Wed, 13 Apr 2016 21:22:43

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

كشته شدن ملا اختر محمد منصور و دگرگون شدن كائنات؟

 

 

بتاريخ ۲۱ می ۲۰۱۶ خبر كشته شدن يكى از جنايتكاران افغانستان بنام ملا اختر محمد منصور توسط طياره بى پيلوت امريكائى در منطقه احمدوال ايالت بلوچستان پاكستان خبرساز رسانه هاى جمعى افغانستان و جهان شده بود. در شبكه هاى مجازى نيز اين خبر در گردش بود، ارباب جهان بارك اوباما ريیس جمهور ايالات متحده امريكا كه از كشور ويتنام بازديد بعمل مى آورد از عقب تريبون ويتنامي ها به جهانيان چنين پيام فرستاد: "امريكا هراس افگنان را در خاك پاكستان دنبال خواهد كرد به هراس افگنان نبايد پناه گاه داده شود، هدف قراردادن اختر محمد منصور نشانه پشتيبانى واشنگتن از نيروهاى امنيتى افغانستان ميباشد. وى تاكيد نمود اينگونه حملات ادامه خواهد يافت، كشتن اختر محمد منصور جديت امريكا را در حمايت شهروندانش و نيروهاى امنيتى افغانستان نشان ميدهد، نيروهاى امريكائى ساير هراس افگنان را در خاك پاكستان نيز دنبال خواهد كرد ما روى يك پلان مشترك با پاكستان كار ميكنيم.

به هراس افگنان كه مردم ما را تهديد ميكند نبايد پناهگاه داده شود اختر محمد منصور مانع صلح بود ما رهبر طالبان را از پا درآورديم فردي كه قصدحمله به امريكا و متحدين آنرا داشت ."

اين حرف و حديث ها كه از جانب بارك اوباما در كشور ويتنام بيان گرديد چقدر ميتوان اراده صادقانه امريكا را در امر تحكيم صلح در افغانستان و سركوب گروهك هاى تروريستى در كشور مشاهده كرد، اما از اينكه ايالات متحده امريكا در برابر مردم ستمديده و زجر كشيده افغانستان صدها بار دروغ گفته از چال، نيرنگ و فريب استفاده نموده اين فريب را هم بالاى آن علاوه نموده كه يكصد و يك بار شود، هر زمانيكه ايالات متحده امريكا به عنوان ابرقدرت دنيا به جنگهاى نيابتى در كشورها از جمله افغانستان نقطه پايان گذاشت و لااقل به كشورهاى عقب مانده و رو به انكشاف اجازه داد تا لحظه ی نفس راحت بكشند و خود حاكم سرنوشت خويش باشند آنگاه مردم افغانستان و خلقهاى جهان اندك باور پيدا خواهند كرد كه امريكا در سركوب تروريستها و دهشت افگنان افغانستان و جهان دست و آستين بر زده است كه بدور از واقعيت است. شانزده سال قبل از امروز ايالات متحده امريكا به بهانه تروريزم با لشكر تا دندان مسلح ناتو وارد افغانستان شدند تا باشد بساط تروريستان، دهشت افگنان و غارت گران را از كشور ما برچينند در حاليكه حكومت هاى فاسد و دست نشانده آنان چون حامد كرزى برادر بزرگ طالبان و محمد اشرف غنى برادر كوچك طالبان چنان چرخ ماشين جنگى تروريستان و دهشت افگنان را يكجا با امريكائيها با سرعت بيشتر به حركت درآوردند كه تا همين اكنون توقف نداشته و هزاران هزار انسان بيگناه در پكتيكا، كابل، قندوز، بغلان و جاهاى ديگر به كام مرگ فرستاده شدند.

خطرناكترين آدمكشان حرفوى و جنايت پيشه گان به دستور دو حاكم دست نشانده مخلوع و برحال زير نظر امريكائيها از محابس افغانستان آزاد گرديدند و نقش كفتار را در ميان هموطنان بيگناه ما ايفا نمودند يكى از اين كفتار صفتان كه در حمله به جان كارمندان رياست حفاظت امنيت "رجال برجسته دولتى" شامل بود توسط حامد كرزى آزاد گرديده بود. خلاصه بايد گفت طى شانزده سال در كشور ما جنايت و غارت آنقدر ابعاد وسيع را بخود گرفته است كه اين تبصره كوتاه گنجايش جارى ساختن همه آنرا ندارد تاريخ هيچگاه فراموش نخواهد كرد كه امريكائيها ناظر اين همه جنايات سازمان يافته در كشور ما بوده اند و بعضاً بطور عمدى دخيل شناخته شده اند.

بزرگ جلوه دادن يك اوباش ياغى ارزش آنرا نداشت كه كائنات زير و زبر شود و تمام وسايل اطلاعات جمعى جهان توام با شبكه هاى مجازى تا ارباب زمان در باب آن سخن گويد و براى ويتنامى ها قدرت خويش را بنمايش بگذارد، به ارتباط سخنرانى ريیس جمهور امريكا در مورد كشته شدن ملا اختر محمد منصور ميشود به چند نكته اشاره نمود.

اول اينكه ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان نيست در سطح يك قوماندان نظامى فعاليت ميكرد بعد از مرگ امير القاتلين افغانستان ملا محمد عمر آخند مجاهد، طالبان به چندين دسته تقسيم شدند انشعاب بزرگ در رهبرى و صفوف طالبان بوجود آمد كه تا اكنون فاقد رهبرى اند.

دوم: چرا امريكا طى شانزده سال هراس افگنان و تروريستان را در خاك پاكستان دنبال نكرد؟ افزون بر آن آنانرا همواره تغذيه مينمود، ملا عمر در پاكستان رهسپار جهنم گرديد جلال الدين حقانى و اوسامه بن لادن بالترتيب در پاكستان كشته شدند، آيا امريكا اطلاع نداشت؟ بعداً فاتحه ملا عمر قاتل مردم افغانستان در شهر كابل گرفته شد اما قصر سفيد سكوت اختيار نمود، پس معلوم ميشود كه امريكا دو نوع برخورد جداگانه و دو استراتژى مشخص با تروريستان دارد آنعده تروريستاني كه براى مقاصد امريكا در جنگهاى نيابتى فعال اند و معاش ميگيرند مورد حمايت امريكا قرار دارند.

گروه ديگر تروريستان كه از دساتير امريكا سركشى مي نمايند توسط طياره هاى بى پيلوت به حساب شان رسيده ميشود.

سياست هاى چند جانبه امريكا در قبال گروهك هاى تروريستى افغانستان بخصوص گروه تروريستى طالبان و داعش در سال جارى بيانگر اين امر است كه امريكا هنوز هم عاشق به درازا كشيدن جنگ نيابتى در كشور ما است اينكه چه وقت منافع اش برآورده خواهد شد تا هنوز روشن نيست، طى سال روان طالبان چندين مرتبه دشمن امريكا پنداشته شده اند و چندين مرتبه دوست امريكا قرار گرفته اند دولت دوسره افغانستان با پيروى از سياست هاى كجروشانه قصر سفيد تا امروز كدام تعريف روشن از دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان ارايه ننموده اند، فاتحه ملا عمر بدستور ارگ نشينان در شهر كابل صورت پذيرفت اما بعد از كشته شدن ملا اختر محمد منصور توسط امريكا، حسن حقيار معاون وزارت معادن رژيم طالبان به ملا اختر منصور شهيد خطاب نمود بيدرنگ از سوى رياست عمومى امنيت ملى بازداشت گرديد معلوم نيست كه بازداشت وى كدام درد را دوا خواهد كرد در حاليكه هزاران حسن باطل يار مربوط گروه هاى دهشت افگن توسط روساى جمهور دست نشانده در تمام سطوح دولتى و در پُست هاى كليدى توظيف گرديده اند. حرف ديگرى كه كمى بالاى آن مكث نمود در اين روزها رسانه هاى كابل آمد آمد گلبدين حكمتيار را در صدر اخبار خويش قرار داده اند به فرموده هموطنان عزيزم، قربان شوم خدارا- يك بام و دو هوا را، ملا اختر منصور جنايتكار به سزاى اعمالش رسيد اما استاد كار آزموده و كار كشته تمام تروريستان افغانستان كه نسبت به همه جنايتكاران كشور دست بالا دارد مورد عفو امريكائيها قرار ميگيرد و مي خواهند، وى را در قدرت شريك سازند، كارد اين جلاد كه بر گردن صدها هزار انسان بيگناه كشور ما فرو برده شده است و چهره آن چنان سياه و تاريك است كه هيچ  باورى به آمدن آن در كابل وجود ندارد با وجودي كه حزب اسلامى گلبدين و پنج تن از هيئت رهبرى اين حزب در فهرست سياه امريكا شامل ميباشد باز هم مورد پشتيبانى امريكا و ناتو واقع شد آمدن آنرا به فال نيك گرفتند، مردم افغانستان از چنين فال هاى نكبتبار به ستوه آمده اند لفاظى هاى ضد و نقيض زمامداران امريكا طى شانزده سال كشور را به بيراهه كشانيد و بازهم مي خواهند با چنين چال و نيرنگ مردم افغانستان را فريب داده در لجن زار بدبختى غرق نمايند.

فرياد مردم افغانستان مبنى بر اينكه پاكستان پناه گاه امن تمام تروريستان جهان است هيچكس به آن گوش نداد، مگر ريیس جمهور امريكا حالا فهميده است كه پاكستان به هراس افگنان پناه گاه ميدهد بايد آنانرا دنبال نمود، بارك اوباما فراموش كرد كه سال قبل جنرال پرويز مشرف جنرال ديكتاتور و بدنام پاكستان تمام رهبران تروريستان را چون اوسامه بن لادن، ايمن الظواهرى، جلال الدين حقانى، ملا عمر، لشكر طيبه و ديگران را قهرمانان خطاب نمود روشن نيست كه تكليف اين قهرمان پرور چه خواهد شد، اينها در واقع بخشی از سياستهاى چند پهلوى امريكا را در قبال تروريستان نشان ميدهد كه باور و اعتماد خود را در بين خلقهاى جهان منجمله افغانستان از دست داده است امروز بجز از مزد بگيران دست نشانده هيچ فردى به حرفهاى امريكا باور ندارد زيرا با صداقت وداع كرده اند.

زمان نشان خواهد داد كه ايالات متحده امريكا به جنگ نيابتى در كشور ما نقطه پايان خواهد گذاشت و سخنان آتشين بارك اوباما در كشور ويتنام و جاپان در رابطه با طالبان و پاكستان به كرسى عمل قرار خواهد گرفت و يا براى تغذيه تروريستان و دهشت افگنان در افغانستان و پاكستان سفره پر از غذاهاى متنوع پهن خواهدن مود؟ 

در پايان مي خواهم با شعری  از حضرت بيدل اين تبصره كوتاه را ختم نمايم:

مقام ظلم آخر بر ضعيفان است ارزانى             كه چون آتش ز پا افتد دهد جا را به خاكستر 

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش

۲۸ می ۲۰۱۶

    * تصویر برگرفته از سایت فارسی بی بی سی

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)