شنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

سرپرست نی، بلکه آفتی در شهر غزنی !!!

 
صالحه (رشیدی)

 

افغانستان را کشور برباد شده باید یاد کرد، چه درد آور است از یک سو نظام یک نظامِ فاسد و بر مبنای فساد و مصلحتِ سازمانهای استخباراتی تهداب یافته و از جانبی هم تقرر اشخاص، به همه هویدا است که کی ها و با چه ایدلوژی باید در این نظام رشد و در پُست های اساس دولت جا گیرند، از چنین نظام تصور دیگری نمی توان داشت چه جالب است که والی یک ولایت با افتخار در برایر رسانه ها از خودش تعریف کرده گویا با اجازه دادن به "طالبان" با پرتاب دو راکت به شهر غزنی خدمتی را انجام داده است.

آقای اکبر زاده در مصاحبه ی با رسانه های داخلی افغانستان گفت که شماری از "طالبان" که با او در تماس بودند و از شلیک راکت و حمله به شهر غزنی در یک سال گذشته جلوگیری کرده بودند از سوی مرکز فرماندهی خود تحت فشار بودند که چرا به غزنی حمله نمی کنند.

آقای اکبر زاده گفت، سر انجام او مجبور شد به آنها اجازه شلیک دو راکت را به شهر غزنی بدهد.

این دو راکت چند روز پیش به یک خانۀ مسکونی در منطقۀ توحیدآباد اصابت کرد و باعث کشته شدن یک دختر نوجوان و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.

پیش از این هم برخی از اظهارات آقای اکبرزاده در باره عدم خروج زنان از خانه بدون محرم شرعی باعث مطرح شدن واکنشهایی علیه او شده است) این نمایندۀ بر حال "طالب" حق دارد زنان را مورد شکنجه قرار دهد، دشمن زن اند با تأسف خود شان از زن تولد یافته اند و انتحار میدهند که حورهای بهشت انتظار شان را دارند و جوانان را برای حور های بهشت نامزد می کنند، مگر این حور های تخیلی بهشتی از جنس زن نیستند؟ هویت "طالبان" و سایر بنیادگرایان اسلامی که پُشت و روی یک سِکه اند و هیچ فرقی هم از یکدیگر خود ندارد در طول این مدت زمان به همه هویداست. این نمایندۀ "دولت" از آقای کرزی کاپی میکند صحبت های اخیر کرزی در برابر "برادران پاکستانی" شان و عمل والی غزنی در برابر "برادران طالب" شان هم آهنگی دارد، حرف قابل تآمل این است مسوولیت خون دختر نوجوان و زخمی شدن چند تن دیگر بدوش کی هاست "طالبان" و یا والی غزنی؟ والی غزنی که چند متر دستار را بسر بسته ادعای انسانیت دارد نی وجدان دارد نی قلب انسان در درون تن اش می تپد، حیوانِ درندهء بیش نیست. میشود آنرا انسان خطاب کرد؟، چه میتوان انتظار داشت از همچو "دولت" و "دولت مردان" امروزی در افغانستان که بدون هویت خانواده گی گذشته از هویت تاریخی و تحصیلی سر بلند کرده وبا نام های به ظاهر زیبنده به قدرت رسیدند، در اکثر کشور های پیشرفته توهین به شخصیت یک فرد مورد باز پرس قرار میگیرد اما در کشور افغانستان بر علاوه از انفجار با استفاده از قدرت در اثر خصومت های شخصی صد ها نفر کشته میشوند.

با "دولت" کرزی بودن مهارت و حرفوی شدن در قتل، چپاول و دزدی است. اصلاً نمی توان نظام فاسد کرزی را دولت نامید. دولت کنونی فقط از یک جمعیت بزرگ چپاول گران حرفوی که به دستور دیگران می کشند می دزدند و یکی به سر دیگر می کوبند و بعد از چندی یک دیگر را در آغوش می کشدند متشکل گردیده که ماهیت ارتجاعی شان چنین میباشد. .

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)