چهارشنبه، ۳ جولای ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

مردم افغانستان در یک تونل تاریک اسیر مانده اند

دکتور طاوس وردک،

لندن، اول جولای ۲۰۱۳

 

مردم افغانستان در طول مدت ۲۱ سال در اثر یک فاجعه خونین به دستور دشمنان تاریخی کشور ما مانند (پاکستان - انگلستان - ایران - عربستان - امریکا -روسیه - چین و ملل متحد) از اثر یک انفجار خطرناک - یعنی با تسلیمی قدرت سیاسي به "مجاهدین" و "طالبان"، بیگ بنگ- در یک تونل تاریک پر از دود، حشرات، خزندگان و حیوانات وحشي، تروریستان - آدم کشان - دزدان - چپاولگران - غاصبین - مافیا - کډنپ کننده گان - ملا ها - حضرت ها - پیرها - خلیفه ها - اخوندها و سیدها - قوماندانان تفنگ سالار - زورگویان گیر ماندند و اسیر شدند، این تونل از شرق و جنوب به پاکستان و از غرب با ایران و از طرف شمال به کشورهای تاجکستان، ازبکستان - ترکمنستان و شمال شرق با چین و از طریق هوا به غرب و خاصتا امریکا احاطه شده است، بار ها از طرف آنهایی که هم به حیث کوزه گر و هم به حیث گل کوزه یعنی حاکم و حکمفرما ها و فرمان روایان که از یک طرف جنگ را دامن میزنند و از طرف دیگر مصلح میشوند، مانند "طالبان" که غرب یکبار آنها را از بین برد و حالا هم دوباره تجهیز و منسجم ساخت و امروز با حکومت کرزی آشتی می دهد و یا اینکه صدراعظم بریتانیا به نواز شریف گفت که ما از پاکستان به حیث بهترین دوست در هر حالت دفاع می نماییم، ولې یک روز نه گفت که بالای افغانها خط نامنهاد دیورند را تحمیل ساختیم و سه بار قصد اشغال آنرا داشتیم و چور کردیم و بالاخره به زور امریکا و به فرمایش د شمال ټلواله افغانستان را اشغال و از کرزۍ معذرت نه خواهند و خود انگریز است که نمی خواهد دیورند لغو شود؟؟ و حالا نیز در مجموع کوشش های بیهوده و هم ساختگي به عمل می آورند که مردم را ازین تونل وحشت ناک نجات دهند و به پاکستانی ها می گویند که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است، ولې تمام نتایج آن قسمې که انتظار می رفت برعکس نتیجه داد، زیرا کوششهای از طرف قدرت های استعمارگر و امپریالیستی و مرتجع و خونخوار پنجابی و عربی صورت گرفت تا یک قسمت تونل را منفجر سازد و مردم که در آن گیرمانده اند نیز از یکسر به قتل برسانند مانند اینکه این کا را با درز و تفرقه انداختن بین پشتون و تاجک علنا در سقوط "طالبان" در شمال انجام دادند و نیم از آنها را در کانتینر ها غلبیل کردند و متباقی را به مرور زمان از زباله دان به شکل زخمی و معیوب بیرون آوردند که همه در یک وقت معین بیدون تداوی از بین برده شدند، یعنی تونل را برای نجات باقی مانده مردم باز نه کرد، بلکه به مسدود شدن همیشگې آن تبدیل نمود، حال درین مدت ۲۱ سال کسې از درون تونل خبر نه دارد که در آن چې می گذرد؟؟ آیا تنفس وجود دارد؟؟ مواد غذایی موجود است؟ آب و لباس موجود است دوا و داکتر موجود است؟؟ معلومدار است که هیچ چیزې نیست و همه به حالت جان کندن است و آنهایی که تصادفی یک چند روز غذا و نوشابه با خود داشتند آنها نیز حالا به حالت کوما زندگي می نمایند و آنهایی که بیرون از تونل ماندند یعنې اگر ۳۰ ملیون نفوس کشور را تخمین بزنیم ۲۹ ملیون در تونل اسیر ماندند و صرف یک ملیون خارج تونل عیش و ساعتیری دارند، راه و چاره بیرون کشیدن آنهایی را که در تونل اسیر مانده اند نمی دانند و اگر می دانند قصدا نمی گذارند که مردم از تونل خارج شوند و این به تحت البحری با سرگلوله های اتومی روسیه می ماند که در آبهای اوقیانوس اطلس غرق شده بود و روسها خودشان که دیف بازان در عمق آب درست تربیه شده نه داشت نه توانست این تحت البحری را بیرون نمایند و کشورهای انگلیس و امریکا که برای بیرون کشیدن آن پیشنهاد کمک کرد این کمک را نه پذیرفت زیرا روسیه ترس داشت که راز های تخنیکي و اتومی اش افشا می شود، حالا نیز در افغانستان در جمع حکومت داران کرزی سیاست مدار و یا دیپلومات کهنه کار و با تجربه - وطن پرست - افغان اصیل که مردمان اسیر شده تونل تاریک و وحشت ناک را بیرون نماید نیست و آنهایی که می دانند بهترین راه برای نجات مردم از تونل خطر ناک چې است؟؟ آنها را حامد کرزۍ و کابینه او و کشورهای فرمان روای شان اجازه نمی دهند، ازین خاطر همه آنهاییکه در تونل اسیر مانده اند تلف می شوند، یکي مساله تلف شدن مردم است دوم مساله ادامه بند کردن تونل است یعنی به قوای مسلح تخنیک مدرن هوایی نمی دهند - قوای مسلح را اجیر و مزدور، تنظیمی و "جهادی" ساخته - کابینه همه مزدور و نوکر پاکستان و (سه جنگجوی آشتی نا پذیر، حکمتیار - حقانی و ملاعمر) است که اسیران درون تونل را همه روزه با انتحاری و بم گذاری می کشند راه برای بیرون شدن از تونل را سر اسیران کاملا مسدود نموده، مشکل دیگر اقتصاد نیم بند است که دولت برای آن بودجه لازم نه دارد و شاید دشمنان افغانستان در تونل متذکره مواد انفلاقیه زیاد جا سازی کرده باشند مثل اینکه یک بم را در قطر با گشایش دفتر "طالبان" می خواستند منفجر بسازند که در راس آن خود امریکا و کشور قطر قرار داشت که هنوز منفجر نه شده و اگر کوشش شود که این تونل باز شود و برای ۲۹ ملیون اجازه زندگي و تنفس داده شود برای این کار به متخصصین و اشخاص با تجربه ضرورت است تا این ۲۹ ملیون راسر پناه - آذوقه - لباس - وظیفه یعنی کار - دوا و داکتر - معارف - تهیه نمایند و امنیت دایمی شان گرفته شود که باز در تونل بدتر دیگر طالبانی اسیر نه شوند و باز به دساتیر نواز شریف این بار به کلي توسط سلاح خطرناک دیگرې یعنی (خانه جنگي) (جنگه جنگه سور شه تاته می نینې کړې دي) مبتلا نه شوند برای اینکه جلو فاجعه از قبل گرفته شود به نظر من در قدم اول مردم افغانستان رییس جمهور آینده کشور را در سال ۲۰۱۴ شخصی را انتخاب نمایند که در قدم اول تحصیلات عالی داشته باشد - در قدم دوم سیاست مدار باشد - در قدم سوم یک دیپلومات باشد - در قدم چهارم تجربه کافی داشته باشد - در قدم پنجم با رؤسای جمهور (پاکستان - ایران - عربستان - قطر - امریکا و انگریز) دریک سطح مساوی یا بالاتر قرار داشته باشد و کسې اورا فریب داده نتواند بالاخره شخصی باشد که به یک حزب اسلامی و جهادی مربوط نباشد و احزاب اسلامی (جمیعت اسلامی - حزب اسلامی - سیاف و غیره) که حامی شان پاکستان است در طول ۲۱ سال فرمان روایی بالای مردم را در درون تونل توسط "مجاهدین" و "طالبان" رهبری کرد و آنها مردم را زنده پوست کردند (رشوت - فساد اداری - غصب زمین ها و جایداد ها - ثروت اندوزی ها - قصرها و منازل لکس و موتر های لکس و ضد مرمی سوار می شوند و قاچاق هیرویین و دیگر مواد مخدر را به شمول حمل و نقل انتحاری و تروریستها با سلاح های شان درین مدت سر مردم درون تونل روا داشتند و ادامه می دهند برای مردم که در درون تونل اسیر مانده اند صرف یک راه باقی مانده و آن این است که هر گز برای یک نفر از جمع "مجاهدین" که خود را به مقام ریاست جمهوری کاندید می نمایند رای نه دهید و فقط برای شخصی رای بدهید که شما را از تونل بیرون نماید و صاحب زندگي آبرومند و با امن شوید، قابل یاد آوری می دانم که رییس جمهور منتخب آینده به آنهاییکه دستان شان به خون آلوده است و رشوت خورده خودرا ملیونر ساخته به هیچ وجه سازش نه کند و تیم بسیار مسلکی - متخصص- با تجربه - پاک و وطن پرست بیدون در نظر داشت این که به کدام ایدیالوژي معتقد است، اساس باید (پاکی - درایت - تحصیل- و تجربه و وطن پرستی) باشد، بعدا قوای مسلح جدید را تشکیل به وسایط خاص الکترونیکی و کشفی (هوایی و زمینی) تجهیز نمایند .

 

 اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !