عبـــــــدلوکیــــــــل کــــــوچـــــــی

 

بدمستان

    نخستین جرعه تا در کــم کردند

    به مستی خویش را اعلام کردند

    چو جنگیدند بر تقسیم قــــــدرت

    روند صلح را ناکـــــــــام کردند

    ندانستند فرق دشـــمن از دوست

    بدشمن خویش را همگام کــردند

    شدند مغرور کمک های خــارج

    به بیگانه طمع خــــــــــام کردند

    برای اقتـــــــــدار خود ز هر جا

    بنام ملک و ملت وام کــــــــردند

    ملایک را برای خـــدمت خویش

    به صد تعذیب استخدام کـــــردند

    پییء تبلیغ راه دین و مـــــــذهب

    عجب کاری که با اسلام کــردند

    بجایی درس و تعلیم کـودکان را

    مسلح ساختند اعـــــــــزام کردند

    ندیدند راه را از چاله و چــــــاه

    به خون مردم استحمام کـــــردند

    نظیرش نیست در تاریخ عــــالم

    چه کارهاییکه در بگرام کــردند

    شکست خویشتن را بـــا تــــقلب

    به پیروزیی خود اعــــلام کردند

    بکاشتند باد و بردارند تـــــوفـان

    که آغازین بی انجــــــــام کردند

    چه باید کرد اندر حــــال حاضر

    از اول کار نا فرجـــــــام کردند

     که خود گشتنداسیر خود پرستی

    دگر ها را چرا بد نام کــــــردند

عبدالوکیل کوچی

 Sun, 20 Jul 2014 19:35:46

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org