تاریخ ارسال به «اصالت»:

31 March 2010 6:57:29

شیما غفوری

بهار آرزو

 

ای بهار آرزو تو کی فرا خواهی رسـیـد

تا دل سرد زمیــــن خانـــه را گرمی دهـی

تا رود پندک به برگ وغنچه بر لبخند گل

قامـت مادر وطــن را زیـنت شاهی دهـی

 

تا نسیم الفتـــی دمساز راه مـا شــــود

تا بشویــد شبنم عشقی غبــار کـینـه را

تا شود پیدا به دل ها تارعفو و مرحمت

تا بدوزد چاک و درز پیکر چون شانه را

 

ای بهار پر ملال یک بر سِهِ یک صده رفت

کن نفاق ما عـدم، سوقی به سوی همرهی

تا شویم آگه ز چــرخ روزگار و وقـت کم

تا شوداین عمر باقی صَرف صلح و با همی

 

ای بهار آزرو تو کی فرا خواهی رسـیـد

تا دل سرد سرای خانـــه را گرمی دهـی

تا رود پندک به برگ وغنچه بر لبخند گل

قامـت مادر وطــن را زیـنت شاهی دهـی

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org