مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 


غلام محى الدين (دستگير)

 

 

امر به معروف و نهى از منكر، يكى از پايه هاى دين مقدس اسلام و يك اصطلاح مذهبى است كه در اكثر كشورهاى اسلامى به عنوان يك اصل مذهبى به آن نگاه ميشود، در تمام كشورهاى اسلامى همه مردم مسلمان موظف اند كه حراست از فضيلت ها، خوبى ها و شايستگى ها و آنچه كه در تكميل شخصيت يك انسان مسلمان به مثابه فرد دلسوز، خدا پرست، خدمتگزار مردم و وطندوست اثر گذار است بنام امر به معروف ياد ميگردد و آنچه كه در ظاهر مسلمان و در باطن شيطان اند و با صد ها خيانت و جنايت آلوده اند بايد مبارزه قاطع و هدفمند عليه تمام زشتى ها و پليدى هاى آنان صورت گيرد بنام نهى از منكر ناميده ميشود، ريیس امر به معروف و نهى از منكر دوران سياه "طالبان" به سركرده گى امير الجاهلين و امير القاتلين افغانستان، ملا محمد عمر آخند مجاهد، فضا را در كشور چنان خفقان ساخته بودند كه نه به معروف و نه به منكر شباهت داشت، منكر را معروف مي ساختند و معروف را منكر، چه جرمها و جنايتهاى تكان دهنده را زير اين نام كه انجام ندادند؟ و چه منكرات شنيع و دور از انسانيت كه بنام نهى از منكر بسان پلنگان تيز دندان انجام ندادند؟  حافظ در مورد چنين شرارت پيشه گان مى فرمايد:

اى دل بشارتى دهمت محتسب نماند

وز مى جهان پُر است و بت ميگسار هم

امروز در كشور ما در وجود تيكه داران اسلام يا به عبارت ديگر دين سالاران و جهاد گران به جز از آذان ملا، ادا كردن نماز هاى نمايشى و ظاهر فريبى با تسبيح هاى دو متره چيزى بنام دين ترحم و شفقت، دين برادرى و برابرى، دين برطرف ساختن ظلم و ستم و بيعدالتى و انواع فساد اجتماعى كه مردم به آن دست و گريبان اند وجود ندارد.

بخشى از عالمان خود خوانده دين از تمام جنايات تكاندهنده جارى در كشور چشم پوشى نموده و زانو زدن در پاى بيگانگان را براى بدست آوردن مزد ماهوار نسبت به قرآن و شريعت ترجيح ميدهند، تومار جنايت و خيانت هاى عده ای از مسلمان نماها و دوكانداران دين بحدى طويل است كه گنجايش آن در اين مختصر دور از امكان است، خيانت و جنايت نابخشودنى هم از جانب مسلمان نماهاى فاسد چسپيده در قدرت دولتى و هم از جانب مسلمان نماهاى دهشت افگن و تروريست بيرون از قدرت كه ميراث شوم طالبانى و جهادى را دنبال مينمايند صورت ميگيرد، نمى خواهم بار ديگر بر زخم هاى خونين مردم بيدفاع كشور نمك بريزم و اعمال زشت طالبانى و جهادى را بر شمارم .

آن يكى به عنوان ريیس امر به معروف و نهى از منكر "طالبان" پنج سال تمام افغانستان را به یک زندان سياه و مدحش مبدل ساخته بودند هرچند تهداب اين زندان مدحش بتاريخ ٨ ثور١٣٧١ توسط سران "مجاهدين" تاريك انديش عقب گرا به رهبرى ايالات متحده امريكا، عربستان سعودى، بريتانيا، پاكستان و ساير كشورهاى غربى گذاشته شد كه تا همين اكنون نمي گذارند نور بر ظلمت چيره شود.

و اين يكى به عنوان ريیس امر به معروف و نهى از منكر جهان بنام بارك اوباما، هشت سال تمام اكثر كشورهاى جهان را به شمول افغانستان نتنها به یک سرزمين مخوف مبدل نموده است، بل به كشتارگاه انسانهاى بيگناه و ويران كردن سرزمين شان از هيچ راهبردى مضايقه ننموده اند.

آن يكى بنام ريیس امر به معروف و نهى از منكر "طالبان" مردم را به جرم نداشتن ريش و عمامه، به جرم شنيدن و ديدن موسيقى سنگسار و حلق آويز مي نمودند، اين يكى بنام ريیس امر به معروف و نهى از منكر جهان به جرم ادا نكردن سجده بنده گى و غلامى در پيش پاى فراعنه قصر سفيد با انواع و اقسام سلاح و تخنيك مدرن محاربوى از زمين و هوا از بحر و بر گروه گروه و دسته دسته انسانهاى بيگناه كشورها را رهسپار ديار عدم نمودند و يا كودتاهاى فاشيستى را در آن سرزمين ها چون اوكرائين  راه اندازى نمودند. به قول اخبار ريا روria.ru  و سايت خبرى اسپوتنيك، ايالات متحده امريكا در سال ٢٠١٥ بيست و سه هزار و يكصد و چهل و چهار بمب (٢٣١٤٤ بمب) و در سال ٢٠١٦ بيست و شش هزار و يكصد و هفتاد و يك بمب (٢٦١٧١بمب) كه جمعاً ٤٩٣١٥ بمب ميشود بالاى مردمان بيگناه كشورهاى سوريه، عراق، افغانستان، ليبى، يمن، سومالى، پاكستان ريخته شده است .

آن يكى بنام ريیس امر به معروف و نهى از منكر "طالبان" تنها و تنها در قلمرو افغانستان امر و نهى صادر مينمود، مردان و زنان را در ملاء عام به بهانه دين زير ديوار مينمودند، سنگسار مي كردند و به رگبار مى بستند.

و اين يكى بنام ريیس امر به معروف و نهى از منكر جهان از قصر به ظاهر سفيد و در باطن سياه بر تمام كشورهاى كره زمين امر و نهى صادر مينمود و در وجود مزد بگيران شان چون گروهك هاى تكفيرى و تروريستى داعش در عراق بازار برده  فروشى را رنگ و رونق بخشيده بود كه تا حال زنان و دختران را نظر به سن و سال شان بين چهل تا يكصد و چهل دالر امريكائي به فروش ميرسانند، به گفته (دونالد ترامپ) ريیس جمهور منتخب ايالات متحده امريكا "امريكا شش تريليون دالر در خاورميانه به مصرف رسانده است."   بر كسى پوشيده نيست كه اين سخاوتمندى امريكا براى تجهيز، تمويل، تسليح و آموزش تروريستان تكفيرى در كشورهاى شرق ميانه و افغانستان صورت پذيرفته است و اين بار اول نيست و پايان آنرا هم نبايد انتظار كشيد، تا زمانيكه امپرياليزم تبهكار و ويرانگر بين المللى در راس امپرياليزم جنگ افروز امريكا وجود دارد همزيستى مسالمت آميز خلقهاى جهان در يك صلح همگانى بعيد به نظر ميرسد آنگونه كه چهار دهه قبل از امروز مبلغ سه بليون دالر بخاطر براندازى حاكميت حزب دموكراتيك خلق افغانستان كه يكى از قوى ترين، شايسته ترين، پاك ترين و قانون مدار ترين حكومتهاى گذشته و جارى افغانستان بحساب ميرفت به جيب تروريستان و دهشت افگنان جهادى افغانستان در كشورهاى پاكستان و ايران واريز گرديد.

آن يكى بنام ريیس امر به معروف و نهى از منكر "طالبان" زير نام شريعت محمدى بتهاى تاريخى باميان را منفجر ساختند و آثار تاريخى كشور را به يغما بردند.

و اين يكى بنام ريیس امر به معروف و نهى از منكر جهان در وجود جهادى هاى تكفيرى تربيت يافته شان بنام جبهه النصره و حرارالشام و داعش آثار تاريخى شهر پالميرا را در سوريه و آثار تاريخى را در شهرهاى عراق تخريب نمودند، بارى نيچه گفته بود "براى اينكه بت پرست نباشى، كافى نيست كه بتها را واژگون كرده باشى بايد خوى بت پرستى را ترك گفته باشى" بارك اوباما بعد از سيزده سال سكوت به ايجاد گروه تكفيرى تروريستى داعش در عراق اعتراف نمود.

اكثر كشورهاى جهان به ترفندهاى ريیس امر به معروف و نهى از منكر جهان و ساير فراعنه قصر سفيد پى برده اند، زيرا آويختن حلقه غلامى را بر گردن خويش ننگ دانسته و در زدودن اين حلقه شرم آور يكى پى ديگر تلاش مى ورزند .

به عقيده دونالد ترامپ "سياست خارجى امريكا زنگ زده است" و به مدرنيزاسيون نياز دارد و بر مبناى همين زنگ زده گى است كه فراعنه قصر سفيد بدون احترام به استقلال و حاكميت ملى كشورها عاشق صادر كردن امر و نهى بر كُل جهان بوده اند، مو در خمير جستجو كردن فطرت ذاتى اين كودتاچيان اند، خطر منافع امريكا، دموكراسى، حقوق بشر، آزادى بيان و امثال آن كه خود بدان معتقد نيستند از شاخص هاى اين مو پاليدن هاست شايد اين هم از نوع بيمارى هاى علاج ناپذير باشد كه روساى امر به معروف و نهى از منكر جهان به آن مبتلا اند و به اساس همين بيمارى هاى مهلك است كه جهان را پُر آشوب ساخته اند گاهى در يك كشور و گاهى در كشور ديگر حمام خون بر پا ميكنند و نمي گذارند كه خلقهاى جهان حد اقل در يك آرامش نسبى بسر ببرند. فراعنه قصر سفيد صدور امر و  نهى را به كشورهاى ديگر يگانه وسيله اى مطيع ساختن رهبران كشور ها ملزم ميشمارند.

ريیس مخلوع امر به معروف و نهى از منكر جهان بارك اوباما بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦ در گفتگو با كانال بى بى سى افزود، حمايت روسيه و ايران از اسد با شكست روبرو ميشود اما برعكس بعد از سخنان بارك اوباما ستون فقرات داعش و تمام تروريستهاى تكفيرى مورد حمايت امريكا و غرب در سوريه توسط روسيه و ايران و متحدين آنان شكستانده شد و حالا شهر حلب سوريه از لوث جنايتكاران مورد حمايت امريكا پاك گرديد با دريغ و درد سوريه به اثر سونامى سازمان يافته غرب  به ويرانه مبدل شده است، ويتالى چوركين نماينده دايم روسيه در سازمان ملل متحد بازسازى سوريه را طبق ارزيابى هاى اوليه حدود ١٨٠ مليارد دالر عنوان كرد.

بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٦ بارك اوباما در ديدارش از لندن هشدار داد كه لندن نبايد از اتحاديه اروپا جدا شود اما مردم انگليس بدون كوچكترين اعتنا از اتحاديه اروپا جدا شدند.

فراعنه قصر سفيد به كرات از روى جعل و تذوير، حكومت پاكستان را بخاطر تربيت گروه هاى تروريستى مورد انتقاد قرار داده اند و حتى پاكستان را دست سرطانى تشبيه نمودند كه بايد قطع شود و مى بينيم كه كميت مراكز دهشت افگنان در پاكستان با گذشت هر روز ازدياد مى يابد.

كشور چين نيز از تيررس اين ريیس امر به معروف و نهى از منكر جهان در امان نماند بتاريخ ٤/٦/٢٠١٦ از منزوى شدنش هشدار داد كه به پاسخ دندان شكن مقام بلندپايه چينى مواجه گرديد.

بتاريخ ٦/٧/٢٠١٦ بارك اوباما از برقرارى تحريم ها عليه كيم چونگ اون رهبر كره شمالى به علت نقض حقوق بشر امر صادر نمود پاسخ رهبر كره شمالى اين بود كه امريكا را به خاكستر مبدل ميسازم .

بتاريخ ٥/١١/٢٠١٦ ريیس مخلوع امر به معروف و نهى از منكرجهان بارك اوباما از كشور يونان بازديد بعمل آورد مردم يونان در يك تظاهرات بى سابقه شعار سر ميدادند قاتل به كشورت برگرد.

اين ريیس امر به معروف بخاطر كارهاى ناشايسته و غيرانسانى و غيراخلاقى اش از امريكا تا اروپا و آسيا توهين و تحقيرميشود، اين ريیس مخلوع از روز اول زمامدارى تا كنون، ولاديمير پوتين ريیس جمهور روسيه را بعنوان دشمن درجه يك و آشتى ناپذير خويش مي شناسند در حاليكه پوتين پيوسته دست دوستى بسوى آنان دراز نموده است، زمانيكه امريكائيها از كانال رسانه هاى خويش تهديد كردند كه با٨٠٠ هواپيما و موشك هاى كروز همه پايگاه هاى نظامى ارتش سوريه را نابود ميكنند، روسها سطح سيستم دفاعى در سوريه را بالا بردند و به روساى امر به معروف و نهى از منكر جهان بخصوص كودتاچيان قصر سفيد فهماندند كه اگر دستور پرواز هواپيماها صادر شود بازگشتى براى آنها در كار نخواهد بود.

روساى جمهور فيليپين و تركيه، رو دريكو دوترته و رجب طيب اردوغان نارضايتى خويش را نسبت به ريیس امر به معروف و نهى از منكرجهان ابراز داشتند يكى اوباما را با حرف ركيك خطاب كرد و اردوغان گفت كه كشورهاى غربى با تروريستهاى عراق و سوريه شانه به شانه پيش ميروند اين موج نارضايتي ها باعث شده كه كشورها به دور از حلقه غلامى با داشتن استقلاليت عام و تام حكومتهاى خويش مصمم و با اراده بدون جنگ و وحشت وظايف شانرا به پيش ببرند

تبهكارى ها و غارتگرى هاى روساى امر به معروف و نهى از منكر جهان بدون توجيه در سوريه، عراق، ليبيا، اوكرائين، افغانستان و جاهاى ديگر در حافظه تاريخ براى هميش ثبت گرديده است اين اشتباه است كه بگوئيم تاريخ در مورد تبهكارى هاى فراعنه قصر سفيد قضاوت خواهد كرد زيرا اين اعمال نابخشودنى در تمام كشورهاى جهان از امريكاى لاتين گرفته تا اروپا و آسيا آفتابى شده است ديگر نيازى به قضاوت تاريخ نيست، حتى ميتوان از رفتار ظالمانه اين كودتاچيان طى سال پار در مقابل مردم امريكا و به رگبار بستن غيرقانونى سياه پوستان و سركوب تظاهرات دادخواهانه  آنان نيز اشاره نمود. وضع ناهنجار مردم امريكا سبب شد كه مردم در كارزار تبليغاتى انتخابات دو نامزاد رياست جمهورى شعارهاى را بر ضد اوباما حمل داشتند كه در آن نوشته شده بود"قاتل برو خدا حافظ" اين شعارها عمق نفرت مردم امريكا را نسبت به حكومت اوباما نشان ميداد از سوى ديگر دونال دترامپ هم خاموشى را شكستاند و گفت كه "اوباما بدترين ريیس جمهور در تاريخ امريكا است

امريكا و ناتو شانزده سال است كه افغانستان را اشغال نموده اند و در اين مدت جز قتل و كشتار و ويرانى كوچكترين اميدى كه در آن فرداهاى روشن و خوشبختى ديده شود وجود ندارد برعكس با گذشت هر روز دامنه سياه روزى و بدبختى گسترده تر ميگردد كه قلم ازنوشتن آن عاجز است در تازه ترين رويداد بتاريخ ١٠/١/٢٠١٧در حملات پيهم انتهارى در شهرهاى كابل، قندهار و لشكرگاه در حدود دوصد نفر از هموطنان ما مجروح و شهيد گرديدند كه بنام سه شنبه خونين در افغانستان ثبت گرديد و حالا اين ريیس مخلوع امر به معروف و نهى از منكر جهان بارك اوباما بعد از شانزده سال قتل و كشتار مردم بيگناه افغانستان طى سخنرانى اش در مركز نيروهاى نظامى كشورش يادآورشد.

" امريكا نميتواند گروه "طالبان" را نابود كند و به خشونت و درگيرى پايان دهد وى ادامه داد در جريان ٣٠ سال گذشته جنگ بيك بخش زنده گى افغانها مبدل شده است." در اينجا در پيوند با سخنان شرم آور اوباما يك پرسش مطرح ميشود كه گناه مردم بيگناه افغانستان و كشورهاى بخون نشسته كه هيچ شرارتى را مرتكب نشده بودند در اين ميان چه بوده است؟، كشورها به گورستان بيگناهان مبدل گرديد اروپا از مهاجرين لبريز شد نهنگ هاى درياى مديترانه از خوردن انسانها سيرشد چه جواب خواهيد داشت؟ اگر (نوبل) زنده ميبود هرگز بشما جايزه صلح اعطا نميكرد.

براى مردمان بيگناه جهان اين اعترافها بسنده نيست مردم جهان در آرزوى اين اند كه چه وقت ايالات متحده امريكا براى تخريب و پايان بخشيدن تمام فارمهاى تروريستان و دهشت افگنان جهان دست و آستين بر ميزند؟ تا باشد مردمان جهان ديگر طعم جنگ و خونريزى را نه چشند. آنچه در اين مختصر گردآورده شد چكيده از ميراث دردآور و فراموش ناشدنى ريیس امر به معروف و نهى از منكر جهان بارك اوباما به پيشگاه شما خواننده گان عزيز تقديم شد

حالا كه چند روز محدود به آمدن ريیس جديد امر به معروف و نهى از منكر جهان دونالد ترامپ ريیس جمهور منتخب ايالات متحده امريكا به قصر سفيد مانده زود است كه در مور دآن قضاوت كرد جهانيان بى صبرانه انتظار مي كشند تا ببينند به ادامه ميراث ننگين و درد آور ريس قبلى پابند است و يا با يك رويكرد تازه كه در آن سرنگونى نظامها، راه اندازى كودتاهاى فاشيستى، قتل و كشتار بيگناهان و سجده غلامى وجود نداشته باشد وارد عرصه قدرت ميشود زمان نشان خواهد داد و ما تماشاگر.

زنده و جاويدان باد صلح، دوستى، دموكراسى، ترقى و عدالت اجتماعى در سراسر جهان 

 

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش  ١٥/١/٢٠١٧

 

از منابع ذيل استفاده شده :

 - بى بى سى 

 - سايت اسپوتنيك 

 - آريونيوز

 - تلويزيون هاى طلوع و يك كابل

 

 

 

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)