یکشنبه، ۳ مارچ ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان*

و پیشینۀ عوامل و فکتورهای سه دهه جنگ در کشور

نویسنده: دکتور طاوس وردک

آنچی درین مضمون می خوانید معلومات شخصی من بوده و همه مستند است.

 

تاریخ ارسال به اصالت:

Mar 2, 2013 20:34

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد!

آخرین راه نجات:

به اساس اظهارات خانم کلینتن که اعتراف می نمایند: ما "مجاهدین" را به مساعدت عربستان سعودی و پاکستان در زمان ریگن حمایت نمودیم تا شوروی نتواند در آبهای گرم داخل شود. زیرا دشمنان ناتو و آمریکا، شوروی سابق بود و برای سقوط این کشور، ما به هر راه ممکن، توسل می جستیم و پیشنهاد (سي آی ای) و (آی اس آی) همین بود که باید برای "مجاهدین" ستنگر و سلاح های مدحش تهیه ببینیم که در آن زمان، شرایط برای سقوط رژیم تره کی خوب مساعد شده بود و ما این کا را کردیم. افغانها را توسط افغان کشتیم صرف بهانه یک ایزم یک تیوری یعنې (اسلام در خطر است و کمونیست ها دشمنان اسلام می باشند) به کار بود که این سلاح بسیار کاری واقع شد و در افغانستان هر زمان که یک شخص را یک حکومت را ضربه بزنی فقط او را متهم به کفر بساز و یا بگو به اسلام و قران توهین نموده است، مردم جاهل و بیسیواد افغانستان چشم پت قبول می نمایند چنانکه قبول هم کردند و وطن خود را خوشان خراب کردند و ادامه دارد.

هموطنان عزیز! با وصف آنکه نظریات و پیشنهادات عده ی از مورخین، در موارد متذکره بار ها در کتاب های متعدد به چاپ رسیده و در سایت های افغانی و صفحات فیس بوک همه روزه نشر می شود، من خواستم در شرایط بسیار حساس تاریخ که بود و نبود افغانستان مطرح است و امریکا با بازی بزرگ مشترکاً با انگلستان و پاکستان برای این وطن یک پلان شیطانی در پیش دارد، ازین خاطر باید به نامزد های ریاست جمهوری و سوابق شان که در مراحل قبلی به آن اشاره نه شده بود ولی اکنون که ۱۱ سال تمام شما چهره های رهبران و قوماندانان نیرنگ باز، توطیه گر، تفرقه انداز، رشوه ستان و مافیایی احزاب اسلامی خویش را دیدید و جهانیان نیز آنها را شناختند، دیگر برای شان چانس دادن به مقام ریاست جمهوری به معنی تباهی و نابودی کامل افغانستان خواهد بود.

ازین خاطر من برای بار آخر برای هموطنانم چهره های کاندیدان را به شکل بسیار مختصر معرفی می دارم، اگرچه رسماً نامزد نه شدند ولی زمزمه های در مورد اشخاص متذکره موجود است که گویا خود را کاندید می نمایند و من نیز برای اینکه قبلا شما را از چهره های واقعی آنها خبر ساخته باشم، که نه شود خدای نا خواسته به اشخاص متذکره اشتباهاً رای نه دهید و اعمال شان را خوب یادداشت نمایید زیرا این بار اشخاص و افرادی با سویه های متفاوت و با نیرنگ های نو و فریبنده و از ملیت های مختلف خود را کاندید مقام ریاست جمهوری نموده اند، برای اینکه باز مثل گذشته کابینه و حکومت از خارج، بالای مردم کشور مان تحمیل نشود و یا به اساس مصلحت های تنظیمی و یا فرقه یی و یا مداخله امریکا و غرب و نماینده ملل متحد، رییس جمهور بطور فرمایشی بالای مردم افغانستان تحمیل نشود مثل که حکومت ""مجاهدین"" در پاکستان ساخته شد، حکومت "طالبان" در پاکستان ساخته شد، حکومت دست نشانده امریکایی ها در بن ساخته شد و کرزی را در راس آن قرار داد و ما و شما تا امروز نتایج بسیار منفی و تراژید آنرا در افغانستان در تمام سطوح زندگی با گوشت، پوست و استخوان خویش درک و احساس می نماییم و در ظرف مدت حکومت داری "مجاهدین" و طالبها باز "مجاهدین" پس از اشغال افغانستان بوسیله امریکا بر اریکه قدرت رسانده شدند دست آوردهای زمان رژیم خلق و پرچم به شمول قوای مسلح ملی کشور را به فرمان نواز شریف مضمحل ساختند و کادر های آن همه به پروسه (ډي ډي آر) کشانیده شدند، تخنیک محاربوی مدرن چپاول، تخریب و به پاکستان به فروش رسانیده شد، ارزشهای ملی از یک سر ناپدید و از بین رفت، نفاق و شقاق بین خانواده ها تهداب گذاری شد، مردم در فقر و سراسیمه گی نیم از نفوس خویش را از دست داد و کشور عملا توسط غرب اشغال شد، پاکستان و ایران در تمام سطوح بالای حکومت کرزی فرامین و اوامر خود را دیکته می نمایند و طالبهای که از نظر امریکا بدنام ترین قشر جامعه به شمار می رفت و به نام "القاعده" در مدت ۱۰ سال توسط طیارات بې پیلوت کشته یا به زندانها به شمول زندان گوانتانامو انداخته شدند و علیه شان جنگ ادامه پیدا کرد، امروز باز غرب آنها را بالای مردم افغانستان حاکم می سازد و نام های شان را از لست سیاه بیرون می کشند و از زندان های پاکستان در بدل امتیازات خاص که از طرف انگلستان و امریکا به پاکستان در بدل رهایی هر زندانی "طالب" مقادیر هنگفت دالر داده می شود تا به امریکایی ها تسلیم داده شوند و بار دیگر برای شان غرب امتیازات مقام و چوکی و تضمین های قوی دیگری وعده داده است که در آینده توسط شان رهبران "مجاهدین" و خاصتا رهبران د شمال ټلواله را به دادگاه بکشانند و اعدام نمایند.

حکومت کرزی و رهبران "مجاهدین" یگانه دلیل شکست و بدنامی امریکا و غرب در افغانستان شدند. زیرا در مدت ۱۱ سال برای شان غرب در راس امریکا گلو پاره کرد که جلو فساد و رشوه ستانی را بگیرید، ولی "مجاهدین" به حرف غرب نه کرد بنااً غرب به "اشتباه" خویش پی برد که اگر زمان ۱۱ سال را به طالبها اختصاص می دادیم و همرای شان از لحاظ سیاسی اقتصادی و نظامی همین قدر که با "مجاهدین" کار کردیم با ایشان مساعدت مینمودیم، حالا افغانستان آباد و صاحب هر چې شده بود.

اینبار کرزی و بعضې وزرای کابینه کرزی به شمول امریکا و غرب یک بازی خطر ناک اپراتفی دیگری را به خاطر از بین بردن حریفان و دشمنان خویش د (شمال ټلواله) را توسط طالبها عملی می سازد تا رهبران و قوماندانان "مجاهدین" را خورد و خمیر بسازد گویا (رهبران د شمال ټلواله) را که بیشتر از ۲۰۰۰ نفر نفر طالبها را در ریگ های دشت لیلی زنده به گور ساختند یعنې (ماسیکر ساختند) توسط طالب ها که تازه به قدرت رسانده می شوند حتماً انتقام شهدای خویش را از د شمال ټلواله بگیرند و باز جبهه جدید جنگ خانمانسوز را از سر شروع نمایند ((پشتون د ننگ په کار کې خپل وار نه پریږدی دشمن ته)) و به این ترتیب جنگ تازه و خانه به خانه را در افغانستان دامن بزنند.

ازین خاطر تندروهای اسلامی "اتحاد شمال" به صورت قطع حاضر به مصالحه با "طالبها"، "کمونستها"، نهاد های مدنی و تعین شان در پوست های بلند دولتی حاضر نیستند و مردم افغانستان در طول ۲۰ سال از ۱۹۹۲ مشاهده می نماید که خود "مجاهدین" و "طالبها" عاملین اصلی ادامه جنگ و چپاول در افغانستان می باشند اگر ولسوال ها والی ها از یکسره به شمول قوماندانان څارندوی و امنیت ملي سر از نو از اشخاص صاحب اراده ملي و افغاني و غیر مجاهد و طالب تعین نه شود به هیچ وجه وضع امنیتی در افغانستان بهبود نمی یابد زیرا همه اینها وابسطه به تنظیمهای اسلامی بوده و تنظیم های اسلامی وابسته به (پاکستان و ایران می باشند) و هرگز اراده صلح در ضمیر شان بروز نمی کند و همیشه غلامان حلقه به گوش همسایه ها خواهند بود ازین رو آقای خلیل زاد در مصاحبه با رادیو ۸ صبح گفته که در افغانستان به انقلاب ضرورت نیست بلکه اصلاح و تغییرات در سیستم باید بوجود بیاید (مکلفیت و مسوولیت) که دو جز اساسی و ارکان مهم دولت داری است باید به کرسی بشیند و ما شاهد بودیم که وزیر دفاع شان بسم الله محمدی به پای بوسي پاکستان رفت و خود را تسلیم نمود، و مردم باید ۲۰ سال را خوب به یاد داشته باشند و زمان کافی برای حکومت داری "مجاهدین" و طالبها بود که این ها با یکدیگر جور نه آمدند و همه شان آله و وسیله (پاکستان، ایران و عربستان) می باشند دیگر برای شان رای نه دهید که به مقام ریاست جمهوری برسند، ناگفته نه ماند که یک تعداد وزرای انگشت شمار و والیان انگشت شمار "مجاهدین" هستند که کارهای مفید برای مردم وطن ما انجام داده و کارهای آنها را باید نادیده نه شمارید و در جا های لازم تعین نمایید ولی متباقی کابینه را از اشخاص (تحصیل کرده با تجربه جدی متخصص- غیر مجاهد و پاک) تعین نمایید یقین کامل دارم که این بار امریکا و غرب انتخابات را سبوتاژ و یا تخریب نه خواهند کرد و یا دستوری کسی را به حیث رییس جمهور تعین نخواهد کرد .

و اگر باز شیوۀ انتخابات گذشته تکرار شد این بار کشور را به جنگ های خانه به خانه سوق و رهنمایی خواهند نمود و مثل که در طول همین ۲۰ سال بعد از به قدرت رسانیدن "مجاهدین" و طالب ها باز "مجاهدین" به اریکه قدرت رسانده شدند، تمام دار و ندار کشور چپاول، دزدی، تخریب، و از بین رفت و بالای کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان به فروش رسانیده شد و قوای ایتلاف (ناتو) تا امروز نتوانستند "اشتباه" ننگین که برای به قدرت رسانیدن عمال وطن فروش که در (بن) تکرار نموده بود، اکنون "پشیمان" و "نادم" هستند و به "اشتباهات" خویش اعتراف می نمایند و باید غرب در سیاست و دکتورین ستراتیژیک خویش ۱۸۰ درجه نسبت به آینده افغانستان تجدید نظر نمایند مخصوصا در انتخاب رییس جمهور آینده در سال ۲۰۱۴ بکوشند که شیادین آدمکشان دزدان دریایی، مافیای افغانی، متعصب ترین اسلامیست ها و چپاولگران تاریخ کاندید نه شوند و اگر کاندید هم شدند به مردم بگویند که ۲۰ سال تمام شما را پوست کردند بعدا برای آنها رای نه دهید و قدرت را برای شان تسلیم نه کنید و بگذارند که این بار خود مردم زعامت آینده این کشور را طبق مرام و خواست خود شان از جمع غیر جهادی انتخاب نمایند ()نشانه های وجود دارد که کرزی با طالبها و حکمتیار به یک معامله خطر ناک و سری آغاز نموده و هر دوطرف بسیار فعال شدند چنانچه دو پوست وزارت را برای طالبها مشخص ساختند و سر از امروز برای "طالبان" و حکمتیار سهولت های لازم را ایجاد نمودند به طور مثال اخراج قوت های مخصوص امریکا از میدان وردک و لوگر که هردو ولایت مراکز عمده داخلی برای این گروههای هراس افگن به شمار می آیند و توطیه تاکتیکی را که در زمان دکتور نجیب الله ملل متحد به تفاهم شوروی بالای دکتور نجیب الله تحمیل کرد یعنی لوی ولسوالي خوست را به فرمایش "مجاهدین" و غرب به ولایت ارتقاع داد و بعدا توسط افسران څارندوی و وزارت دفاع که از وابسته گان حکمتیار بود اتومات خوست توسط "مجاهدین" سقوط داده شد و نفرهای "گیلم جمع" همه کشته شدند یک عده محدود شان فرار کردند، و"مجاهدین" یک دست آورد کلان داشت که یک ولایت را سقوط داده است، حالا نیز امریکا و پاکستان پلان دارند که این دو ولایت را به بسیار راحتی و به بسیار زرنگي به حکمتیار و طالبها تسلیم نمایند تا از یکطرف راههای مواصلاتی به غرب و جنوب توسط این دو گروه هراس افگن بند شود کرزی را وادار بسازد که قدرت سیاسی را یا به حکمتیار بسپارد زیرا دو ولایت را سقوط داده است و یا خودش برای دور سوم خودرا به حیث ریس جمهور اعلان نماید و اصلا انتخابات هیچ صورت نه گیرد و باز با یک مقدار تغیرات دستان وزرای مربوط به (ائتلاف شمال) البته به زور طالبها و نفرهای حکمتیار، و به عوض آن طالبها و نفرهای حزب اسلامی که به تمام معنی مربوط به (آی اس آی) می باشند در کابینه جای بدهند و باز جلو انتخابات شفاف و قانونمند را بگیرد و این بار افغانستان کاملا در اختیار پاکستان باشد و به حیث مستعمره پنجابی ها در آید و باز نخبه گان، تحصیل یافته گان، نماینده های تمام احزاب سیاسی به شمول چپی ها و نهاد های مدنی از مقامات حذف شوند و به شخص اقای خلیل زاد نیز خیانت تاریخی و ملی انجام دهد تا شخص خلیل زاد نه تواند در انتخابات برنده شود)) و کابینه خویش را بدون دیکتات پاکستان، ایران و عربستان از افغانهای متعهد و با وجدان، افغانهای اصیل بسازد تا در آینده حکومت آقای خلیلزاد نمونه مثال برای نسل های بعدی این سرزمین باشد حال توجه تان را به تشریح زندگی نامه سیاسی و پیشینه تاریخی کاندیدانی که خودرا به مقام ریاست جمهوری کاندید کردند، بطور اختصار برای تان معلومات ارائیه می نمایم:

آقای قیوم کرزی: که به اساس گفته های برادرش محمود خان کرزی کاندید آینده ریاست جمهوری افغانستان است، این آقا در قدم اول تمام عمر خودرا در"بار ها" و "نایت کلپ" های امریکا سپری نموده و مصروف قاچاق و عیاشي بود و تحصیلات وی معلوم نیست و از غم و درد مردم خبر نیست و نماینده خاص پاکستان می باشد و درین نوبت به یک نفر نماینده و مزدور پاکستان باید مردم رای نه دهند.

برادر وی محمود خان از جمله کلاه برداران تجار و سرمایه داران بزرگ افغانستان است که مبلغ ۹ ملیون دالر کابل بانک را چپاول نمود. فابریکه سمنت غوری را تصاحب نموده و نه تنها که سمنت مورد ضرورت افغانستان را تولید نتوانست بلکه برای سمنت پاکستان زمینه مساعد نمود که به اسیای میانه برود، برادر فقید شان احمد ولی کرزی، نیم زمین های قندهار را غصب نمود، به شمول زمینهای چونی قول اردوی قندهار که در آنزمان لوی درستیز فعلی قوماندان قول اردو در قندهار بود و باوی درگیر شد و بالا خره اورا به مقام لوی درستیزی و رتبه ستر جنرالی تطمیع ساخت و از وی اعترافات تلویزیونی اخذ نمود که گویا دروغ است گویا که من علیه احمد ولی کرزی ادعا ندارم.

خود کرزی با خاین ترین وزرای خویش دهان جوال رشوت را گرفت و حکومت رشوه ستان و مافیای، مصلحتی و چپاولگر را سر مردم تحمیل نمود و یکجا با دشمنان مردم چون (حکمتیار، حقانی و ملاعمر) زندگی مردم را تباه کرد و با آنها دهان جوال گرفت و بارها به ایشان برادر خطاب نموده راههای کابل را برای شان باز نمود و همه روزه حملات انتحاری و جنگ های خونین آنها را سر مردم تمرین می نمایند ازینکه تابعیت امریکا را دارند و با ارگانهای (سیا) روابط دارند توسط انها می خواهند دوباره در افغانستان به اریکه قدرت برسند و باز حکومت شاهی را برای ابد از خود بسازند، مردم باید بدانند که دیگر برای خاندان کرزی و در مجموع برای نماینده های شان موقع داده نه شود که در انتخا بات ۲۰۱۴ و بعد از آن به ریاست جمهوری راه پیدا نمایند آزموده را ازمودن خطا است.

