دو شنبه، ۵  اکتوبر  ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

جمال عبدالناصر نورزاد

 

 

ستون پنجم چیست؟

 

در این اواخر ادبیات سیاسی روزمره گی ما بیشتر معطوف به اصطلاح ستون پنجم است. شاید بسیاری با این اصطلاح نا آشنا باشند، لذا لازم دیدم قدری در مورد روشنی بیندازیم، که این اصطلاح از کجا آمده و برای کی ها خطاب می شود. اصلا ستون پنجم کی است و آیا امکان مقابله با آن وجود دارد؟

ستون پنجم در اصطلاح، عوامل خرابکار و جاسوسان یک کشور در کشور دیگر یا عوامل و گروه های مخالف دولت در سازمان دولتی را بدین نام یاد میکنند. این اصطلاح در جنگهای داخلی اسپانیا بعد از جمهوریت دوم بین سالهای (۱۹۳۶-۱۹۳۹) پدید آمد و وجه آن نیز این بود که هنگامی که جنرال فرانکو و جنرال مولا از جنبش فاشیستی اسپانیا و فرمانده هان ضد جمهوری، قصد حمله بالای مادرید پایتخت این کشور را داشتند، جنرال فرانکو گفت که: نیروهای ما با چهار ستون بطرف مادرید در حرکت بودند و قرار بود با حرکت این چهار ستون، ستون پنجم که یک گروه خفته در داخل نظام بود از داخل نظام جمهوری بر خیزد به دفاع کننده نظام همزمان با حمله چهار ستون مخالفین حمله برد. این ستون آخری را ستون پنجم می نامند. بنا ستون پنجم شبکه ای از خرابکاران و جاسوسان کشور های مخالف و ضد نظام در درون نظام اند که در حالت مخفی در حالیکه عضویت نظام مستقر سیاسی را دارند به نفع  کشور های مخالف نظام کار میکنند، اطلاعات مهم را به آنها می سپارند و از حمله های پیشگیرانه برعلیه دشمنان توسط نظام مستقر تاحدی قابل ملاحظه ای جلوگیری بعمل می آورند. جاسوسی از راهکار های عمده این ستون است. دولت ها در امر تامین منافع و حفظ آن نیاز به ریشه کن کردن ستون پنجم دارند. ضربات ستون پنجم به پیکر دولت مستقر به مراتب مهلک تر و کشنده تر از ضربات در جبهات جنگ با دشمن است. این واژه معمولا در هنگام شدت جنگ های استخباراتی و اطلاعاتی بیشتر رایج می شود. تقریبا در تمام نظام های سیاسی دنیا حتی در قوی ترین و مجهز ترین نظام های سیاسی از لحاظ استخباراتی و اطلاعاتی ستون پنجم دیده می شود. ولی این دولت ها با استخدام شبکه های ضد جاسوسی و ضد استخبارات خارجی در زود ترین فرصت این شبکه مخرب: ستون پنجم: را نابود میکنند و ریشه های آن را می خشکانند. نبود ادارات ضد جاسوسی برای مقابله با ستون پنجم که خود در حقیقت رخنه دیگر شبکه های استخباراتی دردرون نظام است خود از عوامل مهم ناکامی دولت ها در نبرد های اطلاعاتی و استخباراتی است. مخرب ترین و کشنده حملات بر ضد نظام از طریق همین شبکه رهنمایی و همکاری می شود. نقش شبکه های ضد جاسوسی دربرابر این نوع ستون خیلی ها مهم و ارزنده است. نبود اطلاعات منظم در مورد چگونگی رخنه کشور های مخالف نظام و چگونگی پیدایش ستون پنجم در درون نظام خود از مهم ترین اولویت های دستگاه استخباراتی کشورها است. حتی در بزرگترین کشور ها که هم از لحاظ نظامی و از لحاظ استخباراتی از قوت در خور ملاحظه ای بر خوردار هستند ستون پنجم فعالیت میکند. در اتحاد شوروی سابق بسیاری واقعات وجود داشته که ستون پنجم به کمک کشور های بلوک غرب دردرون نظام اتحاد شوروی رخنه کرده و باعث عملیات های سبوتاژی و خرابکارانه شده است. اطلاعات محرم توسط این شبکه به دشمن نظام انتقال می یابد. نبود هویت مشخص و ترفند های را که این ستون در کار خود در مقابله با نظام بکار می گیرد خیلی ها زیرکانه و مخفی و حتی دربسیار اوقات غیر قابل تشخیص است. ادارات مهم استخباراتی باید مداوم بر کار این ستون نظارت داشته باشد. تعقیب، کشف وخنثی سازی آن بسیاری اوقات ناممکن به نظر میرسد. شبکه های جاسوسی کشور های مخالف نظام به مجرد درک افشا شدن هویت ستون پنجم در درون نظام، دست به مهار آن میزنند. شاید بسیاری اوقات ستون پنجم در بلند ترین رده های نظام رخنه و نفوذ کند. شاید تا آخرین لحظه حیات نظام، این شبکه افشا نشود و از جمله نزدیکترین و وفادار ترین دوستان نظام مستقر محسوب شود.

اصطلاح ستون پنجم از نظر معني و مفهوم مجازي همان جاسوسي است؛ منتها با اين تفاوت که جاسوس به ضرر و زيان بيگانه کار مي کند و نفع و مصلحت ملت و کشور خويش را ولو به قيمت جان از نظر دور نميدارد؛ در حالي که ستون پنجم اين معني را افاده نمي کند بلکه افراد اين ستون، دانسته يا ندانسته به زيان و ضرر خودي و نفع بيگانگان کار مي کنند.

اگر جنگ بين المللي دوم اگر دقيقاً بررسي کنيم، ملاحظه مي شود که پيروزيهاي برق آساي اوليه دولت نازي آلمان هيتلري به آن شکل و صورتي که در تاريخ لشکرکشيهاي نظامي بي سابقه بوده بيشتر از رهگذر وجود ستون پنجم در کشورهاي متخاصم و فعاليتها و خرابکاريهاي آنان انجام پذيرفته است و گرنه عقل سليم و بطور کلي قاعده و ضابطه نظامي و لشکر کشي حکم نمي کند که کشوري هر قدر هم نيرومند باشد کشورهاي مجاور را که اتفاقاً ضعيف هم نبودند و همه چيز داشتند يکي پس از ديگري در ظرف چند روز به تصرف درآورد.

اصطلاح ستون پنجم با وجود آنکه قدمتي ندارد معذالک به علت بسط و جامعيت معني و مفهوم کلمه چنان به سرعت اشاعه و انتشار يافت که در حال حاضر هر جا پاي جاسوسي و خيانت حتي در مجامع و خانواده ها به ميان آيد از آن براي افاده مقصود استفاده و استناد مي کنند. در سال ۱۳۶۰ شمسي کتابي تحت عنوان "ستون پنجم" به وسيله کاظم اسماعيلي به فارسي ترجمه گرديده است که در اين کتاب از داستان ستون پنجم آلمان نازي در انگلستان بحث ميکند. ستون پنجم مزبور حتي در انتيليجنس سرويس انگلستان هم نفوذ کرده بود.

ستون پنجم بعنوان مار آستین دردرون نظام های سیاسی به تخریب و سبوتاژ برنامه های پیشگیرانه نظام مستقر می پردازند. حتی این ستون نه تنها که به امور نظامی و استخباراتی دخالت دارد و خرابکاری میکند بل برنامه عمرانی و اقتصادی مانند اعمار بند ها، پایه های برق، فابریکه های تولیدی، کارخانه جات و بنگاه های اقتصادی  که بتوانند از لحاظ اقتصادی نظام را کمک کنند تا به عمر خویش ادامه دهد، تداخل دارند. ستون پنجم نه تنها در نظام سیاسی و اقتصادی نفوذ میکند بل مطبوعات بعنوان رکن چهارم نظام دردموکراسی هم از گزند آن در امان نیست. تشویق و ترغیب افراد وابسته به شبکه های استخباراتی کشور های بیرونی جهت راه اندازی جنگ های نرم و تبلیغاتی که جهت تضعیف روحیه مقاومت در میان نیروهای مسلح نظام مستقر می شود هم از وظایف اصلی ستون پنجم است. کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی میتوانند بوسیله ستون پنجم استخدام شوند تا راهی براندازی نظام را به زودترین فرصت  مهیا بسازند. نبود اطلاعات لازم و مهم برای این گروه در بسیاری مواقع باعث می شود که ستون بصورت خودکار متلاشی شود. یعنی تاجاییکه نفوذ این ستون امکان پذیر است به حیات خود ادامه میدهد ولی اگر شبکه های درون سازمانی استخباراتی نظام مستقر به وجود آنها پی برده باشند، امکان استمرار آن منحیث شبکه های جاسوسی غیر رسمی بعنوان ستون پنجم غیر ممکن و در حال متلاشی شدن می باشد.

ستون پنجم در حقیقت زبان غیر رسمی و منبع اطلاعاتی غیر دولتی نظام های مخالف محسوب می شوند. این ستون میتواند متشکل از مقامات بلند پایه دولتی،مقام های نظامی و استخباراتی، وکلای پارلمان، رییسان و کارمندان عادی دولتی باشد. حتی در بسیاری مواقع معاونین رییس جمهور و وزرای دولت جز آن باشند. راهکار های مقابله جهت نابودی و کشف شبکه های اطلاعاتی که میتوانند در جهت تقویت ستون پنچم در درون نظام مفید واقع شوند بسیار دشوار است. حتی در بسیار اوقات ستون پنجم بعنوان دوست نزدیک و وفادار نظام در بسیاری از تصامیم مهم دولتی اشتراک دارد و خود از جمله مجریان اصلی طرح ها و برنامه های دولتی محسوب می شود. فرق میان دوست و دشمن بعنوان ستون پنجم یکی از مهم ترین و حساس ترین وظایف دستگاه های استخباراتی کشور ها است مشروط بر اینکه نظام مستقر عزم و اراده قوی بر نابودی و مهار آن داشته باشد.

  * با استفاده از منابع انترنیتی و ویکی پدیا

 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

  از واژه نامۀ امیر نیک آئین:

  ستون پنجم چیست؟

===========
ستون پنجم به معنای خائنین پنهانی است که در خدمت دشمن قرار دارند و در پشت جبهه به عملیات خرابکارانه دست می زنند. عبارت ستون پنجم نخستین بار در زمان جنگ های داخلی اسپانیا در سال های ۳۹-۱۹۶۳ به کار برده شد. در آن هنگام ارتجاع داخلی به فرماندهی فرانکو به کمک فاشیست های آلمانی و ایتالیایی علیه مردم اسپانیا و دولت جمهوری نوبنیاد می جنگیدند.

ژنرال مولا یکی از سرکردگان سپاه فرانکو در راس چهار ستون ارتشی به سوی مادرید پیش می رفت تا جمهوری خواهان را درهم شکند. او در آن هنگام گفت من یک ستون پنجم هم در داخل مادرید دارم. مقصود او خائنینی بودند که در داخل شهر پنهانی به سود فرانکو و علیه زحمتکشان انقلابی خرابکاری می کردند. از آن پس ستون پنجم برای نشان دادن خائنین و عمال دشمن در داخل یک حزب یا سازمان یا کشور به کار می رود.

 (اصالت)

  

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)