عزیز مرد وطن

عزیز مرد وطن

سالار قهرمان کارمل

ای رهبر خلق ها

جاویدان شد نامت

رهرو روشن ضمیر

به خاک خفته ای

مپندار رهرو راهت خوابیده

بیدار نشسته نعره می زند

یکجا شوید، یکجا شوید

همرزمان پرچمدار

بشکنید طلسم استبداد را

بدرید زنجیر اسارت را

به شهیدان گلگون کفن دورود

از خون وطنپرستان

چسان دشت و دمن شد لاله زار

گر به خاک سیاه خفتی

روشن است راهت

افتخار شدی به ام لبلاد

به مزارت آید عام و خاص

به ادامه راه که رفته ای

خواهیم رفت

روحت شاد باد!

      صالحه (رشیدی)

      ۲  دسمبر   ۲۰۰۸

 

 

 

ای رهبر خلق ها

جاویدان شد نامت