آقای عبدالله عبدالله: این آقا از جمله کسانی است که در خونریزی زمان "جهاد" و بعدا شریک بود و نیم عمرش به شکنجه و آزار مردم در کوه پایه های هندوکش سپری شده و یکجا با مسعود و دیگر قوماندانان، خون هزاران انسان بی گناه را ریختانده و او در هر زمان حتی در زمان "جهاد" از لطف بادار خویش (مسعود) برخوردار بود، استفاده های مادی را در هر زمان به حد کافی نموده است، در انتخابات گذشته که من یکی از اپرات کاری وی بودم و بسیار شرمنده هستم که زیر فرمان وی کار می کردم و مسوول شهر نو و قلعه فتح الله بودم، از نزدیک اورا می شناسم که چې نوع تیم داشت و چې کار ها را می کرد، شکایات امورات اداری و برخوردهای تیم او را به معاونین وی آقای چراغ علی و آقای آصفی در همان وقت نموده ام و او از پول های قوماندان عطا و برهان الدین ربانی به حد کافی استفاده نمود و برای خود از کشور ایران پول بسیار زیاد را اندوخت که به گفته "رسول" یک تاجر ازبک افغان ما در دوبی، به اندازه (۲۵۰۰۰۰۰) دالر را صرف کشور ایران به وی اعطا نموده است. چنانچه که امروز وی یک نیکتایی را به ( ۳۰۰) ډالر، خریداری می نماید.

این اقا در زمان وزارت خارجه اش کارهای بسیار خراب را انجام داده است و تعداد زیاد از وطنداران خویش را به حیث سفرا تعین نموده بود، در پهلوی آن این آقا پوهنځۍ طب را نیز به پای اکمال نرسانیده و یک انسان درجه یک ضد پشتونها است، باید بیاد داشت که در زمان وزارت خارجه خویش می گفت که پشتونها برای (۲۰۰) سال حکومت کردند بگذار برای چند سال اقلیت های که تمام عمر در زیر ستم طبقاتی عمر خویش را سپری کردند حکومت نمایند که من برایش نامه نوشتم و در کتاب هایم نیز درج نموده ام که اقای عبدالله شما تا حال اصطلاحات سیاسی را خوب نیاموخته اید، زیرا در افغانستان ستم طبقاتی تنها و تنها بالای (۶۰۰۰۰۰۰) اقوام کوچې در افغانستان تحمیل شده که در سرتاسر افغانستان نه یک ولسوالی، نه یک ولایت، نه یک شهرک، نه زمین، نه جوی، نه مکتب و نه مسجد دارند. خلاصه اقوام کوچې در سرتاسر افغانستان هیچ چیز ندارند و شما که تعداد تان به (۵۰۰۰۰۰) نمی رسد ولایت دارید و چهار نفر در کابینه وزیر داشتید (مسعود وزیر دفاع عبدالله وزیر خارجه قانونی وزیر معارف فهیم وزیر امنیت) و در زمان به قدرت رسیدن تان از پیاده دفتر تا مارشال از پنجشیر بود، در عین زمان اقوامی که در زمان امیر عبدالرحمان خان در سرحدات ایران در مقابله با قشون محمد شاه قاجار ایران جا به جا شده بودند همه زیر سلطه ستم کلتوری و فرهنگی ایران قرار گرفتند و زبان مادری شان که پشتو بود از بین رفته است و در مدت ۱۱ سال کرزی و وزیر معارف فاروق وردک برای شان نه لیسه و نه متوسطه به زبان پشتو نه ساخت. امروز یکی به پشتو گپ زده نمی تواند، اقوام (علیزایی بارکزایی سدوزایی محمد زایی ناصر کاکړ وردک پکتیا نورزایی) امروز نیز بالای سرحد ایران افتیده و از نوامیس وطن دفاع می نمایند ولی حکومت های خائین زمان، اصلا به قصه شان نه شدند خصوصأ کرزی خائین به اقوام پشتون خود اصلا کاری را انجام نداده است

اشرف غنی احمد زی:

اشرف غنی احمد زی اصیل الاصل د لوگر د احمد زیو د سرخاب نه د یوی متمولی کورنی نه چې شاه پور احمد زی هم چې یو ملی شخصیت وو د اشرف غنی د کورنی نه وو د افغانستان په سطح یو وتلی اقتصاد دان دی زه د ده په علمیت کې هیڅ شک نه لرم، خو یوازی لیاقت بسنده نه دی بلکه ښه مدیریت کول او خلکو ته په یوه سترگه کتل، د ارتجاع نه حمایت او په "مجاهد" او "جهاد" مباهات کول د ده یوه لویه اشتباه وه، بل دا چې اشرف غنی یو عصبی ورور لری چې د ده د شکست سبب هم هغه شوو همدارنگه دده تیم د غلو، لاری وهونکو، مافیا او  غاصبینو نه جوړ شوی وو لکه (صبور فورمولی چې ماته زمانگل دهاتی او جنرال اکرم او داکتر اسدالله چکری معرفی کړی وو چې دغو فورمولی د وزارت دفاع تانکونه او وسایل په پاکستان پلورلی وو خو د اشرف غنی دستیار او د ستاد مشر وو خو که د خلیل زاد ملا وتړي او د خلیل زاد اقتصادی مشاور او وزیر مالیه واوسي د ټیم بهترین ټاپ غړۍ ورنه جوړیژي .

