شنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷     


رحمت ایمـــــاق

 
فیدل در سال ۱۹۲۶ در زمانی دیده به جهان گشود که، ر ئیس جمهور وقت کوبا (گرادو مچادو) جنرال نظامی استقلال کوبا (رئیس
 جمهور از سال ۱۹۲۵ - ۱۹۳۳)، با خلع قدرت نخبه گان وابسته به استعمار استقلال کشور را حاصل و حمایت تمام ملیون و نیرو های ترقی خواه را در عقب خویش داشته و از استقلال و حاکمیت کوبا دفاع مینمود.

در ایام کودکی فیدل از طرف خانواده اش به شهر (سانتیا گو دو کوبا) فرستاده شد، جاییکه او به ورزش نسبت به مسایل اکادیمیک بیشتر مشق و تمرین مینمود.

ایام جوانی سرنوشت او با سیاست سرکش و پر تلاطم گره خورد: در سال ۱۹۴۰ (فولگانسیو باتیستا) دیکتاتور دست نشانده امریکا قدرت را در دست گرفته و تا سال ۱۹۴۴ حاکمیت نمود. در سال ۱۹۴۴ از طریق کودتا دوباره به قدرت رسیده، و به حمایت و پشتیبانی ایالات متحده امریکا، با سرکوب و تعدی این دیکتاتوری سرکوبگر، تحت حمایت امپر یالیسم امریکا تا ۱۹۵۹ حاکمیت نمود. حاکمیت باتیستا به اندازه سرکوبگر بود که حتی زمانی جان اف کنیدی رئیس جمهور وقت امریکا او را بمثابه یکی از دیکتاتوری های خونین در منطقه امریکای لاتین، نام برد.

زمانیکه فیدل در دانشگاه هاوانا در رشته ی حقوق تحصیل مینمود، ایشان بطور فزاینده در فعالیت های ضد امپریالیستی شرکت داشت. فیدل پس از مسافرت به کشور های دومینیکن، و کلمبیا سیاست های چپی انقلابی اش را، با تامین روابط و تعمیم آن با انقلابیون آن دو کشور بر ضد دولت های راستی وابسته و ضد مرمی دو کشور یاد شده، بشدت تشدید نمود.

فیدل هنگام بازگشت به کوبا، با استفاده از دانش حقوقی خویش، در مخالفت با رژیم باتیستا، گروه مخفی سوسیالیستی انقلابی بنام: "جنبش" را بنیان گذاشت.

مبارزه مسلحانه: جنبش سری در حمله به بارک (سرباز خانه) نظامی (مونکادا) برای تسخیر این مرکز مهم نظامی نا موفق بود، مگر اهمیت فوق العاده برای پیروزی های بعدی داشت. و بسیاری از انقلابیون، که در آن زنها نیز شرکت داشتند، بشمول فیدل کاسترو دستگیر گردیدند.

دوران زندان برای فیدل یک دوران آموزش بود، آموزش بنیانی برای به ثمر رسانیدن انقلاب، که ایشان در آن زمان آثارِ: مارکس، لنین، مارتی (رهبر جنبش آزادیخواهی کوبا بر علیه استعمار اسپانیا)، شکسپیر، و فروید را به دقت مطالعه نمود. در همین زمان بود که فیدل یکی از سخنرانی مشهور و تاریخی خویش را: "تاریخ مرا خواهد بخشید" در دفاع از خودش هنگام محکمه او در دادگاه ایراد نمود.

 

در تصویر بالا، میلیونها کوبایی در حمایت از جنبش ضد امپریالیستی بر علیه دیکتاتوری باتیستا که از طرف امپریالیسم امریکا بالای مردم آنکشور تحمیل گردیده بود، قرار گرفته و از آنها استقبال مینمایند.

فیدل در سال ۱۹۵۵ از زندان رها گریده، کوبا را به قصد مکزیکو ترک نمود، جاییکه ایشان ارنستو چه گوارا طبعه اصلی ارجنتاین را ملاقات و با او دوستی برقرار نمود. جنبش از زیر ساتور خونین دیکتاتوری تحت حمایت امپریالیسم امریکا جان بسلامت برده، دوباره خورا سازمان داده، نام آنرا به افتخار حمله نظامی به سرباز خانه نظامی مونکادا: "جنبش ۲۶ ژوئیه و یا جولای " گذاشتند.

فیدل و همراهان انقلابی او سال بعدی تدارک تسخیر کوبا را از طریق انجام انقلاب گرفت، و با استفاده از کشتی معروف و تاریخی "گرانما" مخفیانه به جزیره کوبا سفر نمودند.

بعد از اینکه فیدل و ارنستو چه گوارا با عده ی محدودی انقلابیون از مکزیک با کشتی (گرانما) وارد کوبا گردید تعداد جنگ جویان انقلابی افزایش یافت، و علی رغم شکست های اولیه توانستند در مبارزه بر علیه دیکتاتوری باتیستا، و بر مبنای استراتیژی پایدار و متداوم فیدل به ترتیب قسمت به قسمت، بر تمام کوبا تسلط یافتند.

با وجود تلاشهای امپریالیسم امریکا برای توقف دادن انقلاب، انقلابیون موفق گردیدند، تا آخرین میخ را بر تابوت رژیم دست نشانده "با تیستا" کوبیده، پیروزی انقلاب را در: اول جنوری ۱۹۵۹ اعلام نمایند.

پیاده نمودن وعده های انقلابی در عمل: فیدل کشور را که در عمل توسط نظام ترور، اختناق، وحشت، محرومیت، سلب مالکیت نمودن، و سر کوب اداره میشد، به یک نظام عادلانه و دموکراسی واقعی - رادیکال که در آن سرمایه ها دوباره برای زحمتکشان کشور توزیع گرید، تحصیل همگانی رایگان، خدمات بهداشتی رایگان منتقل نمود. فیدل و انقلاب کوبا میراث مانده گار خویش را با انجام دموکراتیک توزیع زمین، بنا نهادن یکی از نامدار ترین کمپین مبارزه برای سواد آموزی در جهان، پایه گذاری خدمات پیشرفته بهداشتی رایگان را بنیان گذاشت. شرکت های خصوصی، پالایشگاه ها، و دیگر بنگاه های خصوصی را ملی ساخته و از سال ۱۹۶۵ بحیث رهبر حزب کمونیست کوبا ایفای وظیفه نمود.

 

در تصویر بالا فیدل ۵۶ سال قبل هنگامی که پیروزی انقلاب کوبا را جشن می گیرد مشاهده میگردد.

فیدل در امریکای لاتین، کشور های کاراییب، و جنوب امریکا، پایه های بنیادی را میان احزاب چپ سوسیالیستی، دولتهای چپی ضد استعماری و ضد امپریالیستی را بنیان گذاشت. یکجا با هو چاویز فقید رهبر انقلاب وینزوئلا، اتحادیه (بولیواری) از کشور های امریکای لاتین را بنیان گذاشت. اتحادیه بولیواری از جمله کشور های سمت گیری سوسیالیستی است که مخالف خصوصی سازی، و بازار آزاد، از جمله سیاست های غارتگرانه نیو لیبرالی ”جهانی شدن” می باشد. بر عکس در برابر آن سیاست های اقتصادی، اجتماعی، . . به نفع فقرا و زحمتکشان و به تدریج جوامع شانرا به طرف رفاه اجتماعی بهتر سوق میدهند.

 در کشور های جنوب (کشور های عقب نگهداشته شده) فیدل نماد انقلابی می باشد، که ایشان همیشه از اصول و سیاست های انترناسیونالیستی حمایت نموده است. وی شخصیت کلیدی در جنبش عدم انسلاک بود. محبوبیت عظیم در میان رهبران افریقایی، آسیایی، و شرق میانه، با اعزام کمک های بشر دوستانه: اعم از سر بازان، پزشکان، معلمین، و متخصصین کشاورزی را، برای انجام خدمات مذکور به آن مناطق داشته است.

سپیده دم فیدل: فیدل فقید در ۱۹ اپریل ۲۰۱۶ در جلسه نهایی هفتمین کنگره حزب کمونیست کوبا شرکت نموده و در برابر شرکت کننده گان کنگره سخنرانی نمود. او گفت: ”این ممکن آخرین بار باشد که من در این تالار در برابر شما سخنرانی نمایم. “ فیدل فقید به ادامه گفت: ”اما آرمانهای کمونیستان کوبا در کار و پیکار صادقانه شان با حفظ کرامت بشری برای تولید نعمات مادی، و فرهنگی مورد نیاز بشریت، بحیث ثبوت در سیاره ما باقی خواهند ماند.“

 

تصویر بالا آماده گی نصب فوتوی فیدل بمناسبت ۹۰ سالگی ایشان بتاریخ ۱۲ اگست ۲۰۱۶، چند ماه قبل از درگذشت ایشان.

در سالهای اخیر فیدل ندرتاً در انظار به نسبت وضعیت صحی اش ظاهر می گردید، مگر همیشه با استفاده از قلم و کاغذ، در مواقع عمده مسایل جهانی مقالات نوشته های خویش که در تصمیم گیری های استراتیژیک کوبا اثر گذار بود ابراز نظر مینمود. سیاست، و دیپلماسی پشت پرده فیدل در سالهای اخیر: مذاکرات میان دولت کو لمبیا، و فارک ویا (نیرو های مسلح انقلابی - مردمی) گروه مارکسیستی، قبلاً شاخه نظامی حزب کمونیست کلمبیا، و عادی شدن روابط میان امریکا و کوبا بود، و او اعتقاد داشت که جانب امریکا در مورد صداقت ندارد، و باور های فیدل اکنون محک صحت می خورد.

فیدل از بیماری گوارشی رنج میبرد، و بالاخره در سال ۲۰۰۶ از سمت خویش بحیث رئیس جمهور کشور استعفا، و سمت را به برادرش، راول کاسترو که در آن زمان معاون رئیس جمهور بود منتقل نمود. فیدل این انقلابی کریسماتیک بتاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ به عمر ۹۰ سالگی در گذشت.

سخنان پا یانی:

فیدل کاسترو مبارز تسلیم ناپذیر، نه تنها مدافع مردم کوبا، بلکه مدافع مردمان تحت ستم امریکای لاتین، افریقا، و آسیا، و انقلابی آیکانیک، نماد و الگوی انقلابی برای انقلابیون در سراسر جهان بود.

فیدل نه تنها قهرمان کوبا، بلکه نماد و یا آیکان تاریخ جهان بود. او بصورت جاودانه به مثابه قهرمان فقیر ترین لایه های اجتماعی در سراسر جهان، شخصیت محوری اتحاد و یک پارچگی مردمان امریکای لاتین، و افریقا، و آسیا، به مثابه شخصیت انقلابی ضد امپریالیستی، در خاطره ها باقی خواهد ماند.

کاسترو با اتکا به خلق آنکشور توانست، یکی از بدنام ترین دیکتاتوری های نظامی دست نشانده ایالات متحده امریکا (با تیستا) در آنکشور را در جنوری ۱۹۵۹، سرنگون، و حاکمیت انقلابی اکثریت قاطبه مردم کوبا را نماینده گی مینمود، بنیان گذاری و راه اعمار ساختار سوسیالیسم را در برابر حاکمیت انقلابی گذاشت.

این شخصیت نامی انقلابی تا پایان عمرش برای بر آورده شدن آرمان خویش رزمید، و دولت انقلابی سوسیالیستی کوبا توانست، علرغم همه دشواری، منجمله محاصره اقتصادی جنایتکارانه ایالات متحده امریکا، و تجاوز مستقیم بالای آنکشور، از جمله تجاوز نظامی (خلیج خوک ها) بر کوبا، که سبب آسیب های عظیم، انسانی و اجتماعی گردید، به دستآورد های عظیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تکنالوژی. . . نایل آمد.

همان طوری که زنده گی کاسترو و همرزمش چه گوارا تاثیرات عظیم را بر سازمانها و احزاب انقلابی سراسر جهان گذاشت، و ثابت نمود: ”ممکن است تا در برابر امپرالیسم مقاومت نمود، و دشمن را شکست داده و جهان دیگری را بنیان گذاشت”، در گذشت او نیز تاثیر عظیم را با لای روحیه انقلابی نیروهای ضد امپریالیستی، ضد استعماری، و استعمار نو گذاشت و الهام بخش عظیم حرکت و اتحاد انقلابی خواهد شد.

کاسترو انقلابی افسانوی، تیوریسن، سخنور بی بدیل، سیاست مدار تاریخی مستقل، سوسیالیست، کمونیست بود و به همان آرمان مقدس تا آخرین رمق حیاتش با دشمن بشریت، یعنی سرمایه جهانی امپریالیسم امریکا مبارزه و مقابله نمود، و تسلیم نگردید.

کاسترو همیشه دل واپس شرایط نوع بشر در روی کره زمین بود، در روز های واپسین عمرش مقاله ی را october ۱۱, ۲۰۱۶ ۰۹:۱۰:۴۵ نوشت.

 تهیه کننده نوشته: رحمت ایماق.

منابع: گراما/ تله سور/ وینزوئلا انالیسس/ گلوبل اند ریسرچ.

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org