Sunday, 17 July 2016 21:17:00

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 اوباما و ناتو از ناامنى و قتل و كشتار در افغانستان

 چشم پوشى نمودند؟

 


غلام محى الدين (دستگير)

 

بتاريخ هشتم و نهم جولاى ۲۰۱۶ ميلادى جلسه پيمان تجاوزگر ناتو تحت رياست ينس ستولتنبرگ دبيركُل ناتو و به اشتراك ۲۸ كشور هم پيمانش در استديوم ورزشى در شهر وارسا كشور پولند داير گرديد، علاوه بر اشتراك بارك اوباما ريیس جمهور امريكا عده ی از سران كشورها در اين جلسه حضور بهم رسانيده بودند، ريیس جمهور كابل محمد اشرف غنى و ريیس تشريفات آن عبدالله نيز حضور داشتند، محمد اشرف غنى برخلاف سفرهاى گذشته داخلى و خارجى اش اين بار خيلى خونسرد بنظر ميرسيد، آرام بود و گاهى لبخند بر لبانش ظاهر ميشد، به كسى دشنام نداد و كسى را هتك حرمت نكرد اما خودش هتك حرمت شد زيرا بعنوان يك گدا اينطرف و آنطرف ارباب زمان بارك اوباما با خوشحالى و تواضع ميچرخيد چون بدست آوردن توشه كلان را لحظه شمارى ميكرد تعهد پنج مليارد دالر در سال آنهم تا سال ۲۰۲۰ ميلادى سرانجام بر اين تعهد مُهر تائيد گذاشته شد به قول، معروف :

تواضع ز گردن فرازان نكوست گدا گر تواضع كند خوى اوست 

هر چند به ارتباط دست تگدى دراز كردن بسوى كشورهاى متجاوز سخنان اشرف غنى را بياد دارم كه گفته بود:

"گدائي وخت تيره ده د دى وخت راغلى چه ددى ملت عزت په دولت باندى وساتو."

داكتر صاحب غنى تا هنوز نميداند كه حاميان دهشت افگنان جهان در پى بى عزت ساختن ملتهاى جهان منجمله ملت عذابديده افغانستان از هيچ نوع عوامفريبى و بكاربرد كلمات زيبا و شیرين مضايقه نمي كنند، زمانيكه ناتو به رهبرى امريكا براى از بين بردن حكومت قانونى معمر قذافى به ليبيا يورش بُرد چه تبليغاتى نبود كه راه اندازى نكردند يكى از تبليغات غربيها اين بود كه با سرنگونى قذافى ليبيا به بهشت برين مبدل ميگردد، وقت آن بود كه ريیس جمهور كابل در اجلاس سران ناتو از بارك اوباما مي پرسيد بهشت وعده داده شما در ليبى كجاست؟ سرنوشت افغانستان، عراق، ليبيا، سوريه و يمن به كجا كشيد، دختران، زنان، اطفال و نوجوانان در بدل يكصد تا دوصد دالر توسط داعشى ها در عراق به فروش ميرسد، بى بى سى بتاريخ ۲۰ اپریل ۲۰۱۶ گزارشى از عراق تهيه كرده بود كه مردم بخاطر فقر و تنگدستى يك گرده خويش را بفروش مي رسانيدند.

در سال ۲۰۰۱ ناتو و كشورهاى غربى به رهبرى امريكا با يك اردوى قوى و نيرومند مجهز با سلاح و تخنيك مدرن محاربوى به بهانه چيدن بساط تروريزم افغانستان را اشغال نمودند طى پانزده سال رقم درشت جنايت و خيانت بطور سرسام آور در حال صعود است، از همين رو به بركت امريكا و ناتو افغانستان در صدر كشورهاى فاسد جهان و از لحاظ ناامنى در رديف سوم كشورهاى نا امن جهان قرار گرفته است با اين همه جنايات تكان دهنده و سازمان يافته كه هر روز در كشور بوقوع مى پيوندد دبيركل ناتو و بارك اوباما بجاى آنكه حكومت دوسره كابل را مورد نكوهش قرار دهند، از شكست هاى مفتضحانه خود اعتراف نمايند، از مردم افغانستان بخاطر نبود امنيت معذرت بخواهند برعكس از تمام نابكارى هاى حكومت فاسد كابل تمجيد بعمل آوردند آيا از اين بى عزتى كرده چيز ديگرى در راه خواهد بود كه مردم خوش باور افغانستان از آن بى اطلاع اند؟ 

با نگاه غيرجانبدارانه به شرايط جارى در كشور و دلايل عينى، ملموس و مشهود ميتوان گفت كه ايالات متحده امريكا، كشورهاى هم پيمانش و ابزار سركوب مردم افغانستان (ناتو) طى يكنيم دهه در افغانستان كارنامه هاى ننگين و شرم آورى را از خود بجا گذاشته است و هركدام بحث جداگانه اى را مي طلبد، امريكا و ناتو در نشست اخير وارسا بار ديگر به كينه توزى هاى گسترده تر از پيش عليه مردم بيدفاع افغانستان در وجود عمال و مزدوران خود تعهد تازه كردند يكى از ويژه گيهاى ذاتى امپرياليزم بين المللى در راس امپرياليزم تبهكار امريكا اينست در تمام كشورهاى جهان بدنبال خاين ترين، جنايتكار ترين و وطنفروش ترين افرادى هستند كه توسط پول آنها را تطميع نموده و به عنوان مجريان برنامه هاى بزرگ شيطانى خويش مي گمارند در حكومت دو سره كابل از اين دست مجريان مزدور از شوراى عالى نامنهاد صلح گرفته تا مشاوران اشرف غنى و عبدالله، وزرا، واليان، سفرا، اعضاى پارلمان، سكتورهاى امنيتى و ساير نهادهاى دولت نامنهاد ايفاى وظيفه مي نمايند اين مجريان عوام فريب جز به عملى كردن برنامه هاى كلان امريكا و ناتو، ثروت اندوزى، وند، و غنايم به چيز ديگر بالخاصه منافع ملى كشور نمى انديشند اين نابكاران چه در زمان برادر بزرگ طالبان حامد كرزى كه سر و صداى فساد آن جهان را فرا گرفت و چه در شرايط كنونى باز هم همان فساد پيشه گان دَور و بر ريیس جمهور غنى غُمبر ميزنند، پيرصاحب(!) حضرت صبغت الله مجددى كه به پير استخاره گر و تعويذ نويس جادوگر مشهور است، پيرصاحب(!) سيد احمد گيلانى ريیس شوراى نامنهاد عالى صلح از ديگر نابكارهاى حكومت اشرف غنى كه ماهانه هژده هزار دالر معاش دارد و خواهان يكصد هزار دالر در ماه است افزون بر آن شصت كارمند امنيتى را بر نگهبانان خانه اش افزوده است و حقوق سالانه اين كارمندان به بيش از هژده مليون افغانى ميرسد، پيرصاحب(!) قاضى محمد امين وقاد، پير صاحب(!) قطب الدين هلال، پير صاحب(!) جمعه خان همدرد كه چندى قبل افرادش بيك دختر نوجوان در ولسوالى بلخ تجاوز نمودند، پيرصاحب(!) سيد اسحق گيلانى پير طالبان كه در جفنگ گوئي مهارت خاص دارد، پيرصاحب(!) وحيدالله سباوون، پيرصاحب(!) كريم خليلى در زمان متصدى معاون حامد كرزى در يكى از صحبت هايش گفت كه شوراى عالى صلح بيش از هفتصد مليون دالر را حيف و ميل نموده است، پيرصاحب(!) حنيف اتمر كه پيمان ناامنى كشور را با امريكا امضا نمود خلاصه كميت اين پيرهاى نابكار آنقدر زياد است كه در حيطه اين نبشته نمي گنجد و تا زمانيكه اين شيفته گان زر و زور در پيوند با حكومت ع غ و در تبانى با امريكا و ناتو در سياست گذاريهاى دولت دست نشانده نقش بنيادى دارند مردم زجر كشيده افغانستان اعم از شمال، جنوب، شرق و غرب كشور توقع صلح و امنيت و رفاه همگانى را نداشته باشند از اولين نشست بن كشور آلمان كه در ماه قوس سال ١٣٨٠ شمسى بخاطر تاسيس حكومت پوشالى كابل زير نظر امريكائيها داير گرديد الى تاريخ هشتم و نهم جولاى ۲۰۱۶ ميلادى حكومت دست نشانده كابل پنجاه و پنج مليارد دالر دريافت نموده طى اين مدت بيش از دهها نشست جهانى بخاطر كمك به افغانستان در كشورهاى آلمان، انگلستان، جاپان، امريكا، فرانسه و نشست اخير در وارسا صورت گرفته است اين نشست هاى بين المللى را ميتوان يك نمایش تبليغاتى و تغیير ذهنيتهاى مردمان جهان در جهت بسيج و جمع آورى پول به صندوق دهشت افگنان و حمايت گران تروريزم نام گذاشت. با همچو پول هاى گزاف كشورها و گشاده دستى هاى امريكا و ناتو به هيچ عنوان نميتواند بى اراده بودن، ناكارائى و ناكامى امريكا و ناتو را در قبال افغانستان از نظر شهروندان كشور ما پنهان نمايد.

ايالات متحده امريكا و ناتو جائيكه حكومتهاى قانونى را با هزار و يك بهانه و بنا بر اجرا نكردن سجود آنان بسوى قصر سفيد از ميان برداشتند ديگر در آنجا صلح و امنيت باز نگشت در عوض بذر گروه هاى جنايتكار و تروريستى كاشته شد.

در سال ١٣٧١ خورشيدى حكومت شهيد دوكتور نجيب الله توسط امريكا از بين برده شد و در زمان طالبان دهشت افگن توسط امريكا حلق آويز گرديد، برخورد مشابه با صدام حسين زير نام ديكتاتور صورت گرفت، معمرقذافى بشكل فجيع كشته شد، ريیس جمهور اسبق اوكرائين توسط گروه كودتاچى قصر سفيد به رهبرى سناتور جان مكن و وزير خارجه جان كرى خلع قدرت گرديد، اگر حاميان نيرومند و پرقدرت بشارالاسد چون روسيه، چين و ايران كه بنام جبهه مقاومت معروف اند نمي بود چه بلائي بر سر بشار اسد مى آمد؟ جواب روشن است، سرنوشت اسد با سرنوشت سه ريیس جمهور مقتول يكسان ميبود دست پرورده هاى امريكا و ناتو در قتل هر سه ريیس جمهور نقش جلادان حرفوى را ايفا نمودند، آنگونه كه گاه گاهى از وراى وسايل اطلاعات جمعى شنيده ميشود عل الرغم اينكه بخش وسيع سوريه را به ويرانه مبدل نمودند اما عطش شان از خون خلقهاى سوريه فرو ننشسته در پى انتقام گيرى از مدافعان داعيه برحق خلق هاى سوريه اينجا و آنجا ميشورند ناتو در مرزهاى روسيه خود را نزديك ساخته است قصر سفيد همراه با گروپ كودتاچيان كانگرس سر مساله درياى جنوبى چين و سلاح اتمى ايران دندان مى جوند اما بى خبر از اينكه قصه مورچه و بال مورچه نصيب حال شان خواهد بود، اگر از موضوع خارج نشوم و به اصل موضوع برگردم حالا چه كسى از اين توطئه گران، كودتاچيان و ياوه سرايان حرفوى مانند ريیس امر به معروف و نهى از منكر جهان بارك اوباما و روساى مخلوع و برحال ناتو بپرسد كه كوچكترين دست آورد شما طى بيست و چهار سال در افغانستان چه بوده است؟ 

جز نفاق و شقاق، قتل و كشتار، دهشت افگنى، نا امنى، دزدى، زور گوئي، غارت و چپاول، دزدى و فساد و امثال آن  .

در نشست اخير وارسا دبير كل ناتو از ريیس حكومت دست نشانده كابل سه خواست عمده داشت :

اول: در قدم نخست حضور نظامى ما در افغانستان نه به مفهوم جنگى بل حضور آموزشى و همكارى ادامه يابد.

دوم: من توقع دارم كه براى حمايت مالى سربازان شان  خودشان نيز تلاش كنند به ادامه سهم خويش متعهد باشند.

سوم: از ريیس دولت و حكومت افغانستان مي خواهيم كه مشاركت سياسى ما را تائيد مجدد كنند .

در اين نشست ريیس جمهور امريكا نيز خاطرنشان ساخت كه ٨٤٠٠ سرباز امريكائي تا پايان سال ۲۰۱۶ ميلادى در افغانستان باقى بماند

اگر در مورد هر سه خواست نا مشروع ناتو جداگانه موشگافى شود هر كدام از خود بحث هاى جداگانه اى را دارد اين سه خواست نا مشروع جز تقويت نيروهاى تروريستى گوش به فرمان امريكا، صدور تروريستان به كشورهاى همسايه، حيف و ميل پول هاى تعهد شده توسط شركاى داخلى و بين المللى كدام پيامد در خور ستايش و قابل قبول براى شهروندان كشور به دنبال نخواهد داشت.

حامد كرزى ريیس جمهور دست نشانده پيشين كشور و بنيان گذار حكومت فساد و دزدى بعد از سپرى نمودن دوره فساد و چپاول پيوسته تلاش نموده تا تمام خيانت هاى انجام داده شده خويش را با كلمات و جملات ضد امريكائي تبرئه نمايد.

اين بار نيز از نشست سران ناتو در وارسا دل خوش نشان نداد بار ديگر از امريكا و ناتو انتقاد نموده علاوه كرد: "امريكا حضور نظامى خود را بدليل ادامه جنگ در افغانستان توجيه ميكند در حاليكه حضور آنان بايد بخاطر صلح و ثبات در افغانستان باشد. وى به ادامه سخنانش افزود، امريكا و ناتو با ريختن بم بر سر افراد ملكى به پيروزى نخواهد رسيد .

با درودهاى صميمانه،

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش

۱۶ جولای ۲۰۱۶

به اميد روزي كه به احترام پيروزى صلح بر جنگ، حق بر باطل و نور بر ظلمت بپا ايستاده شويم و سر تعظيم فرود آوريم .

 منبع: تلويزيون يك كابل 

 

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)