یکشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱

 

قاضى حسين احمد:

استاد ربانى براى آشتى دادن حکمتيار و "طالبان" تلاش داشت.

او بیشتر به آوردن آشتی بین "نهضت های اسلامی افغانستان" و "پاکستان" علاقه داشت تا صلح در افغانستان. پست

 

قاضى حسين احمد بتاريخ دوم ميزان، از پاکستان در يک مصاحبۀ تيليفونى با آژانس خبرى پژواک گفت که با استاد ربانى، روابط چهل سالۀ دوستانه داشت.

موصوف افزود که استاد ربانى در رشد "جهاد" و شکست کمونيزم، همچون بنيانگذار نهضت اسلامى (پوهاند غلام محمد نيازى)، پيشتاز "صلح" و "جهاد" بود.

به گفتۀ موصوف، در هنگام حکمروايى داوود خان، پس از آنکه استاد ربانى از راه مهمنددره به پاکستان رفت، شش ماه او را در منزل خود، از حکومت آن وقت مخفى نگهداشته بود.

قاضى حسين احمد گفت که دو روز قبل از کشته شدن، در کنفرانس بيدارى اسلامى در تهران ايران، با استاد ربانى نشست خصوصى داشت.

موصوف افزود که ربانى، آشکارا برايش گفت که امريکايى ها، از اختلافات موجود بين "طالبان" و احزاب "جهادى"، نفع مى برد.

وى علاوه کرد: ((ربانى برايم گفت که همه تنظيم ها را باهم نزديک ساخته است، و اميدوار است که با آشتى دادن حکمتيار و "طالبان"، نيروهاى امريکايى ديگر بهانه اى براى باقى ماندن به دست نياورند))

قاضى افزود: ((من با استاد ربانى يکجا ريشم را سفيد کرده ام، در تهران برايش وعدۀ هرگونه همکارى دادم و با مرگ او، قلب من مجروح شده است))

به گفتۀ وى، هيچ گاه بين حکمتيار و ربانى فرقى قايل نشده است.

موصوف افزود که در قتل استاد ربانى دستهاى استخبارات غربى و بگونۀ مشخص، دست قوى امريکايى ها دخيل است، که به گفتۀ وى نمى خواهند در افغانستان "صلح" ايجاد گردد و نيروهاى آنها خارج شوند.

موصوف اظهار آماده گى کرد که اگر دولت افغانستان، از وى بخواهد که حکمتيار و "طالبان" را آشتى دهد، موصوف آماده است تا در اين راستا نقش خود را ايفا نمايد.

قاضى حسين احمد، از همه اقوام و حلقات سياسى افغانستان خواست تا به نام يک افغان دور هم جمع شوند و پس از کشته شدن استاد ربانى، به دشمنان کشور اجازه ندهند تا به اختلافات دامن بزنند.

 

http://www.rahejehad.com/showpost.php?p=2808&postcount=104

 

 

 

www.esalat.org