مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

در ظرف دو روز اخیر، در ولایت هلمند، و قندهار چهار تن از افراد بسیار مهم سیاسی و نظامی در دو ولایت استراتیژیک افغانستان، قندهار و هلمند، همسرحد با پاکستان، که آشکارا ملاحظه میشود یک توطیه سرهمبندی شده بوده، در مرکز ولایات مذکور، و آنهم در دفاتر ولایت بقتل رسیدند.

کشته شده گان هر یک: جنرال عبدالجبار قهرمان نماینده ولایت هلمند در "پارلمان"، جنرال زلمی ویسا والی ولایت قندهار، و جنرال عبدالمومن رییس امنییت آن ولایت، که گفته میشود توسط یکتن از بادیگارد های امنیتی، در مقر آن ولایت بقتل رسیده اند.

هر دوی این حادثه ی غم انگیز تروریستی بشکل مرموز بوده، مواد منفجره را در زیر صندلی جبار قهرمان گذاشته بودند.

در حادثه قندهار بعد از یک جلسه مشترک قوماندان عمومی ناتو، جنرال امریکایی سکات میلر چند لحظه قبل از حادثه، محل را ترک گفته بود جان بسلامت برده و تعداد دیگری امریکایی ها نیز شرکت داشتند. گزارش میشود که دو تن امریکایی که در جلسه شرکت داشتند زخمی شده اند.

آیا این کشته شده گان شخصیت های جنجال بر انگیز از نظر اشغالگران، و حلقات نوکر صفت آن در کشور بوده که احتمالا سد راه به اصطلاح برنامه های طرح شده از جانب امپریالیسم امریکا و متحدین منطقوی و بین المللی بودند؟

آیا با قتل این افراد تاثیر گذار نظامی و سیاسی راه را برای واگذاری احتمالی مناطق جنوب به طالبان هموار خواهند ساخت؟

ربط به انتخاباتِ روز شنبه، و انتخاب رییس جمهور در ماه اپریل سال آینده دارد؟

آیا این زهر چشم نشان دادن برای دیگر جنگ سالاران می باشد؟

بیایید این حوادث را در متن مذاکرات امریکایی ها با گروه تروریستی طالبان قرار داده و در مورد قضاوت کنیم.

زلمی خلیل زاد نماینده فوق العاده امریکا با گروه تروریستی طالبان در دوها - قطر ملاقات کرد:

". . . . تبادل زندانیان، برداشتن تحریم ها علیه رهبران طالبان، خروج نیروهای امریکا از افغانستان چگونگی سهم گیری طالبان در قدرت، در این مذاکرات مطرح شد.

. . . . ایالات متحده امریکا نظر به پیشنهادی صلح، مانند مذاکرات بن - جرمنی که در ماه دسامبر ۲۰۰۱ راه را برای توافق دولت موقت بعد از سقوط طالبان هموار ساخت، را ا رایه داشته."

زلمی خلیل زاد، مامور اصلی "پروژه" طالبان، نصب آنها در قدرت، بعد از دور اول اداره استعماری و دست نشانده در افغانستان، بروز جمعه گذشته ۱۲ ماه اکتوبر ۲۰۱۸ با نماینده گان گروه تروریستی طالبان در دوها قطر ملاقات کرد.

این دومین دور مذاکرات رسمی، و مستقیم نماینده گان امریکا، بعد از نشست (آلیس ولز) معاون وزارت خارجه امریکا در امور کشور های جنوب، و آسیای مرکزی که در ماه جولای ۲۰۱۸ صورت گرفت، با این گروه ترورستی می باشد.

زلمی خلیل زاد، قبلا مشاور امنیت ملی امریکا، از جمله کسانی می باشد که در طول قریب به ۴۰ سال تجاوزات نیابتی، مستقیم و اشغال کشور ما افغانستان نقش مستقیم داشته، و با گروههای بنیاد گرای اسلامی همیشه روابط تنگا تنگ داشته، و تا هنوز آنرا حفظ کرده است.

بنا بر همین دلیل امپریالیسم جنایتکار امریکا این شخص بغایت ارتجاعی، و از جمله بنیان گذاران پروژه "نیو لیبرالی"، قرن امریکایی - تسلط کامل بر جهان - پروژه انگلو- صهیونیستی، دوران فاشیستی امپریالیسم امریکا را به این ماموریت ویرانگر تحت نام "نماینده امریکا در امور افغانستان" و گویا مذاکرات صلح افغانستان، بار دیگر گماشته است.

زلمی خلیل زاد از جمله دشمنان قسم یاد کرده ی مردم افغانستان می باشد.

پیش زمینه این دور دوم مذاکرات با طالبان، به نقل از "دیلی تایمز" روز نامه پاکستانی:

دیلی تایمز روزنامه مرجع، و رسمی پاکستانی بتاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸، در آستانه دور دوم "مذاکرات؟!" امریکایی ها، با گروه تروریستی طالبان، که برای تقسیم قدرت می جنگند، چنین نگاشته بود:

"طالبان در نظر دارند تا یکی از رهبران ارشد شانرا در دور دوم مذاکرات رسمی شان با ایالات متحده امریکا بگمارند.

گروه شورشی طالبان بعد از دور اول مذاکرات، که به رهبری شیرعباسی استانکزی رییس دفتر طالبان در قطر بتاریخ ۲۳ جولای ۲۰۱۸،انجام یافت، علاقمند برگذاری نشست دیگری می باشند.

یکی از رهبران طالبان که نه خواست اسمش افشاء شود، گفت که طالبان رهبر جدید قابل قبول برای فرماندهان را بحیث رییس جدید دفتر طالبان در قطر گماشته است.

یکتن از اعضای شبکه حقانی نیز در مذاکرات قطر با نماینده گان رسمی امریکا شرکت خواهند کرد.

در این مذاکرات قرار است روی مسایل: تبادل زندانیان، برداشتن تحریم ها علیه رهبران طالبان، خروج نیرو های امریکا از افغانستان، . . . چگونگی سهم گیری طالبان در قدرت، . . . مذاکرات انجام شود.

منبع طالبان افزوده که ایالات متحده امریکا نظریه پیشنهادی صلح، مانند مذاکرات بن - جرمنی که در ماه دسامبر ۲۰۰۱ راه را برای توافق دولت موقت، بعد از سقوط طالبان هموار ساخت، را دارد.

امریکا از گروه طالبان خواهان آن است تا برگزاری انتخابات را مزاحم نشوند، و حد اقل یکسال، تا پایان دوره ماموریت پنج ساله اشرف غنی منتظر بمانند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل ۲۰۱۹ برگزار شود.

طالبان خواهان ضمانت در قبال مسایلی که توافق خواهند شد، هستند.

ضامن اجرائوی توافقات: میتواند سازمان ملل متحد، کنفرانس کشور های اسلامی، و یا یکی از ابرقدرتها باشد، مگر از آن کشور ها تا هنوز نام برده نشد است.

طالبان مسئله بازگشایی دوباره دفتر طالبان در قطر، که به پیشنهاد امریکا در سال ۲۰۱۳ گشایش یافته بود، و مسئله برداشتن تحریم ها از جانب سازمان ملل علیه رهبری طالبان که در مذاکرات قبلی ماه ژوئیه مطرح کرده، و هردو طرف بر ایجاد تفاهم متقابل متمرکز شدند.

(دفتر نماینده گی طالبان از همان ابتدای باز شدن آن در قطر دوها فعال بوده، و در حقیقت امر از طرف آنکشور، و دول ارتجاعی جنوب خلیج منجله عربستان سعودی خاموشانه آنرا برسمیت شناخته، و از گروه ترور طالبان حمایت داشته اند. گروه طالبان از پاکستان، پیوست با پاسپورتهای رسمی به کشور های خلیج حامی تروریسم، از جمله قطر سفر های داشته و دارند - از این قلم.)

مقام طالبان در پاسخ سوال، در مورد انتخاب زلمی خلیل زاد بحیث نماینده فو ق العاده امریکا گفته اند، که در مورد ملاحظه ی ندارند (مخالفت ندارند - از این قلم).

نشست روز جمعه ۱۲ سپتامبر خلیل زاد با گروه تروریستی طالبان:

--------------------------------------------------------------

زلمی خلیل زاد، مسوول اصلی پروژه طالبان، و به قدرت رسانیدن برق آسای آن در  یازده سپتامبر۱۹۹۶، تحت حمایت نظامی پنهانی ایالات متحده امریکا، عربستان سعودی، و پاکستان، بعد از یک سفر دوره ای ۱۱ روزه، به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی،عربستان سعودی، و قطر، همراه با شش تن هییت همراهان خویش، با چهار تن از نماینده گان گروه تروریستی طالبان ملاقات نمودند.

ملاقات از قبل تعیین شده با دولتهای حامی تروریسم، و تروریسم دولتی نمایانگر آن است که در نتیجه این مذاکرات چگونه "صلح" را مردم افغانستان، و جهان از آن انتظار داشته باشد.

این ملاقات، در آستانه برگزاری خیمه شب بازی بنام انتخابات برای تعیین رییس جمهور دست نشانده دیگری از قبل تعیین شده انجام می پذیرد. هدف این گویا مذاکره، همان طوری که در روزنامه مرجع پاکستانی "دیلی نیوز" تذکر بعمل آمد، احتمالا ایجاد یک اداره استعماری دیگری به الگوی کنفرانس بن می باشد، که اداره موقت به رهبری کرزی گماشته سازمان سیاه در افغانستان را انجام دادند. و یا اینکه مناطق وسیعی را بخصوص در جوب و شرق کشور به آنها واگذار کنند.

این مذاکرات در اصل بر مبنای استراتیژی جدید دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا در سال ۲۰۱۷، که هدف آن شریک ساختن گروه های مخالف دولت دست نشانده کابل، و یا واگذاری بخش های مناطق در سراسر افغانستان به گروه های تروریستی، بشمول گروه ترور حقانی متحد طالبان خواهند بود، تا بتوانند بحران کنونی در افغانستان، در نتیجه جنگ های متداوم را تحت مدیریت شان در آورده، و به اشغال، حضور نظامی شان در افغانستان، بمثابه تهدیدی جدی برای ملت افغانستان، تمامیت ارضی و خطری برای تجزیه افغانستان، برای منطقه، بخصوص کشور های همجوار افغانستان، و جهان ادامه بدهند.

به قرار گزارشات هییت ۴ نفره طالبان، که گروه تروریستی موصوف، در یک عملیات نظامی امریکا در ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ از قدرت بر انداخته شد، رضایت شانرا از نتیجه مذاکرات ابراز داشته اند.

سخنگوی گروه تروریستی طالبان ادعا کرده که مسئله خروج نیروهای امریکا شامل آجندا بوده، مگر امریکایی را در مورد جدول زمان بندی خروج آن چیزی نگفته اند.

مقامات امریکایی در مورد جزئیات این مذاکرات با طالبان به تفصیل گزارش را منتشر نکرده اند.

نتیجه: اشغالگران، به رهبری امپریالیسم امریکا خواهان پایان جنگ در افغانستان نبوده، بلکه با شریک ساختن گروه های جهادی تروریست که با دولت کابل در جنگ هستند، خواهان کنترول بر بحران موجود، و ادامه این جنگ در افغانستان، و موجودیت گره های تروریستی در افغانستان می باشد.

جنگ در افغانستان، و بحران سیاسی و نظامی در آن کشور که تمویل کننده گان تمام جوانب آن بشمول دولت کابل، ایالات متحده امریکا می باشد برای امریکا، و شرکتهای تولید اسلحه، مانند ریتیان، مگدونالد، پنتاگون و پیمان کاران نظامی، آن در کنار مقاصد ژئو استراتیژیک آن در افغانستان بحیث یک کشور متصل کننده (هاب) در آسیا،و ارواروپا (یو رو سیا) فوق العاده با اهمیت و سود آور است.

جنگ در افغانستان یک جنگ منحصر به امریکا، و یک جنگ غیر عادلانه، و به خصوص، به هدف بدست آوردن سود به قیمت خون مردم افغانستان می باشد.

آنچه که ما همیشه تذکر داده ایم، و اعتقاد داریم صلح امریکایی، و متحدین حامی تروریسم آن در منطقه مانند: پا کستان، و کشور های جنوب خلیج، "صلح قبرستان" است.

علیرغم آنکه در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ به قرار احصاییه "یوناما" بیش از ۸۰۰۰ تن افراد ملکی، غیر نظامی کشته و یا زخمی شده اند، هیچ تذکر در مورد، در این مذاکرات بعمل نیامده است.

جا دارد تا از نتیجه گیری محترم ارد شیر زارعی قنواتی تحلیلگر برجسته، ژورنالیست محقق در مسایل منطقه و جهان نقل قول کنم که ایشان پیرامون مذاکرات خلیل زاد با طالبان بیان داشته اند:

"این طرح دقیقاً در نقض حق حاکمیت ملی افغانستان به عنوان یک کشور مستقل خواهد بود و گسست های ملی را نهادینه کرده و رسمیت خواهد بخشید. این طرح و سناریوی مخرب نه تنها افغانستان را تهدید می کند که حتی برای کشورهای منطقه و صلح جهانی نیز یک خطر عینی تلقی می شود."

رحمت و عارفــه ایمـاق

19-10-2018

 

 

 (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نمي خواهد سانسور کند و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)