کردند، کتمان نمایند! 

جبار قهرمان شجاعانه رزمید و تا آخرین نفس رزمید. هیچگاهی به پابوسی جهادیها نشتافت! روحش شاد باشد و یادش گرامی او یک سرباز و جانباز وطن بود!]

 [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][]

 

 
زبیر شـیرزاد

باید با ایمانداری گفت:

به تمام وطنپرستان و ترقیخواهان از آنجمله به رفقایم و اعضای دیروز ح.د.خ.ا. و "حزب وطن" رسانیده میشود اینكه:

جنرال نبی عظیمی هیچوقت با زنده یاد كارمل و ما نبوده بلكه یكی از اشخاص نفوذی شورای نظار بوده و امروز هم پیوند تنگاتنگ با باند "جمعیت اسلامی" دارد و در تضعیف ترقیخواهان به چرندیات و نوشتن سیاه مشق مصروف است. نبی عظیمی شخص رانده شده است.

عظیمی هیچ وقت در سازمانی كه من عضو آن بودم یعنی سازمانی كه بنام مخالفین پلینوم ۱۸ یاد می شد با ایمانداری میگویم نبی عظیمی حضور نداشت. شخصی و یا اشخاصی اگر حاضر شدند كه به نام حق العضویت و یا اعانه عظیمی یك روپیه داده باشد مسوولیت او را بدوش می گیرم و روی خود را سیاه می کنم و امروز نیز نبی عظیمی عضو "حزب ملی ترقی مردم افغانستان" نیست چون جایی بدكاران و خاینین در "حزب ملی ترقی مردم افغانستان" نیست.

به همه رفقایم رسانیده میشود نبی عظیمی یكی از آن اشخاص بدنام و بدكار است كه می کوشد به شكلی از اشكال میان ما تفرقه اندازد تا با هم متحد و یک پارچه نباشیم و حتی به پستی تن داده و گذشته ی بدنام خود را فراموش كرده و حالا در برابر شهدای گلگون کفن حزب ما در یك بی حیایی سیاه مشق می نویسد.

شرم ابدی نصیبش بوده باز هم نصیبش باد!

آن عده عزیزانی كه نبی عظیمی را با ما و زنده یاد كارمل پیوند میدهند سخت در اشتباه هستند. نبی عظیمی و شرکای جرمی اش فقط از نام پاک ببرک کارمل سوء استفاده می کند و برای فریب و اغوای حزبی های صادق و پاک از نام زنده یاد ببرک کارمل به عنوان روکش و ماسک استفاده ابزاری می کنند.

 

روح شهدای ما و روح جبار قهرمان، رزاق و رفیق مؤمن را شاد میخواهم و به تمام مردم افغانستان تسلیت عرض می کنم.

دیدگاه رفیق نایبخیل را شایسته حال عظیمی دیدم وانرا به نشر میرسانم.

نایبخیل عزیز قلمت رساتر باد!

 18- 10- 2018

 

  

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نمي خواهد سانسور کند و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)