عزیز آریانفر

تاریخ ارسال به «اصالت»:

Wed, June 3, 2009 19:56

 بیایید

با رای ندادن به کرزی

مسیر تاریخ را بگردانیم!

 

هم میهنان آزاده و پاک سرشت!

فرزندان برومند کوهپایه های سر به آسمان کشیده سرزمین پرگهرما!

همه نیک می دانیم که باند مافیایی و بدنام فرمانروا بر سرنوشت کشور با بهره گیری از هر گونه شیوه های ناجایز و سوء استفاده از کلیه زمینه ها و دستاویزهای نامشروع با سازشکاری و معامله گری با نیروهای تاریخ زده اهریمنی، قاچاقچیان مواد مخدر، ناقضان حقوق بشر، آدمشکان حرفه یی و جنایت کاران جنگی که منافع آزمندانه خود را تنها در زیر چتر دولت بی کاره و بی آبروی تاراجگر کنونی می بینند، بار دیگر آستین ها را بر زده اند تا به حیات سیاسی ننگین خود تداوم ببخشند و سرنوشت کشور و مردم بینوای ما را در دست بگیرند و برای در هم کوبیدن رستاخیز ملی در کشور زمنیه سازی نمایند.

همه می دانیم که تداوم کار رهبری ناتوان کنونی در هفت سال و اندی گذشته در عرصه سیاست داخلی چیزی جز از به خاک و خون کشیدن مردم بینوا، از هم گسیختن وحدت مقدس ملی، از هم پاشیدن شیرازه کشور، برباد دادن فرصت های طلایی برای دولت سازی، ملت سازی و خود سازی و حیف و میل و بربادکردن میلیارد ها دالر یاری های بین المللی و در عرصه سیاست خارجی مبدل ساختن کشور به منزوی ترین کشور جهان که هیچ کشوری در دنیا به آن اعتماد ندارد و چونان کانون صدور مواد مخدر، دهشت افگنی و بی ثباتی چیزی دیگری شمرده نمی شود، نبوده است.

در اوضاع و احوال کنونی، رسالت تاریخی روشنفکران و نیروهای پیشرو و مترقی و آگاه کشور است تا با درک رسالت تاریخی شان نگذارند نیروهای اهریمنی بار دیگر با تقلب و دستکاری در انتخابات روی کار آمده و آخرین شانس های دست داشته تاریخی ما را ضایع بسازند.

برای این کار بایسته است تا:

1-    شعار به کرزی رای ندهید! را به یک شعار سراسری، ملی و میهنی مبدل سازیم.

2-    بر همه روشنفکران و اندیشمندان است تا با بهره گیری از فرصت، در آخرین روزهای پیش از انتخابات، آخرین شانس را از دست ندهیم. در همه رسانه های گروهی با نوشتن مقالات، پیام ها و . . . همه نیرو و توان خود را در این راستا بسیج سازیم .

3-    رسالت ملی همه ماست تا به همه دوستان، نزدیکان و وابستگان در داخل کشور تماس گرفته و به ایشان توصیه نماییم تا به کرزی رای ندهند!

4-      رسالت تاریخی و وجدانی سرورانی که در درون کشور تشریف دارند، است که به همه دوستان، خویشاوندان و وابستگان خود توصیه نمایند تا در این حرکت شکوهمند ملی مشارکت ورزیده و به کسانی که در سایر ولایت هستند با تیلفون و فرستادن پیام  توصیه نمایند  تا به کرزی رای ندهند!

5-    این تنها راه  و واکنشی است در برابر زورگویی ها، کژروی ها، خیانت ها، سهل انگاری ها و نامردمی های رژیم سازشکار و معامله گر کنونی که می توان اراده ملی مردم را با آن به نمایش گذاشت. این شانس تاریخی را نباید از دست بدهیم. در غیر آن، نسل های آینده و تاریخ ما را نفرین خواهند کرد.  بیایید با رای ندان به کرزی مسیر تاریخ را بچرخانیم!

6-     رای دادن به کرزی و باند مافیایی وی خیانت به منافع ملی  کشور، جنایت تاریخی و مغایر با منافع ملی کشور و نادیده گرفتن ارزش های اسلامی است!.

7-     بیایید برای یک لحظه وجدان خود را داور بسازیم و دادگرانه بیندیشیم و سر در گریبان فرو ببریم که ابقای تیم مافیایی یی که در هفت سال و اندی به جز از رسانیدن زیان های جبران ناپذیر برای مردم و کشور ما دستاوردی نداشته است، چه توجیه و دلیلی دارد؟

بیایید بیندیشیم که تداوم کار این تیم بزهکار برای پنج سال دیگر چه سودی به منافع ملی ما و چه مشروعیتی دارد و به چه بهایی برای مردم و کشور ما تمام خواهد شد؟

همان گونه که مردم ما در درازای تاریخ هماره در لحظات سرنوشت ساز این درایت و شهامت را داشته اند که تصامیم درست و خردورزانه اتخاذ نمایند، این بار هم همان خواهند کرد.

به امید پیروزی و بهروزی!

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat