یکشنبه، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

باج گیری های پاکستان از امریکا ادامه دارد!

ایمل جهانی

۲۸عقرب ۱۳۹۰

 

رابطه دوستانه میان امریکا و پاکستان به سالهای خیلی پیش تر از دخالت نظامی امریکا به افغانستان برمیگردد.

این دو کشور با هم تجربه های تلخ و شیرین زیادی را پشت سر گذشتانده اند از صف کشیدن در برابر کمونیسم تا کشاندن پای "القاعده" و "طالبان" به افغانستان در طول مدت دوستی این دوکشور بخصوص در زمان حضور امریکا در افغانستان تنش های زیادی میان این دو کشور به ظاهر به میان آمده که خیلی زود با امتیاز گیری های پاکستان و پوزش های مقامات امریکا به پایان رسیداست.

پاکستان با یک گونه طفیلی قرار گرفتن در میان زد وبند های غربی ها در شرق بخصوص آسیای میانه کمک بزرگی در راستای تحقق اهداف غربی ها در این منطقه کرده است.

حکومت این کشور با درک ارزش استراتیژیک خود در نزد غربی ها همیشه امتیازات خوبی را نصیب خود کرده و خوب بلد شده که چگونه سوزن به جان خود و جوال دوز به جان غربی ها بزند.

حکومت های غربی و در راس آن حکومت امریکا کوشش های زیادی برای کاهش این باج گیری های پاکستان ضمن دنبال کردن اهداف دیگر کرده اند، اما با هر بار کوشش تاوان بیشتری پرداخته و هر چه بیشتر به حیاتی بودن رابطه باحکومت پاکستان در منطقه بخاطر تحقق اهداف خود پی برده اند.

امروز پاکستان برای حکومت امریکا از دو منظر بخصوص خیلی مهم شده اول اینکه پاکستان با مسلح شدن با بم هستوی میتواند یک خطر جدی تبدیل شدن به یک ایران دوم در صورت خارج شدن از کنترول امریکا با درنظر داشت افکار ضد امریکایی که مردم آن کشور دارند باشد. و دوم که نسبت به اصل اول مهم تر است، با در نظر داشت اهداف دراز مدت امریکا در آسیای میانه که تمام هزینه های به مصرف رسیده آن تا امروز رسیدن و کنترول این گوشته ای از جهان بخصوص آسیای میانه بوده، میباشد که نقش پاکستان در قدم اول دراین خصوص حیاتی تر برای امریکا میباشد.

حکومت امریکا از آغاز آمدن به افغانستان تا امروز بی خبر از ارزش افغانستان نسبت به پاکستان با درنظر داشت صلاحیت های زیادش در این خاک در امر تحقق اهدافش نیست. اما این ارزش برای امریکا تنها در بخش در اختیار داشتن این کشور میباشد و تاحال ویژگی هایکه پاکستان از هر لحاظ برخور دار است افغانستان ندارد. بنا امریکا با در نظر داشت چند جهش پاکستان و برقراری ارتباط پاکستان با چین با وجود منفور کردن پاکستان در نزد کشور های اسلامی بخصوص افغانستان میرود که از آن ظاهرا دل جویی کند، تا یک فرصتی مناسب برای جواب دندان شکن به این لجبازی هایش پیش آید.

سخنان نرم حامد کرزی بعد از سخنان اوباما؛ سپس موقف گیری نرم او بعد از آمدن وزیر خارجه امریکا، خانم کلنتون به افغانستان با تغییر۱۸۰ درجه ای و سفر کلنتون به پاکستان با در نظر داشت موقف امریکا در جهان امروزی و حمله های لفظی پاکستان به این کشور، خود نشان دهنده باج دادن امریکا به این کشور است.

 با در نظر داشت موقف حکومت پاکستان با امریکا که در پیاده ساختن طرح های تروریستی امریکا و زد و بند های پاکستان با چین و ایران و روسیه، سفرکلنتون به این کشور خیلی حیاتی است. اما با دقت به رابطه پاکستان با امریکا و فایده های زیاد به دست آمده از این دوستی، نباید به دوستی پاکستان اعتماد کرد.

 

# # #

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)