امین الله مفکر امینی

 


بنیاد هستی!

هرچه زدست رفت، شاید کــــه دو بـــاره آیــــد
عمرگرزدست رفت،  یقین کـــه دوبــاره نـــــاید

پس که چون است جبرفلک،دان غنیمت فرصت

پی علـم و خـرد بکوش، بکن بـرحاصلش همـت

که بی علم  و دانـش    نبود  ز هستی ات نشـان

زفیض علم وخرد  بـوده  بساط زنده گی روشان

مهربه  دل و دیده  کنیم  جای همچودُری صدف

چو به دل ودیده درخشد نور، کامرواست هد ف

چو به ذات، هریکی باشیم  ز پیــــدا یش  زخاک
گرپُر رنگ و نگار استیم   ز پیـــدا یش چه باک

چو به خون یک رنگیم،معنی که جملگی انسا نیم

که به ذات  ز خلقت جمله  ز   یکجوهر   خلـقیم

شرم است به ما، دهیم پیوند خود بپشتون، تاجک

یـا  به بن های دیگر فخر، ما پیدا شده  ا زخا ک

که زد و خورد همه  باشند  ز تفرقــــه  پسنــــدی

به این طرزوطریق فتنه   شد  به بنیاد   هســـــتی
چه خوش گرهریکی باشیم و  بنازیــــم، مـــــفکر

بر بن  این که  همه استیم  ز  دم خلقت  بشـــــــر

 ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵


 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org