امین الله مفکر امینی

 

رفقای رزمنده ای «اصالت» را سلام!

به آرزوی سر فرازی شما فرزندان صدیق مبارز و سایر فرزندان صدیق و مبارز میهن در هر گوشه و کنار میهن و خارج از آن. لطفاً این شعر سروده شده ام را در صورت لزوم در سایت پر محتوای شان نشر فرمایند. البته با معذرت عدم همکاری های متداوم با شما و سایر سایت های انترنتی و فیس بوکم، بنابر علتی که شما میدانید. با درود های آتشین. (مفکر امینی)

 

2014-22-11

 بیدار شو ای هموطن!

 تا کی بخواب غفلت غنوده اید!

تا کی به گفتار میان خالی دزدان طریقت، دل بسته اید
تا کی بگذاریم که فریبند من و تو و ما و شما را
این اهل ستمدیده ای میهن را

که بار غم و رنج و درد
گسترده بینی در هر وجب این مرز نیاکان
داد ز بیداد گران چه جویید!

که بیداد گران رسته زدامان خارستان جفا کاری

که آب خورده اند زکین و فتنه و آشوب و شر

پردهء تزویر بدرید، زرخ گرگان درنده
که به رخ کرده اند، پرده ای تقوا
این تاجران دین و مذهب و طریقت
کشتند با نعره های الله و اکبر خلق خدا را
خلق خدایی که آفریدست جهان را
بر اصل داد و مساوات

بر اصل حریت و آزاده گی
دور ز همه رنگهای تعلق


بیدار شو ای هموطن!

برانداز شوید، قصرهای شدادی
که سر کشیده اند بر بهای خون بیگناهان
براندازید پرچم افراشته گشته ز ظلم و ستم را
بر اهتزار در آورید، پرچم آزاده گان
برقله های سرکسشیدهء این میهن مرد خیز
بر اصل وحدت و همدلی
دُردانه ها بجویید ز دل پر گهر این میهن گهر خیز
زیب و زینت بخشید به آن
تاجهای رزمنده گان وطن را

محو کنید داغ جفا کاریها، ز دامن میهن
بزدایید داغ ستم ز جسم و جان زن و دختر و مادر میهن
که زاده اند پیغمبر و عالم و پیشوای طریقت
حق نمک نباشد که گذاریم داغ عصمت و ظلم بر پیکر خالقان مجازی
که گر نبودند، نه تو بودی و نه من و نه این جهان زیبا
بیدار شو ای هموطن!
بیدار شو ای هموطن!

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org