جمعه، ۶ مارچ ۲۰۱۴

 

        پوهندوی شیما غفوری

بنیاد زندگی 

 

  عشق را نازم که بر مـا تحفـــــه ها مـی آورد             اعتماد و اعتقاد، باور به مــــــا می آورد

  قلب پاک و روحِ آزاد و وفــــــا و بــاهـــــمی             بس فداکاری، گذشت بی ریـــــــا می آورد

  زندگی از ترس عالَم، با فریب و مکر و حـیل              رشته و پیوند کـــاذب درز هـــــا می آورد

  دَرز در بنـــیاد هستــی قابـــل پرداس نیـــست             کینه و جور و جـــفا بی انتـــــها می آورد

  یا به خوبی زیستن یا رشتــه را از هم گُـــسِل             زندگی بی عشق و الفت درد هــا می آورد

  با خودت صادق بزی، این اصل رســـم زندگی             بهر تو و جفت تو، راستی صفـا می آورد

  پند نیست، آموخت "شیما" از فصول روزگار             درس والا همت والا به جــــــــا می آورد

 

ماربورگ - جرمنی ۲۷.۳.۰۱۳

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org