مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

". . . همین اکنون در شهر کابل، نماد تمدن افغانستان معاصر، مهد مقاومت مشروطه خواهان اول و دوم که جان های شیرین شانرا در مبارزه علیه استعمار انگلیس، به خاطر حصول استقلال افغانستان، قربان کردند، قرارگاه دایمی بزرگ ناتو با ظرفیت عظیم پرسونل طرح و اعمار می شود. این مایه ننگ و شرم برای ما نیست؟

نتیجه وضعیت کنونی ویرانگر را تا سطح تجزیه افغانستان مشاهده می کنیم مگر هنوز در برابر آن بی تفاوت هستیم."

اشغالگران ۲۷ سال است که توسط گروه های جهادی تروریست دست نشانده بر کشور ما افغانستان تسلط داشته، و ۱۷ سال تمام است که با تخلف از تمام قوانین بین المللی، و منشور سازمان ملل متحد کشور ما را اشغال کرده و بر فضا و زمین آن تسلط دارند.

در همچو یک وضعیت، اشغالگران به مصرف صد ها میلیون دالر دارند درامه دیگری بنام انتخابات مانند دوره های گذشته برگذار و دست نشانده دیگری را برای تداوم اشغال افغانستان تعیین کنند.

سال ۲۰۱۴ به همین گونه درامه رسوایی به اصطلاح انتخابات را به مصرف ۲۰۰ میلیون برگزار کردند.

در نتیجه اشرف غنی جاسوس معلوم الحال و دست نشانده شانرا بحیث رییس جمهور، و عبدالله عبدالله اخوانی، عضو باند جمعیت اسلامی و شورای نظار را بحیث رییس شورای اجرائیه به هدف رضایت باند های اخوانی متحد وی در راس اداره استعماری توسط جان کری تاج پوشی شد.

به تعقیب آن امپریالیسم امریکا به بسیار سرعت قرارداد نامنهاد راهبردی (استراتیژیک)، در حقیقت معاهده ننگین "گندمک" در قرن ۲۱ را با حاکمیت استعماری دوقولو برای حضور نظامی دایمی خویش و استقرار دهها پایگاه نظامی امریکا و متحدین ناتوی آن و ۹ پایگاه نظامی به هدف اشغال دایمی کشور عزیز ما امضا کردند.

همین اکنون در شهر کابل، نماد تمدن افغانستان معاصر، مهد مقاومت مشروطه خواهان اول و دوم که جان های شیرین شانرا در مبارزه علیه استعمار انگلیس، به خاطر حصول استقلال افغانستان، قربان کردند، قرارگاه دایمی بزرگ ناتو با ظرفیت عظیم پرسونل طرح و اعمار می شود. این مایه ننگ و شرم برای ما نیست ؟

این انتخابات به هیچ وجهه مشروعیت ندارد، به اصطلاح وکلای که در آن شرکت می کنند نماینده مردم نیستند، در حقیقت قتل عام مردم افعانستان را به منافع شخصی شان، معاش سالانه بیش از ۶۰ هزار دالر، ویا معادل آن، و اختلاص های بزرگ را اولویت میدهند.

در مراحل بعدی، تعیین نامزدان کابینه، امضای قرارداد های اقتصادی و تجارتی داخلی و خارجی، این به اصطلاح وکلاء صد ها هزار دالر را از طریق نا مشروع بدست آورده، صاحب سرمایه های عظیم مافیایی میشوند که هموطنان شریف ما عده ای زیادی آنها را می شناسند.

این به اصطلاح نماینده گان نام نهاد که مصارف گزاف اکثریت ایشان توسط جنگ سالاران، و مافیای مواد مخدر، و حاکمیت نا مشروع پرداخته میشود، با جعل و تقلب، و خریدن رای و تذکره های فقرا و درمانده گان از طریق تطمیع، تهدید و ارعاب از طریق حامیان مافیایی شان انتخاب میشوند.

از نظر ما این جرم است، جرم بزرگ و نا بخشودنی.

بخصوص آنهایی که بنام چپ در این انتخابات شرکت می کنند بخش جهادی ها بوده در جنایت شریک خواهند بود، و به هیچ وجهه بخشیده نمیشوند.

هموطنان، و رفقا! هنوز در قید زمان هستیم، شانس داریم، میتوانیم مسیر حرکت سیاسی مانرا به منافع علیای وطن و مردم تحت ستم افغانستان تغییر بدهیم، با تقلب استعماری بنام انتخابات قطع رابطه کرده، و آنرا تحریم کنیم، و خود مانرا از شریک شدن در این عمل نا بخشودنی تداوم حاکمیت نا مشروع، و اشغال کشور نجات بدهیم.

بلی! ما گزینه دیگری داریم. وحدت احزاب و سازمانهای مادری، و ایجاد یک جبهه متحد سیاسی ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی متشکل از تمام نیرو های چپ بیرون از چوکات نظام استعماری، بمثابه بدیل در برابر ارتجاع داخلی متشکل از گروههای جهادی تروریست که توسط استعمار بالای ملت افغالنستان تحمیل شده اند.

ما این سناریوی ساخته شده از طرف استعمار را بصورت قطع تحریم می کنیم!

زنده باد افغانستان متحد و یکپارچه!

 زنده باد مردم افغانستان!

عارفـــه و رحمت ایماق

19-10-2018

 

 

 (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نمي خواهد سانسور کند و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)