هغه بل علی احمد جلالی دی:

دغه اقا په خته د ترکانو د کورنی یو سړۍ دی چې په غزنی کې خپلوان ژوند کوی، جلالی یو وتلۍ نظامی افسر دی او د ستراتیژۍ ښه معلم دی د بلی خوا نه یو وتلۍ پروفیسور دی دده له پاره د افغانستان د شورای امنیت د ریاست مشری او د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو د مشر وظیفه ډیره اړینه بولم، دده د ټیم منلې کسان داسې شیان وو، کسان به نه وایم ځکه (رشوت خواره قاتلین غله او د پاکستان) نوکران وو، چې منان امیری د وزارت دفاع د مالی رییس چې اصلا د ساختمان انجینر دی خو د رشوت په خاطر ېې د وزارت دفاع د مالی ریاست غصب کړو او د رحیم وردک سره دواړه ملیاردران شول، او بل ېې بریالی نصرتی وو دغه دواړه هغه څیری دی چې په رشوت او چپاول کی نوم لری (جلالی زموږ د وخت د ارواښاد ببرک کارمل په وخت کې د ریاست تعلیم او تربیی د مکاتبو مدیر وو بیا ده مکتب ارکانحربی په شوروی کې د ورشیلوف په اکادمی کې لوستی دی او په روسی روانی خبری کوی، او یو ستراتژیست انسان دی) ولی "مجاهد" شوو او ده د هغو ۱۵۰نفرو خاینینو لست تر ننه افشا نه کړو او وډار شوو په داسې حال کې چې رییس جمهور باید و نه ډار شي که جلالی صاحب د خلیلزاد ملا وتړی د یوه قوی ټیم تکړه غړی شمیرل کیژي .

خانم فوزیه کوفی:

دغه یوه باجرئته، پاکه، با مسولیته ښځه ده او وطن او خلک ورته گران دی د تحصیل درجه یی خلک وایی تر لیسانس پوری ده، ددی له پاره ریاست جمهوري څوک نه ورکوی ځکه زموږ په هیواد کې د ښځو آزادی او ریاست جمهور کیدو ته ډیر کالونه پاتی دی او ښځه په ننیو شرایطو کې د ریاست جمهوری د اداری او مدیریت نه ډیره لری ده هوکې در سره منم چې ته به د یوی ښې وزیری پوست (وزیر امور معلولین معیوبین) مقام به درته ښه پوست وی او ته هم باید په خپله بزرگواری د خلیل زاد د کاندیداتوری نه ریاست جمهوری ته ملا تړ وکړې.

شاغلی اتمر صاحب:

وزیر سابقه معارف او داخله وو د د وزارت په موده کې هلته د ده تر سیوری لاندی د هر مکتب د بید والانه چې برنده شي ۲۰۰۰۰ ډالره رشوت تر لاسه کیدو زه د یوه ساختمانی شرکت رییس وم او زما دوستانو دغه پیسې انجینرانو ته ورکړی وی او ډیر نور کارونه لکه د مکتب په هلکانو د کتابو خرڅول او د بیسواد او رشوت خورو رییسانو مخه ده و نه نیوله دواړه وزارتونه د ده د سویی نه ډیر لوړ وو معذرت غواړم تا ته د امنیت ملی یو ریاست بس دی ته هم کولای شی د خلیلزاد سره اړیکه ټینگه کړې.

احدی صاحب: وزیر مالیه او تجارت وو او سابق ده د خپلو وزارتونو په دوران کې نه د رشوتخورو مخه ونیوله او نه ېې د وزارتونو له عهدی او اختیاره وتلي وو او تر ننه پورې د پاکستان سره ده صرف سر خوزولو او د خپل معین کومکی او نورو ۲۰ کسانو سره ستا مناسبات د رشوت او خیانت په تور توهمتی ېې او د یوه نشنالیست نوم در پوری دی هیله ده استعفا ورکړی او بیرته امریکا ته لاړ شی یا په افغانستان کې د افغان ملت گوند رهبری ته دوام ورکړې.

استاد عطا محمد نور:

په دی کې هیڅ شک نشته چې استاد عطا محمد نور یو وتلي والي وو او دی او ډیر کارونه ېې په مزار شریف کې کړی دی او د ده کارونه د ۱۹۹۲ نه را په دی خوا د ستاینی وړ دی به هر صورت چون سابقه او با تنظیم جمعیت پیوند دارد و تنظیم جمعیت در زمان "جهاد" بسیار کار های خراب و نابخشودنی انجام داده است که من صرف به چند نمونه آن اشاره می نمایم:

با شوروی ها از طریق ربانی و مسعود روابط حسنه هم در جریان "جهاد" و هم بعد از "جهاد" داشت.

درین خصوص، شواهد انکار نا پذیر بدست من موجود است و زمانی هم علیه اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان تهمت می بستند که با کمونیست ها ارتباط دارند و شوروی ها را آوردند. در حالی که بادی گارد مسعود (اسلام الدین که نام اصلی وی سیرگې بود و مشاور خاد روسی وی اندری نام داشت) و در مصاحبه ۱۰ جوزا با تلویزیون (آن ت وې) روسیه به گردانندگی یک تبعه روس به نام کسیلیوف، این مصاحبه با مسعود ثبت شده و شما می توانید آنرا مشاهده نمایید.

ایشان با کشور تاجکستان روابط حسنه داشتند و از میدان هوایی کولاب همیشه طالبها را بمبارد می نمودند و طیارات افغانی با پیلوتهای افغانی با ایشان کار می کرد، علاوه بر آن رهبرشان ربانی به سرکردگی وزیر خارجه وقت غفورزۍ(۳۰) کیلو متر اراضی اشکاشم را که بازار مشترک بین هردو کشور بود به جانب تاجکستان به فروش رساندند که این قرارداد را "غفورزی" به امضا رسانیده بود که بالاخره، غفورزی در یک دسیسه از طرف رهبری جمعیت با دیگر عمله، در هلیکوپتر سقوط داده شده و به قتل رسانیده شد تا محتویات قرارداد افشا نشود، که البته این جریان در کتاب "بې ستری مردم افغانستان" با عکس آن بازتاب روشن یافته است .

اگر اینها (رهبر شان ربانی) دشمن شوروی ها می بودند پس چرا به شوروی سفر مخصوص داشت و با امام علی رحمان اوف رییس جمهور تاجکستان به پای بوسي پوتین رییس جمهور روسیه با مارشال فهیم رفتند عکسهای وی را ببینید و حرفهای (پوتین که به امام علی رحمان می گوید، (دروزیام ناده په موچ) یعنی دوستانو ته باید مرسته ورکړۍ (البته د طالبانو په ضد).

در جنگ های کابل بین حزب اسلامی حکمتیار و جمیعت اسلامی در حدود (۶۰۰۰۰) نفر از شهریان کابل قتل عام و (۲۴۰۰۰۰) تن مهاجر شدند و شهرکابل، به مخروبه تبدیل شد که آثار ویرانی ان همین حالا دیده می شود. بنا ایشان نباید به هیچ وجه به گذشته خود افتخار نمایند.

روزی که جمیعت اسلامی (شورای نظار) وارد کابل شد، تمام دار و نه دار کابل چور شد به شمول قالین وزارت خارجه که قوماندانان بین خود تقسیم و قیچی نمودند، و بالای بستر دکتور نجیب الله فیر های کلاشنیکوف صورت گرفت و تلویزیون ها در روجایی ها بسته به خانه ها انتقال داده شد و شهر کاملأ چپاول شد که نمونه آآن فابریکه جنگلک و فابریکات شخصی و دولتی است، به شمول موزیم کابل فلم زنده آن موجود است.

در شهر کابل هزاره ها را قتل عام ساختند، راجع به اینکه ایشان (۷۰ - ۸۰) قباله در مزار دارند درین مورد در سایت بینوا مقالات زیادی نشر شده است، باید گفت که زمین ها و جایداد ها را به نام خود کردند. آقای نور! شما استاد هستید و انسان لایق هستید نه باید با گذشته های که گویا (کشتن بندی کردن توهین کردن زشت گفتن ازیت و آزار دادن غصب دارایی های مردم و ملکیت ها از طرف رهبر تان که در آن جمله یگانه منزل شخصی من اپارتمان ۲۳ بلاک ۱۲۲ مکروریان سوم نیز شامل است به فرمان ربانی به طرفداران تان توزیع شده است که این خود کار نا جایز بود زیرا اپارتمانها برای ۴۰ سال اقساط و به قیمت ۴۰ هزار برای ما به بیع قطعی توزیع شده بود که ۱۰٪ آنرا تحویل نموده بودیم و ۱۰ سال نیز در آن زندگی کردیم و در ۱۰ سال مبالغ زیادی تحویل کرایه و برق و صفایی نموده ایم و من تا امروز بیخانه و بی سر پناه هستم، با ایران روابط نزدیک تان باعث بې ستری مردم افغانستان شده زیرا ایران فابریکه سمنت پل هاشمی را که فقید ببرک کارمل توسط کشور چک و سلواکیا تکمیل نموده بود و یک غند عسکری، در آن برای حفاظت جابه جا بود و بند برق سلما را نیز فقید ببرک کارمل توسط کشور هندوستان شروع نمود و بند آبگردان آن نیز تکمیل شده بود که در مدت ۲۰ سال از طرف رفیق عزیز تان اسماعیل خان اصلا در مورد آن علاقه نشان داده نه شد تا اعمار آن تکمیل شود.

بالاخره دشمنی تان با دوستم کار نادرست بود زیرا دوستم ازبک بچه راستین بود که اسماعیل خان را اسیر ساخت و نه کشت و همه رهبری تان را که از دست "طالبان" فرار کردید به دربار دوستم پناه بردید و دوستم از شما استقبال کرد ولی تا هنوز دوستم را "ملحد" و "کمونیست" خطاب مینمایید.

شما با دولتمدارانی که شما را به قدرت رساندند جفا کردید و تشکیل ایتلاف را بعد ازینکه بر اریکه قدرت تکیه زدید رد کردید و همه را با فریب کاری مجبور به مهاجرت به دیار بیگانه ساختید.

به هر حال به عقیده من برای اینکه به حیث یک انسان و استاد زندگي کردید باید همیشه به نواقص و کمبودی ها اعتراف نمایید و انتقاد پذیر باشید و راههای اصولی و انسانی را با همه برادران (پشتون هزاره ازبک) برقرار نمایید میتوانید به حیث رییس جمهور آینده، بعد از خلیل زاد اگر برنده شد، به حیث کاندید، عرض اندام نمایید و بگذارید همه چیز به پختگی برسد و تا آنوقت شما نیز تجربه سیاسی و دولت داری را کسب می نمایید.

کشورهای ایران، پاکستان و عربستان هرگز به آزادی ترقی و تمامیت ارضی افغانستان خوش نیستند مثال های زنده آن بسیار زیاد است مثلا ((ایران بند برق سلما را نمی گذارد بند کمال خان را نمی گذارد لوله گاز را نه پذیرفت شیعیان را تحریک و شورشیان را تحریک و مسلح می سازد افغانها را در ایران اعدام می نمایند برای رییس جمهور کرزی معاش اعزازی حواله کرده - و بسیار مثالهای زیاد، همچنان پاکستان، دیورند را به رسمیت مې شناسد راههای بحری را به زور بالای تان بند می کند، اموال تجاران را سالها به دمبرج مواجه ساخته کابینه تان را تعین و برطرف می کند نصف قوای مسلح افغانستان به دستور پاکستان عمل می کند و پاکستانی است، همه چیز را بالای رییس جمهور دیکته می نمایند هر سه دشمن افغانها را در خاک خود جای داده انتحاری را برای تان اعزام می دارد و۱۰۰۰ مثال و خیانت دیگر پاکستان، از طرف دیگر یگانه راه برای امنیت سرتاسری ترقی بازسازی و نوسازی در کشور (اعمار مجدد و سر از نو قوای مسلح ملي) است، هموطن قوای مسلح شما قوای مسلح (مصلحتی دستوری سمتی مذهبی فرقه یی اجیر و در اسارت و ارتباط مستقیم پاکستان و ایران است) اگر کسې خوش می شود یا خفه این یک حقیقت است، من شخصا اطلاعات به دست دارم که قوماندانان امنیه و قوماندانان بعضې قطعات قوای مسلح با (حکمتیار طالبها حقانی) تنظیم هستند، و پیش از پیش اطلاعات عملیات ها و اینکه کجا می روید و چقدر قوت با شما است پیش از پیش به گروه های متذکره توسط موبایل ها اطلاع داده می شود، حال شما بگویید که شما چطور جلو انتحاری را گرفته می توانید؟

در مورد اقای خلیل زاد:

آقای خلیل زاد در رشته سیاسی دکتورا اخذ نموده و سالیان متمادی به حیث عضو فعال در حزب جمهوریخواهان امریکا کار نموده و در افغانستان به حیث سفیر منتخب امریکا، بعدا در عراق و بعدا در ملل متحد در زمان حاکمیت جورج بوش وظایف انجام داده است در تجارت نیز بسیار فعال و با پسر خود در مورد بزنس کمک می نماید، تمام باریکی ها، راز ها، توطیه های دشمنان داخلی و خارجی به شمول پاکستان، ایران و عربستان را در مورد کشور مان به خوبی آگاه است، در پهلوی آن او میتواند با شناخت که از رهبران حکومتی و نمایندگان مجالس سنا و پارلمان امریکا دارد برای جلب کمکهای مالی و نظامی برای افغانستان درین دورۀ بسیار بحرانی و حساس در افغانستان نقش خوبی را بازی کند زیرا برای کشور ما به یک دیپلومات و سیاست مدار کهنه کار و آزموده بیشتر از هر وقت دیگر ضرورت است.

سوال های در مورد اینکه خلیل زاد یک امریکایی است و خانم آمریکایی دارد و پسر او الکساندر نام دارد خدمت تان عرض نمایم که اقای خلیل زاد اصیل الاصل افغان بوده و در امریکا بنا به محرومیت ها و مهاجرت ها و جنگ های ۳۴ ساله در کشور، مانند دیگر هموطنان که به لبنان به تحصیل رفتند مانند (اشرف غنی جلالی - قیوم کرزی بیات) و بسیار دیگران در انجا درس خواندند و کار کردند و بدون کار کردن در غرب کسی نان خوردن خود را پیدا کرده نمی تواند. ازینکه یک افغان در کشور های خارج مخترع شود یک افغان وزیر شود یک افغان استاد شود یک افغان سفیر شود همه برای وطن مان افتخار است ولی اصلیت وی نا بود نه شده به زبان ما و شما گپ می زند و مسلمان است و همیشه به درد وطن ما می خورد.

 باید برای دشمنان داخلی (ملا عمر آخوند، حکمتیار مولوی حقانی) و مخصوصا آنعده از زورمندان و تفنگ سالاران که در طول ۲۰ سال حاکمیت "مجاهدین"، طالبها و باز "مجاهدین" به رهبری امریکا همه از یکسر در داخل افغانستان فرمان عفوه صادر شود در صورت که از فرمان عفوه عمومی استفاده نه نمایند و سلاح به زمین نگذارند باید به اندازه ی خورد و خمیر شوند که دیگر برای ابد به پای ایستاده نه شوند و زمینه تبلیغ کشورهای (پاکستان ایران و عربها) در کشور ما برای شان پیدا نه شود که این همه اجراآت به رهبری اقای خلیل زاد میسر شده می تواند زیرا آقای خلیل زاد مرد عمل و تیوری است آقای خلیل زاد می تواند پوتانسیل نظامی قوای مسلح افغانستان را از لحاظ اکمالات تجهیزات و تخنیک محاربوی بلند ببرد و کمکهای بی دریغ امریکا و سایر کشور های خانواده (ناتو و ایساف را از لحاظ اقتصادی) جلب نماید و برای کشور ما تهداب یک ټیم، متخصص، پروفشنل، به اساس شایستگي، سابقه پاکی، اساس بگذارد. البته از پذیرش آنهایی که دستان شان به خون مردم آلوده باشند به صورت کلی اجتناب نمایید.

بطور نمونه من چند وزیر را برای آقای خلیل زاد پیشنهاد می نمایم تا اینها را سر از امروز در اجماع عمومی و ملی خود شریک بسازد، اگر تعین کردید هم خوب و اگر نه کردید هم کار خود شما است. مقصد من به طور نمونه از اشخاصی است که نسبت به یک تعدادی دیگر بسیار لایق تحصیل کرده و پاک می باشند و هر کدام یک عمر تجربه دارند و امیدوارم تا آقای خلیل زاد عده ی محدود وزرای پیشنهادی مرا با بعضی تعیینات مهم در بخش های دیگر، خصوصاً در بخش نظامی در کشور بپذیرد و یک ټیم کاری که خوب مدیریت کرده می تواند از آنها تشکیل نماید البته اگر اشخاص متذکره خود شان متمایل باشند:

وزیر دفاع محترم جنرال ارکانحرب امریکا و شوروی نورالحق علومی، رییس حزب متحد ملي مقیم افغانستان.

وزیر داخله محترم جنرال دوستم که رییس جنبش ملي اسلامی است.

وزیر امنیت ملی محترم جنرال ارکانحرب قادر میاخیل مقیم آسترلیا لازم است تا این ریاست به وزارت ارتقا داده شود و باید اذعان داشت که وی از اعتماد مردم برخوردار است.

وزیر خارجه محترم ملک ستیز، شخص تحصیل یافته و کارشناس روابط بین الدول. مقیم در کشور دنمارک و یا شهر کابل، دیپلومات ورزیده، متخصص رشته خود شخص مردم دار

ریس شورای امنیت ملی و مسوول مطالعات ستراتیژیک افغانستان محترم علی احمد جلالی.

وزیر مالیه محترم دکتور اشرف غنی احمد زی مقیم شهر کابل.

وزیر تحصیلات عالی محترم پوهاند دکتور محمد غوث حکیمی استاد انستیتوت پلتخنیک، مقیم شهر کابل، شخص مردم دار و دانشمند.

د طالبانو تحریک نه محترم ملا متوکل، وزیر عدلیه مقیم کابل.

وزیر شئون اسلامی و اوقاف محترم ملا ضعیف اخوند مقیم کابل.

وزیر معارف محترم پوهاند داکتر داوود راوش رییس ایتلاف احزاب چپي، شخص پرنفوذ مردم دار و دانشمند.

وزیر اطلاعات و فرهنگ محترم عارف عرفان مقیم لندن شخص دانشمند و متنفذ.

وزیر امور زنان محترمه شکریه بارکزی زن مبتکر و مردم دار مقیم شهر کابل.

وزیر مخابرات، وزیر فعلی، متخصص رشته خود است و مردم دار است.

وزیر صنایع خفیفه محترمه خانم پرلیکا مردم دار بوده و تجربه در صنایع دستی دارد. چون افغانستان برای ۲۰ سال دیگر قدرت تولید ماشین الات را پیدا نمی کند ضرورت جدی مطرح می شود که برای انکشاف صنایع خفیفه و صنعت دستی یک وزارت احیا شود تا قشر زنان و مردان بیکار را در قرا و قصبات به کار بگمارند

وزیر صحت عامه محترم دکتور چراغ علی مردم دار است و متخصص رشته خود است.

وزیر آب و برق محترم راز محمد پکتین انجینر ورزیده برق مربوط حزب وطن است

لوی څارنوال یک افسر لایق تحصیل کرده، جدی و پاک تعین نمایید.

وزیر ترانسپورت محترم حمیدالله فاروقی در کابل است.

وزیر سرحدات محترم معین مرستیال در کابل است.

در پهلوی این اشخاص متباقی را از کسان که در ائتلاف عبدالله جبهه ملی احزاب سیاسی و دیگر نهاد های مدنی مطرح می باشند شامل اجماع ملی بسازید و چشم دشمنان را کور بسازید، این یگانه راه تفاهم و وفاق ملي بین افغانها به شمار می آید و از نظر من یگانه راه نجات افغانستان است.

---------------------------------------------

علاوه بر آن چون هنوز حالت در کشور حالت جنگ است پیشنهاد می نمایم که به بزگواری تان اگر برنده شدید اشخاص با تجربه و سابقه دار ذیل را درین عرصه ها به حیث آمرین زونها تعیین نمایید:

*جنرال لودین مقیم کشور هالند به حیث آمر زون شرق.

*جنرال رحمت الله روفی، مقیم کابل، به حیث آمر زون غرب.

*جنرال عبدالروف بیگی مقیم کشور سویدن به حیث آمر زون شمال.

*جنرال اکرم سردار، مقیم کابل به حیث آمر زون قندهار.

* جنرال محمد آصف دلاور سفیر در کشور اوکراین به حیث آمر زون مرکز.

* جنرال بابه جان به حیث قوماندان امنیه کابل.

*جنرال حسام الدین حسام، مقیم کشور هالند رییس کشف و استخبارات وزارت دفاع.

با تعینات متذکره و ایجاد تیم کاری و مدریت توانای تان، جلو قسمت اعظم رشوه ستانها مسدود و عملیات های محاربوی به وقت و زمان آن، با درایت و مسئولیت خودشان تحقق یافته و چشمان دشمنان داخلی و خارجی کور می شود و در عین زمان یک بخش از حکومت به اشخاص که واجد شرایط عالی از همه لحاظ اند و غیر مجاهد اند سپرده شده، و به این ترتیب در کشور حکومت با قاعدۀ وسیع با ترکیب اشخاص تحصیل کرده و متخصص و لایق تشکیل می گردد. و بالا خره در کشور اساس یک سیستم جدید حکومت داری تهداب گذاری خواهد شد. من یقین دارم که این اشخاص به کشورهای پاکستان ایران و عربها هیچ نوع روابطی نه خواهند داشت. به امید پیروزی تان به خاطر نجات مردم افغانستان.

با درود های فراوان، پوهندوی ارکانحرب دکتور طاوس وردک، لندن مارچ ۲۰۱۳

 

* با اندکی ویرایش، تصرف و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن. (اصالت)

اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !