دو شنبه، ۲۵  جولای  ۲۰۱۶

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

میر عبدالواحد سادات

 

 
 

من عزا دار و از اعماق قلب سوگوار هستم

 

 

امروز شنبه خونین و روزی است که کابل جان، این شهر شریف و به عزا نشسته بار دیگر بخون رنگین و داعشیان یزیدی، کربلا را بر مردم در چند صد متری منار علم و جهل تحمیل نمودند، تا بربریت، جهالت و وحشت ظلمانی و دشمنی شانرا با حقوق شهروندی، دموکراسی و حیات مدنی، نمایش بدهند. اظهر من الشمس است که زمینه ساز تحقق این جنایت هولناک ضد بشری دولت ضعیف، تاجران قوم و چند فتنه جو، مفتن میباشند.

بر اساس احساس و عاطفه افغانی (بدون مکث برین نکته که دیدگاه من بر جنبش روشنایی بخاطر حضور تاجران و مافیایی قومی و چند فتنه جو که با موج سواری دستاورد مدنی ملیت پیشتاز و شریف هزاره را گروگان گرفته اند، انتقادی بوده است) درین روز ماتم و درین غم بزرگ افغانستان، می خواهم بگویم که، من عزادار و از اعماق قلب سوگوار هستم و شرمسارم که درین روز مصیبت نمیتوانم به هموطن مستمند خود، خون اعطا نمایم. خون هر هموطن عزیز و آه و ضجه هر مادر بالاتر از شرف مافیایی قومی، دولتی و چند فتنه جو می باشد.

امروز چنان خونین، ننگین و سیاه است که حتی طالبان از گرفتن امتیاز این جنایت، دوری نمودند. عمق و پهنای حادثه خونین امروز بسیار پیچیده و مرموز است که باید بمثابه کسانیکه چهل سال است تاریخ کشور ما با خون رقم میخورد، در عقب نام داعش دستان مخوف نگهداری افغانستان در بحران و سقوط آنرا تشخیص نماییم، بالاتر از آی اس آی و پاسداران ایران و تا سعودی و سازماندهندگان آشوب از افغانستان و تا عراق، سوریه و فلسطین باید سر نخ را جستجونمود. ماجراجویی ها و این کشتار و دهشت باعث میگردد تا افغانستان به شاهراه ترقی گذار نه نماید و گویا استعداد ساختن دولت ملی و استقرار حاکمیت قانون، دموکراسی و حقوق شهروندی را ندارد و حساب و کتاب خود را به شیوه دهه هفتاد و با دریدن همدیگر تصفیه و لاجرم باید در قیمومیت ایران و پاکستان قرار داده شود و در کوهپایه های آن شرارت پیشه گان جهان و انواع مافیا ها مستقر و به مرکز دایمی سوق الجیش عساکر اجنبی مبدل گردند. در مقابله با این پلانهای شیطانی و بخاطر کاهش کشتار و بربادی و ختم تراژیدی خونبار وطن، باید به تفکر فرا قومی، فرا مذهبی، فرا حزبی و تنظیمی، با اندیشه کلان افغانستان شمول مار های آستین را مشخص و بدور از تاجران قوم و دین، راه وفاق ملی و استحکام وحدت ملی را پیشه نماییم و در غیر آن شکستاندن جدا، جدا برای دشمن سهلتر میباشد. بقول پژواک فقید:

تا جدا هستیم انگشتان افگاریم ما 
مشت اگر باشیم از آن دندانها خواهد شکست

روح شهدا شاد و شفای عاجل برای مجروحین. با حرمت

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)