Wed, 13 Apr 2016 21:22:43

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 
به گرداننده گان عزيزسايت اصالت !

درود برشما، زنده گى خوش و آرام تواءم با صحت كامل بشما آرزو دارم. اينك نظر خويش را در رابطه با سفر، جان كرى وزير خارجه ايالات متحده امريكا به كابل ارايه نمودم آرزومندم در نشر آن همكارى نمائيد. با احترام 

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش ۱۳ اپریل ۲۰۱۶

 

 

جان كرى وزير خارجه امريكا بتاريخ ۹ اپریل ۲۰۱۶ بطور غير منتظره و با سفر از قبل اعلام نا شده وارد كابل شد. همزمان با آمدن آن، طالبان دهشت افگن، از اين مقام بلند پايه امريكائى با پرتاب دو موشك مخرب بر قلب شهر كابل بدرقه نمودند.

سفر اين ديپلمات امريكائى به كابل حاكى از آن بود تا از نزديك ببيند تخمى را كه يكنيم سال قبل از امروز در زمين نرم كابل بذر نموده بود از حاصل آن راضى است يا خير؟ بدون شك راضى به نظر ميرسيد و يك قالينچه هم با خود آورده بود كه جزئيات آن روشن نشد، شاگردان گوش به فرمانش داكتر اشرف غنى و داكتر عبدالله به رسم سربازان اسير و آماده باش به اوامر اجرا ناشده او گوش فراداده بودند. از جانبى هم عملكرد ننگين و شرم آور دو عوام فريب نابكار طى يكنيم سال در كشور، وزير خارجه امريكا را در سطح بلند ترى خرسند ساخته بود، در كشورهاى مستعمره ايالات متحده امريكا به هر اندازه كه جنگ و خشونت، نا امنى و بى عدالتى، فساد و بى قانونى، زورگوئى و ستم و . . . بيداد نمايد به همان اندازه مواظبت زمامداران امريكا از دست نشانده هايش ارتقا مى يابد، امريكا به چنين زمامداران فاسد و نابكار از حساب بى حساب پول مي فرستد تا در جهت منافع امريكا به مصرف برسد نه در جهت منافع مردمان همان كشور، آنگونه كه چنين پول هاى بى حساب قبلاً در جيب برادر بزرگ طالبان حامد كرزى ريخته شد كه سر و صداى آن به عنوان فساد پيشه خاين جهان را فرا گرفت. پيوست به آن حاكمان نابكار و دست نشانده گان فعلى كه توسط همين ديپلمات كاركشته تقرر حاصل نمودند مردم افغانستان از اين دو عوام فريب انتظار داشتند كه كشور بسوى صلح و ثبات و رفاه همگانى پله هاى سعود را يكى پى ديگر مى پيمايد اما برخلاف انتظارات مردم، راهى را كه اين زمامداران نابكار طى مي نمايند راهيست بسوى غرق شدن مردم در منجلاب فقر و بدبختى.

