همکاران سایت اصالت از رفیق ذوالفقارعلی حقداد
به خاطر بیانیۀ صوتی رفیق ببرک کارمل در مراسم تشییع جنازۀ
رفیق شهید میراکبر خیبر که آنرا از داخل کشور
در اختیار ما قرار داده اند صمیمانه و
رفیقانه اظهار سپاس وامتنان
میکنند.

برای شنیدن بیانیۀ هیجان انگیز، انقلابی و تاریخی رفیق ببرک کارمل در مراسم تشییع جنازۀ
 رفیق شهید میراکبر خیبر بتاریخ
۱۹ اپريل ۱۹۷۸
 لُطفاً روی درفش ح.د.خ.ا.
کلیک نمایید.

       


 

درود آتشین به روان پاک بزرگمرد انقلابی، رفیق ببرک کارمل !

سوگند به تو کارمل، که ما در راه آرمانهای والای تو
با شرافت و بی هراس به پیش می رویم !

 

 

   www.esalat.org

Hit Counter