یکشنبه، ۲۶ می ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

انگیزه یا (بهانه) جنگ ۳۵ ساله در افغانستان

دکتور طاوس وردک

لندن ۲۴ مې ۲۰۱۳

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد!

 

درین مضمون فلسفی می خواهم به طرفها و جهات مختلف بهانه یا انگیزه، که در طول سالیان متمادی مردم کشور عزیز مان به آن دامنگیر شده، بپردازم که دلایل عمده آن عبارت بودند از :

تغییر سیستم دولتی در زمان های مختلف و مقابله با آن رژیم ها و یا سیستم های سیاسي که نقش تعیین کننده رادر آن مذهبیون و اسلامیستها داشتند و (دین اسلام) را بهانه قراردادند و از آن به شکل سلاح بران و ارزان مطابق به ذهنیت های که برای شنیدن آن افرادی زیادی از هموطنان حاضر بودند که فی سبیل الله خودرا قربان حرف های پوچ و واهی و غیر علمی (حضرت ها - پیرها - خلیفه ها - میر ها - مقتداها - سید ها - خواجه ها - ایشان ها - ملا ها - "طالبها" - رهبران "مجاهدین" - صوفیها و بالاخره ملنگ های دربار و لنگر خانه ها به عهده داشتند) از زمانه های بسیار قدیم برای تغییر سیستم برای یک انقلاب یا کودتا، برای به هم انداختن مردم علیه یک دیگر، به خاطر تصرف زمین و یا ملکیت شخصی و دولتی و هم چنان برای کشتن و یا ربودن یک طفل و یا یک شخص و هم چنان برای به قدرت رساندن خود به مقامات بلند دولتی برای بهانه و یا انگیزه ضرورت بود و است، این کار همیشه توسط (استعمار گران - امپریالستان - هژمونست های چینی - و اعراب و خاصتا مسلمان های افراطی و متعصب و "القاعده") به نام انگیزه و یا بهانه به دست شان قرار دادند خاصتا در افغانستان وارې کشور اسلامی که گویا اسلام در خطر است چندین بار از (دین) بهره خاینانه و رذیلانه سیاسی شده است خاصتا درین چند روز گذشته علیه قانون خشونت علیه زنان باز همان ملا های دیوبندی و بیسواد قران و دین اسلام را وارد صحنه سیاسی ساخت و از آن به ضد زنان استفاده خاینانه کردند و این ها زن افغان را به حیث یک حیوان - جاروکش که از نظر آنها کار آن - تویله پاک کردن - علف دادن به حیوانات - هیزم و چوب آوردن - در تنور نان پختن - آشپزی کردن - لباس شوئی و هر نوع کارهای شاقه دیگر است، میشناسند، سوال این جا است اگر شما زن می بودید چې می کردید؟؟ تاسف است به چنین ملاها و آخوند ها که در زندگي شخصی و اجتماعی مردم از آیات قران سوء استفاده می نمایند، زنهای افغان باید انقلاب به راه اندازند و نه گذارند که این ریش داران گردن کلفت و چرکین سر شان حاکم شوند زمان که حقوق زن و مرد مساوی باشد مردان نه باید فوق زنان باشند. ملا های افغانستان همیشه دنبال انگیزه می گردند و از مردم (پاکستان - کشورهای عربی - اندونیزیا - مالیزیا - تاتارستان) و غیره کشور های جهان اسلام یاد نمی گیرند، آیا در زمان داوُد خان زن سر لُچ نه بود و در تمام ادارات دولتی سر لُچ کار نمی کردند و احترام نمی شدند و حال چرا برای زنان موانع ایجاد می نمایید .

مثال دیگر برای اینکه انگریز ها از امان الله خان انتقام بگیرند از یک نفر عادی بدمعاش و دزد به خاطر کشتن و یا فرار امان الله خان استفاده وسیع نمودند و ملاها را به دور حبیب الله کلکانی مشهور به "سقاء" جمع نمودند وهمه به کافر بودن امان الله خان فتوا صادر نمودند و تصویر کدام زن و یا دختر غربی را برهنه آوردند و عکس (سر) کله، روی، پیشانی و گوشها و لبها و دیگر ملحقات سر انسان یعنی از خانم امان الله خان را به گردن او نصب کردند و مردم را انگیزه دادند که پادشاه ما کافر شده و زن خودرا لُچ ساخته و فتوای کفر را علیه او صادر کردند، برای انگریز دیروز بهترین گزینه پیداکردن (انگیزه اسلام در خطر است و امان الله خان کافر شده) بود، ولي با تاسف که امروز یک تعداد مردمان اپورچونیست افغان می گویند امان الله خان یک پادشاه آزادی دوست - مترقی - وطن پرست افغانستان بود اما در آن زمان مرتجعین و اخوانی ها را علیه امان الله خان استعمال کردند انگیزه این بود که او کافر شده و زن خود را برهنه ساخته است.

همیشه به خاطر به دست آوردن منافع زیاد مادی و قدرت نمایی و غصب قدرت این اصطلاح به کار رفته است، اگر انگریز ها و یا امریکایی ها و یا در مجموع غربي ها خواهان اشغال و یا تعرض به یک کشور بودند همیشه از یک انگیزه استفاده کردند و یا از (بازیهای اپراتیفی) استفاده کردند بطور مثال در افغانستان در زمان حاکمیت وزیران دفاع - داخله و امنیت دولتی افغانستان با مشوره (سي آی اي) فیصله شد که درین روزها انتحاری زیاد شده و مردم از قوای مسلح افغانستان ناراض شدند که جلو انتحاری را گرفته نمی توانند بنا تمام (ارگانهای نظامی و استخباراتی) با هم جرگه شدند که یک توطیه را عمدا سازماندهی می کنند و بعدا خود شان وارد صحنه می شوند و جرات و جسارت خویش را به نمایش می گذارند، که در اصطلاح ما نظامیان این را (پُروا- تمرین - بازی حرب عملیات تصفیوی - امتحان مهارت های سربازان - و به خاطر قانع ساختن مردمان عادی کشور خود) این کار را انجام می دادند، که شکریه بارکزی نیز ازین استفاده بسیار وسیع به نفع خود برد زیرا یگانه کسې که از جمع وزرای - پارلمان - به محل حادثه حاضر شد محترمه شکریه بارکزی بود، درین بازی یک نفر کشته و زخمی نه شد و هیچ کسې گرفتار هم نه شد و منزل اول و زیر زمینی (مغازه قاری امان نوایی) اصلا هیچ آسیب نه دید و مردم در اخبار و جراید و میدیا فعالیت های ارگانهای قوای مسلح را ستودند .

مثل که امروز مردم در فیس بوک روی و یا سر یک نفر را به خر و یا خرس نصب می کنند و متباقی خر است، و عین کار را در سالهای ظاهر شاه کردند و گفتند که یک زن خر شده و در باغ زنانه شهر ارا مردم سیل انرا دارند و تکس به ۱۰۰ افغانی رسید گویا برای پیدا کردن یک مقدار پول بهانه و یا انگیزه را اینکه زن خر شده بوجود اوردند که در حقیقت هیچ چیزې را مردم نه دید.