معماران به اصطلاح حكومت وحدت ملى (سران امريكا) از پانزده سال به اينطرف در قصر سفيد چنين راه را كه پايانش به سياه چال مى انجامد مهندسى نمودند و هزاران آفت كه مردم مظلوم افغانستان به آن دست و گريبان اند نتيجه همين راه تاريك است، جنايت هاى سازمان يافته كه رقم آن به هزارها ميرسد از ناكارائى حكومت وحشت ملى دلالت ميكند اما وقت ياوه سرائى و جفنگ گوئى از پشت تريبيونها هر كدام ادعاى اين را دارند كه حكومت دو سره به راه درست روان است، بلى راهى كه فرجامش عذاب و بدبختى است ديگر كدام روزنه اميد را نميتوان تصور كرد، اين مردم بيگناه و بى دفاع افغانستان است كه در زير فشارهاى استعمار گران نيوفاشيستى غرب به رهبرى ايالات متحده امريكا بسوى آينده موهوم پر از درد و رنج و به استقبال مرگ تدريجى در حركت اند و اين افسران و سربازان دلير و با شهامت افغانستان است كه با دست خالى و شكم گرسنه در جبهات جنگ بى مفهوم بنام دفاع از ميهن جانهاى عزيز شان را فدا مي نمايند. همين اكنون در ٣٣ ولايت كشور جنگ و ناآرامى وجود دارد طالبان، داعش، القاعده و ديگر گروهك هاى تروريستى در هر گوشه از كشور با گذشت هر روز مواضع خويش را مستحكم ميسازند اگر اين مساله را به پرسش بگيريم كه چرا دامنه جنگ و خونريزى روز تا روز در سراسر كشور وسعت مى يابد؟ به اين نتيجه ميرسيم كه سياست هاى كجروشانه و چند پهلوى امريكا در كل سبب شده كه مردم افغانستان روزگار سخت و تلخ را سپرى نمايند، از يك سال بدينسو ما مى بينيم كه قصر سفيد سياست هاى منفعت جويانه خويش را در قبال مردم افغانستان بگونه خصمانه تعقيب مينمايد يكبار اعلان مينمايند كه طالبان دشمن امريكا اند بار ديگر با بى شرمى تمام يادآور ميشوند، طالبان براى امريكا خطر نيست و ما عمليات هاى خود را بر ضد طالبان توقف ميدهيم، بار ديگر چه ميگويند؟ سال ٢٠١٦ خونبار ترين سال براى مردم افغانستان است، بعداً اظهار ميدارند سال ٢٠١٦ سال سقوط دولت كابل است، سازمان ملل متحد نيز در اين اوضاع برآشفته كشور آرام ننشست و صدايش را بلند كرد كابل در حال سقوط است، ريیس امر به معروف و نهى از منكرجهان بارك اوباما چه نظر دارد؟ بارك اوباما در سخنرانى خود در پايان سال ٢٠١٥ به مردم امريكا گفت: تا ده سال ديگر در افغانستان ثبات سياسى نمى آيد واقعاً دقيق و بجا گفته است اگر امريكا تا صد سال ديگر در افغانستان حضور داشته باشد محال است كه مردم افغانستان به خوشبختى دست يابند.

جان كرى معمار حكومت ع. غ چند روز قبل در كابل در جمع آستان بوسانش يادآور شد "امريكا به تعهداتش عمل ميكند و در كنار افغانستان باقى خواهد ماند، امريكا و كشورهاى ديگر، افغانستان را در بخش مبارزه با فساد ادارى كمك ميكند ما وعده ميدهيم كه با چالش ها يكجا مبارزه ميكنيم و موفق نيز خواهيم شد."  سوال در اينجاست، چراجان كرى روى مسايل كليدى و حياتى كشور منجمله بر چيدن گليم طالبان، داعش، القاعده و ساير گروهك هاى تروريستى كه هر روز در قرا و قصبات افغانستان در شهرها و ولسوالى ها چون سمارق سر بلند مي كنند موضع ايالات متحده امريكا را روشن نساخت؟ اين سواليست كه در ذهن مردم افغانستان از مدتها قبل بدينسو لاينحل باقى مانده است و لاجواب خواهد ماند، جواب اين سوال را از كشورهاى عراق، سوريه، يمن، و ليبيا ميتوان دريافت كرد كه در زير زنخ امريكائي ها لانه هاى تروريستان رنگ و رونق ميگيرد مهمات جنگى و اعاشه از هوا پرتاب ميشود و امثال آن، در كشور ما دقيقاً  ٢٤ سال ميشود كه مردم را منتظر جو لغمان ساخته اند تا بالاخره جان را به جان آفرين بسپارند.

مردم افغانستان از چنين ياوه سرائي هاى امريكائي ها و سران دست نشانده آنان به ستوه آمده اند و چگونه ميشود كه سه سال ديگر را در زير چتر سياه همچو حكومت فاسد سپرى نمايند.

-به اميد روزي كه ويروسهاى خطرناك و كشنده چون (ايبولا) و (زيكا) از دامان كشور عزيز ما افغانستان نيست و نابود گردند و مردم حق شناس افغانستان در فضاى عارى از اين ويروسهاى خطرناك و كشنده به زنده گى آرام، صلح آميز و مرفه خويش بپردازند. با عرض حرمت .

غلام محى الدين (دستگير) ازكشوراطريش    ١٣.٤.٢٠١٦

 

    * تصاویر برگرفته از گوگل

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)