نثار احمد بهین

 

آیا سیاست ایران ماجراجویانه است؟

 تاریخ ارسال به اصالت:

17 April 2010 22:55:08

 

ایران یگانه کشوریست در همسایگی افغانستان که با امریکا و متحدین آن روابط خیلی سرد داشته ولی با رژیم اسلامی افغانستان دم از دوستی و برادری میزند۰

به اساس همین ادعای ایران طی ماه گذشته رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد به افغانستان و متقابلتاً آقای حامد کرزی به تهران سفر های دوستانه داشتند۰

مگر ایالات متحدۀ امریکا و برخی از مامورین امنیتی افغانستان که در سرحدات با ایران اجرای وظیفه دارند ایران را متهم به کمک به مخالفان افغانستان مینماید۰

به اساس منابع استخباراتی ناتو همکاری بین سپاه پاسداران ایران و "طالبان" رو به افزایش است۰

روزنامۀ سندی تایمز لندن طی ماه گذشته راپوری را به نشر سپرد که طی آن یک قوماندان مهم "طالبان" ادعا دارد که صدها جنگجوی در مناطق سرحدی افغانستان و ایران تحت تربیه و آموزش گارد انقلابی ایران غرض فراگیری حملات بر عساکر امریکایی و ناتو و مین گذاری جاده های مهمی که از جانب قوای خارجی در افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد میباشند۰

صاحبمنصبان امنیتی افغانستان نیز که در ولایت همسرحد با ایران اجرای وظیفه مینمایند چندین بار گفته اند که آنها طی عملیات مختلف سلاح های را بدست آورده اند که مارک ایرانی داشت۰

جنرال مایک کریستال قوماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان بتاریخ ۱۷ اپریل یعنی دیروز نیز اعلام داشت که نشانه های مبنی بر همکاری ایران با مخالفان افغانستان بدست آمده و وی در زمینه مصروف تحقیق بیشتر است۰

امریکا نتنها ایران را متهم به مداخله در امور افغانستان مینماید بلکه ادعا دارد که دولت ایران برعلاوه کوشش برای ساختن سلاح اتمی در امور منطقه نیز مداخله داشته و سعی دارد تا ثبات منطقه را برهم بزند۰

واشنگتن تهران را به حمایت از جامعه شیعه رادیکال عراق و بخصوص مقتدا الصدر رهبر رادیکال شیعه های عراق که زمانی علیه قوای امریکایی در عراق جنگ های سختی را براه انداخته بود و فعلاً در خارج از شهر مقدس (قوم) زندگی دارد، مینماید۰ همچنان امریکا تهران را حمایتگر حزب الله لبنان، حماس فلسطین و فعالیت های خرابکارانه در شمال یمن دانسته و اضافه میکنند که شواهد نشان میدهد که ایران برای حزب الله و حماس بطور مسلسل سلاح بخصوص راکتها غرض حمله به اسرایل و اهداف دیگر در منطقه میفرستد۰

امریکایی ها نیز به نقل از منابع اسراېلی ادعا دارند که محمود المبهو یکی از قوماندانان برجستهء حماس که در ماه جنوری در دوبی (به احتمال قوی از جانب اسراېیلی ها) ترور شد غرض گفتگو با مامورین ایرانی بمنظور رسیدن کشتی مملو از سلاح بوقت و زمان معین به حماس به دوبی رفته بود۰

و اما تهران امریکا را تروریست بین المللی خوانده ادعا دارد که این امریکا است که در امور داخلی کشور ها (طور مثال افغانستان، عراق و ایران) مداخله کرده و آرامش منطقه و جهان را برهم میزند۰

تهران ادعا دارد عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله مخالف رژیم ایران که اخیراً دستگیر شد، در اعترافات خود بیان داشته، که او برای نیروهای امنیتی امریکا و بریتانیا کار میکرد، و یک روز قبل از گرفتاری در یکی از پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان بسر میبرد و از آنجا برایش پاسپورت جعلی افغانی تهیه شده بود۰

ریگی که متهم به عملیات دهشت افگنی علیه مقامات ایرانی است، به اساس راپور های رسانه های گروهی بتایخ ۲۳ فبروری هنگامیکه به وسیله طیاره بوېنگ ۷۳۷ شرکت هوایی قرغیزستان از دوبی به بیشکک با برادر خود یکجا پرواز داشت و طیاره حامل آنها از خاک ایران عبور میکرد، سه طیاره جنگی ایران به پرواز درآمده و طیاره حامل آنها را در میدان هوایی بندر عباس مجبور به فرود آمدن ساخت و سپس نیروهای امنیتی ایران آنها را دستگیر کردند۰

گروه جندالله که از پنج سال بدینسو در خاک پاکستان و ایران فعالیت دارد، عملیات زیادی را علیه اهداف ایران براه انداخته است۰

به همین قسم احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، امریکا را متهم به چپاول ثروت منطقه کرده و طی دو هفته قبل در یکی از مصاحبه های تلویزونی خود گفت: چون ایران اجازه نمیدهد تا این ثروت ها به یغما برده شود ازین سبب عصبی استند (منظورش امریکاییها) است۰

همچنان ایران، امریکا و بریتانیه را با دست داشتن در ناآرامیهای اخیری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در آنکشور براه انداخته شد و منجر به قتل و زخمی شدن تعدادی زیادی از ایرانی ها گردید متهم میسازد و حضور نظامی امریکا و متحدین آنرا در افغانستان تهدید مستقیم به حاکمیت و استقلال کشور های منطقه و خود میداند۰

تمام این ادعاها را هم امریکا و هم ایران علیه خود رد کرده و از آن انکار میورزند، ولی واقعیت امر اینست که امریکا منحیث یگانه ابر قدرت جهان بخود حق میدهد تا در امور نتنها منطقه بلکه جهان دخالت داشته باشد و جهانیان هم تقریباً تا اندازه ای از این امر اگاهی کامل دارند۰

و اما ایران کشوریست با پوتانسیل بمراتب کوچکتر و ضعیف تر از امریکا که از دیر زمانی است که سیاست بلند پروازانه و بیش از ظرفیت های خویش را در منطقه تعقیب کرده، تلاش دارد تا از طریق بکار گیری مذهب شیعه و گروه های رادیکال طرفدار خویش حق و نا حق در امور داخلی کشور های منطقه دخالت کرده و خود را ناجی و حامی شیعه مذهبیون دنیا جا زند که با اینکار خویش نتنها مردم کشور خود را در تنگنای اقتصادی و سیاسی قرار داده است، بلکه برای آن گروه ها و گروپ های که سیاست ایران را در کشور های خود تعقیب میکنند هم پرابلم و دشواری ها ایجاد کرده است۰

سیاست های ایران در برابر افغانستان هم در طول تاریخ روی اهداف غرض آلود و چند پهلو استوار بوده، همواره تلاش ورزیده تا از نا آرامی ها و دشواری های افغانستان استفاده نادرست و نا جایز کرده و از آن به نفع خویش بهره برداری نماید۰ طور مثال همین سلسلهء اعدام افغان ها در ایران طی هفتهء گذشته یکی دیگر از همچو نمونه های سیاستهای مزورانه، دو پهلو و ماجراجویانه ایران را در برابر مردم افغانستان به نمایش میگذارد۰

ختم

 

Behin Nessar Ahmad

 

جرمنی ماینز

 

 

۲۰۱۰/۴/۱۸