برخیز! برخیز!

برخیز! ای هموطن!

برای رهایی از قید و بند،

برای رهایی از ظلم و وحشت،

برای رهایی از دیو جهالت،

و فتوای ملا های وابسته و نادان،

مبارزه كن بیهراس و بی امان.

تا كه وطن شود آباد و رها ز اندیشه های بیمار و ظالمان،

تا كه وطن در قید جهالت باشد، 

تا كه ملای وابسته بر منبر هزیان و چرند گوید، 

تا كه موضوع، كفر و دین، مسلمان و نامسلمان باشد، 

جهالت پا برجاست،

انسانیت زیر پا است، 

مردم وطنم نبیند روز خوبی را،

دُخت وطن شود سنگسار،

پیر و جوان ما در كوچه و بازار شوند قربانی ز دست انتحار،

ملا های بیسواد و نوكرمنش،

خورند قسم ها بنام الله بسیار.

در دست شان دارند شمشیر و تلوار،

كه ریزند خون مردم و خورند خون چون كَفتار

ندارند شرم نعره كشند در كوچه و بازار،

كنند مغز های مردم را زهر پاشی چون مار،

اینها نیستند در فكر وطن و مردم و صلح پایدار،

لیكن مردم ما هستند زدست شان بیزار،

مُٰهر كفر و الهاد زنند بر انسان های فرهیخته و والاگهر و بیدار،

اینها همه هستند آله دست ارتجاع و استعمار،

میكنند جوانان ما رابا افراطیت شان بیمار،

شده است وطن ز دست شان خوار و پریشان،

نبیند مردم روز خوبی اگر اینها باشند حاكم بر روان انسان.

برخیز ای هموطن و بكن مبارزه متحد و بی امان،

بر ضد انواع افراطیت و ارتجاع و نوكران  زرخریدشان.

تا كه وطن ما شود آزاد ز قید و بند جاهلان،

وطنداران ما شوند خوشبخت و رها ز ظلم ظالمان.

م. كارگر

٣ جنوری ٢٠١٧

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org