پنجشنبه، ۱۴ جون ۲۰۱۲

 
امین الله مفکر امینی

 

                                                   بیداد های خونین

 

                     صدای ناله و شیون خیزد ز هر سوبدامان وطن

                                                     که کوه و دشت و دمن، همه خون گرفته به دامن

                     هر یکی به داغ نامرادی سوزد بر جان و تـــن

                                                      یکی بر مرگی عزیزی و دیگری از جور دشمن

                    نباشد پرسشی ز این همه بیداد های خونیــــــن

                                                       همه گویند ز طالب گشته این خاک چون وچنین

                    باین براهت جویند کرسی نشینان زرو زور

                                                        بداد رسی مظلومان کرده اند خود کرو کــــــور

                    نبود چارهء این درد ملت ، حرفهای انقلابی

                                                        که گر عمل نگردد، باشد همه سخن های قلابی

                    که دردی را  باید مداوا کرد بگفتار و عمل

                                                      زاین شیوه چیده گردد سیاهی، مشکل گردد سهل

                    ندانم غیرت افغانی کجا گشته ای نیا کـــان

                                                        فرزندت ززنجیر اسارت بدست و پا دارد نشان

                    بسر خمی تا کی رفع حاجت برد پیش دشمنان

                                                       کجا شد همت والای خود کفایی هایت افغــــــان

                    که کس نگردد یارکس تا نباشد دامی در کمین

                                                        این گفته درست است بمعنی بآسمان و زمیـــــن

                    بیایید مشت پولادین گردیم بوحدت  هموطــن

                                                        زمن وتوبگذریم و باشیم بادام دومغزی بیک تن

                    مفکر بدیده و دل خون است همه، زاین بیدادها

                                                            بوحدت ریشه کن گردد  ظلم وستم زبنیاد هــا

 

۱۲ جون ۲۰۱۲

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org