پنجشنبه، ۲۰ جنوری ۲۰۱۱


نجیب بهروش         ونکوور- کانادا

 

به استقبال این مطلع:

 ای عـقــــــاب آرزو ســعـــــی عـمــــل پـرور بـریـز

یـا بـپـر در آســمــــــان شــــوق یـا شـــهــپــر بـریـز

از سرودۀ شاعر توانا و آزادۀ کشور محترم استاد بهادر "وا صفی"

 

آبـرو

لـب گـشـا از حـرف خـوش پیـهـم در و گـوهـر بریز

بـر مـشـــام جـان و دل از گـفـتـــه مـشــک تـر بریز

از شــراب مـعـــــــــرفـت تـا مـی تـوانـی نـوش کـن

پـنـبــۀ غـفـلـت بـه هـشـیــــاری ز گــــوش کـر بریز

نـقـشــــۀ بـیـهــــــــــــودۀ پـاریـنـــه ات نـایـد بـکــار

راه نـو در پـیـش گـیــر و طـــــرح نـو از ســر بریز

از پـی روشـنـگــــــری بـرشـو بـلـنــد چـون آفـتــاب

پـرتـو از انـدیـشـۀ نـیـکــــو بـه هـــر مـحـضـر بریز

خـاطــــــــر طـفــــــــل یـتـیـم بـی نـوا را شــاد ســاز

گــرد غـم از چـهـــــره اش چـون دایـه و مـادر بریز

جـنـگ کـفـــــــر و دیـن را دامـن مـزن از سـادگـــی

مـهــــــر انـســـانــی بـه قـلـب مـومـن و کـافــر بریز

هـرکـه بـا صـدق و صفــا خـوانـد تـرا از آن خـویـش

خــــرمـنـــی از گـــل نـثــار مـقــــدمـش پـرپـر بریز

بـا ســــلاح عـلـــم و دانـش شــو بـه رغـم بـد کـنــش

بـی دریـغ از هـــر شـــرارت پـیـشــه پـا و سـر بریز

از جـفــــا ویـرانـه گــــــــــردد کــــاخ آمــــال بـشــر

بـا سـتـمـکــــش هـمـنـــوا بـنـیـاد اسـتـمـگــــــر بریز

در ســـرا و خـانـۀ هـــــــر ظـالــــم و بـیــدادگــــــــر

دمـبـــدم آتـش بـزن اخــگــــــــــــر ز بـام و در بریز

بـهــــــر آزادی مـلـک از چـنـگ اسـتـبـداد دهـــــــر

رأیـت از کـتـف عـدو تـاج از ســـــر افـســــــر بریز

دل بـســوزان از بـرای خـویـش و قـوم و هـمــوطـن

هـمــدلــی در سیـنــه هـای مــــــــــردم کـشـور بریز

تـا کــه نـامـت را بـه نـیــــکــــــی یـاد آرنـد جـاودان

از پـر و پـرواز بـد هــمـــــــــــواره بـال و پـر بریز

آبـرو گــــــــر رفـت از کـف زنـدگـی بـی آبـروسـت

بـهـــر حفـظ این گـهــــر خون از دو چـشـم تـر بریز

 

دسامبر ۲۰۱۰

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org