حال بیایید به اصل مطلب که چرا ملا ها - "طالبها" - "مجاهدین" - مامورین عالی رتبه دیروزی که از انگیزه و یا بهانه (دین و اسلام در خطر است) و کمونیست ها خوار و مادر نه دارند به ملیونها و ملیارد ها دالر به سرمایه خویش افزودند و هر کدام شان که خر لنگ نه داشت امروز در موتر های لکسیز و تندر برد می گردند و اطفال شان در بازار های دوبۍ و غرب زندگې فیشنی دارند و هم چنان از همین (کافران) پول و سلاح به دست می اوردند و خود پاکستان را نیز از بې خردی و حماقت شان سیر پول ساختند و به مقامات عالیه دولتی تکیه زدند و امروز نیز انگیزه برای سه رهبر قطاع الطریق و آدم کش یعنې (حکمتیار حقانی و ملاعمر) نیز انگیزه شان این است که غرب باید از افغانستان خارج شود، ولې قضاوت نزد مردم ساده افغانستان هیچ نیست که در طول "جهاد" و تا امروز از، ډالرها و پونډ های غرب استفاده می کنند و سلاح و مهمات را برای شان اکمال می نمایند و در خانه های ایشان زندگي می کنند و همه روزه جلسات مخفی با (سي آی ای، و آی اس آی) دایر می نمایند چرا باز به خارج شدن غربی ها اصرار می ورزند و دهها وزیر و والی و ولسوال حکمتیار در دولت کرزۍ کار می کنند بنا چي هدف دارند؟؟ هموطن، هدف شان فقط این است که زمینه اشغال افغانستان را برای پاکستان مساعد بسازند و خود شان با پاکستان کانفدریشن بسازند و در مقامات عالی جای بگیرند و این جا به اصطلاح اقلیت ها را زنده به گور بسازند .

شوروی ها به افغانستان داخل شدند و در افغانستان تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان خدمات بزرگی را انجام دادند مثل (تشکیل یک قوای مسلح نیرومند مجهز به تخنیک و سلاح های پیشرفته معاصر و کادر های ما را تربیه کردند و در کنار آن برای افسران بلاک های رهایشی ساختند و برای مردمان عادی مکروریان ها ساختند تعمیر های بلند منزل به شمول مخابرات امروزی و کلینیک مرکزی - زیر زمینی امروزی - پل بالای در یای آمو - پوهنتون تعلیم و تربیه - و بسا چیز های دیگر) ولې باز ملاها - اخوندها - "طالبها" در وجود پاکستان و ایران به شمول امریکا و انگریز (انگیزه و بهانه را) اسلام قرار داد که گویا اسلام در خطر است در حال که بهترین مساجد در ان زمان ساخته شدند به شمول مسجد وزیر اکبر خان و شورای علما و وزارت شؤن اسلامی تاسیس شد و وطن ما را به مخروبه تبدیل نه ساخت، شوروی ها برای تخریب نه آمده بودند انها ما را از زندان پاکستان نجات می دادند آنها ما را به بندر (گوادر می رساندند) اما ملل متحد و قرارداد مخفی گرباچف با امریکایی ها این بود که روسیه تسلیمی افغانستان را به امریکا می دهد و دکتور نجیب الله را مجبور به فرار ساخت و قدرت را به "مجاهدین" داد و "مجاهدین" به دزدی - چپاول - و جنگ خانه به خانه بین خود شروع کردند و در جنگ بین مسعود و حکمتیار کابل جان را حریق ساخت و به مخروبه تبدیل نمود و ۶۰۰۰۰ نفر را کشتند و ۲۴۰۰۰۰ را مهاجر ساختند .

"مجاهدین" وطن را چور کردند، از حقایق باید چشم پوشي نه کنیم، و زمان که توطیه آنها موفق شد پاکستان بالای "مجاهدین" چې کارهای را کردند که شما شاهد زنده اعمال و کردار "مجاهدین" بودید (اول به فرمان نواز شریف قوای مسلح را بالای "مجاهدین" مضمحل ساخت و بعدا کابل را توسط "مجاهدین" تخریب نمود و هزار ها هموطن مان را به خاک وخون الوده ساخت و بعدا زمان که پاکستان فهمید که در وجود "مجاهدین" به هدف عمق ستراتیژیک نه رسیدند و کاری را انجام داده نه توانستند، "طالب ها" را به قوت نیروهای حمایوی کوماندو های خود پاکستان در قندهار به قدرت رساندند و افغانستان را توسط "طالبها" بې ستر ساخت و شما اعمال و کردار "طالبها" را به چشم سر تا امروز می بینید و بعدا که د شمال ټلواله به رهبری مسعود قناعت غرب را حاصل نمود و زمینه اشغال افغانستان را به غرب در راس امریکا مساعد ساخت و امریکا "طالبها" را از افغانستان راندند و "مجاهدین" باز در توطیه علنی در (بن) توسط غرب به قدرت رسیدند و این بار خودها را ملیاردر ساختن .د

مقصد من این است که اخوان، "مجاهد"، "طالب" همیشه به خاطر به قدرت رسیدن خود شان بهترین بهانه، بهترین انگیزه را (دین و اسلام) قرار دادند و از احساسات معصومانه و بیسوادانه هموطنان ما سوء استفاده کردند و خود را به قدرت رساندند شما در ۲۰ سال (توطیه ها - ترورها - کډ نپ کردن ها - خشونت علیه زنان - تخریب ملکیت های دولتی و شخصی - غصب ملکیت های شخصی و دولتی - رشوت و چپاول - بیکاری - ساختن قوای مسلح اجیر و مزدور و تنظیمی - تفرقه لسانی و قومی - نوکران پاکستان، ایران و عربستان شدید - ارزشهای ملی و تاریخی را از بین بردند (ملا - مولوی - "طالب" "مجاهد" بزرگ - و اخوند عالی جناب - و دیگران اجنبی پرست شدند) و افغانستان را توسط آنها به طرف تجزیه سوق دادند، اما زمان که افغانستان توسط پاکستان در وجود "طالبها" اشغال شد و آنچه قدامت تاریخی داشت - آنچه بیانگر تاریخ ۵۰۰۰ ساله افتخارات کشور مان بود و گنجینه فرهنگي و تاریخی افغانستان شمرده میشد همه را به توپ و مرمی بست و تخریب نمود و چپاول کرد به شمول طلاهای که دکتور نجیب الله پنهان کرده بود، یعنی "طالبها" و "مجاهدین" در کشور هیچ کارې درست و مثبت انجام نه دادند و تا امروز این (ملاها - اخوندها - حکمتیار - حقانی - ملاعمر- پاکستان - ایران - عربستان) از همان انگیزه دین اسلام به حیث یک حربه خاینانه استفاده می نمایند، امریکا و انگریز یکي شان هم انگیزه و بهانه را برای مقابله با اعمال و کردار شوم شان و ختم جنگ در افغانستان کشف و بوجود نه آورد و قصدا نمی آورد زیرا آنها نمی خواهند که جنگ در افغانستان ختم شود ۱۱ سال تمام (انتحاری- کشتن - تخریب - دزدی - کډ نپ کاری - بیکاری - بیسوادی - نبود مکتب و برق افغانی - مریضی- و احداث نشدن فابریکه ها و موسسات بزرگ برای رفع بیکاری و اصلاح زراعت - معارف دفع خشونت علیه زنان - نگهداشتن قوای مسلح به شکل خلع سلاح و اجیر) و بسا نواقص و کمبودی های که خود کرزۍ نیز به ان اشاره نموده است در وجود حکومت فعلی از اصطلاح انگیزه (دین اسلام) در خطر است تا امروز استفاده می نماید و دولت کرزۍ هیچ نوع انگیزه برای ختم پدیده شوم جنگ اختراع و کشف نه کرد به عقیده من تا زمان که کار به اهل کار سپرده نه شود و یک رییس جمهور وطندوست و مردمدوست دلسوز با تیم کاری قوی و مجرب انتخاب نشود انگیزه همیشه به حال خود باقی خواهد ماند و افغانستان از امکان به دور نخواهد بود که تجزیه شود. هستند یک عده مردم که به تجزیه کشور خوش می شوند اما یک حرف بنده همیشه به گوش تان باشد (هر زمان که گوسفند از رمه جدا شد یا طعمه گرگ ها می شود و یا قصاب آنرا می کشد) یعنی اگر تجزیه شوید بیرق پاکستان در حیرتان و کلاته نظر خان بلند خواهد شد، تصمیم انتخاب رییس جمهور آینده به شما مربوط است من نصیحت و هوشدار خود را به حضور تان عرض نمودم .

اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !