چهارشنبه، ۱۴ می ۲۰۱۴


محمد طاهر نسیم

 

محمد طاهر نسیم:

 

در اوضاع و شرایط کنونی، چه باید کرد؟!

 

اینجانب با درک مسئولیت تاریخی خود در شرایط بغرنج و دشوار کنونی، و اوضاع ناشی از تسلط اشغالگران نظامی، و حاکمیت مزدور و وابسته، فعالیت های تخریب کارانه و دهشت افکنی های تروریستی و شبکه های رنگارنگ مافیایی و استخباراتی، غارت و چپاول گری انعدام دموکراسی واقعی، امنیت و ثبات، گسترش مداخلات و تجاوزات، فساد و بی نظمی و لکه های سیاه باقیمانده میراثی دوره های استعمار انگلیسی، مجموعه ای از مضامین بررسی ها و تحصیلات بدان ارتباط پی هم نگاشته شد و در سایت وزین «اصالت» انتشار یافت. و به منظور اینکه طرحهای ملی و دموکراتیک در مورد جنبش رهایی بخش ملی و دموکراتیک جامۀ عمل پوشانده شود، و بتواند به حیث یک جنبش همگانی توده ای مسئولیت های خود را سازماندهی نماید، مناسب خواهد بود که به شکل مشخص درباره مسایل عمده و اساسی نظرخواهی جمعی صورت گیرد، و راه بیرونرفت مشترکی و واقعبینانه ای را بدست آورد.

سوال های پیشنهادی ضماً تقدیم است:

برای همه دانشمندان و وطن دوستان و مبارزان ترقی و آزادی خواه و جانب داران رهائی وطن از اسارت اشغالگران نظامی خارجی، تحکیم استقلال، تمامیت ارضی کامل، دستیابی به حاکمیت مردمی و دموکراتیک، وحدت و یکپارچگی ملی، زندگی با رفاه و عدالت اجتماعی، امنیت، صلح و ثبات، چنین سوال های مطرح است که میتوانند مطابق با آگاهی، بررسی و برداشت خود از آن، راه بیرونرفت را ایجاد و پیشنهاد نمایند.

1.     از دوره استعمار انگلیس لکۀ سیاه عار و ننگین "دیورند" منحوس در جدائی سازی ملت و سرزمین پدران و نیاکان، در صفحۀ تاریخی ارضی مان باقیمانده است و از آن بهره داری، توطئه کاری، مداخلات، تخریب کاری و غارتگری، استفاده شده و میشود، در این مورد چه باید کرد؟

2.     بخشی وسیعی از سرزمین افغانستان به وسایل حیله و نیرنگ و دسیسه کاری ربوده شده است و در آن دستگاه مصنوعی ساخت و بافت استعمار انگلیس بنام "پاکستان" زائیده شده است، و به حیث کانون توطئه و خراب کاری علیه افغانستان، منطقه و جهان قرار دارد، چگونه باید در برابر فعالیت مزدوران نظامی برخورد کرد؟
آیا سیاست سازش را با دولت نام نهاد "پاکستان" باید ادامه داد؟!

3.     چگونه میتوان مبارزه راستین، قاطع، بنیادی و ثمر بخش را علیه ترور، اختناق، دهشت افکنی های تروریستی و مافیایی و استخباراتی از هر منبعی که باشد، سازماندهی کرد و به پیش برد؟!

4.     به چه شیوه و وسایل میتوان فعالیت های شبکه های جاسوسی، استخباراتی و بنیاد های منهدم سازی وطن را، تولید و تجارت مواد مخدر، قاچاق بری، رهزنی و چپاول گری، فساد و قانون شکنی و دسیسه کاریهای مزدوران خارجی را خنثی و از سرزمین میهن دور افکند؟!

5.     چگونه میتوان دموکراسی واقعی را در وطن بدست آورد؟ و کشور را از فعالیت های حیله و نیرنگ و بازیچه های سیاسی و نظامی و سازش با تروریست ها نجات داد؟

6.     محتوای یک پروگرام ملی و دموکراتیک سازنده مطابق با شرایط و اوضاع کنونی، چه نکاتی بنیادی را میتواند دربر گیرد؟

7.     مسئولیت بزرگ ملی و وطن دوستانه دانشمندان است تا به ماهیت سوال های مطروحه توجه جدی و همه جانبه نمایند، و راه بیرونرفت را جستجو و تشخیص  و میتود های ذی ضرورت کار و فعالیت های مناسب را، ابراز بدارند. و به شکل مشخص در اقدامات تحولات بنیادی زیربنايی به ویژه اقتصادی چه طرح های را باید، مدنظر گرفت؟

8.     آیا پیشنهادی برای ایجاد هماهنگی و همنوایی نیروهای سیاسی ترقّیخواه و وطندوست در راه مبارزه مشترک و همگانی وجود دارد؟ مناسب خواهد بود توضیحاتی فشرده ای در زمینه، و راه های عملی، ارئه گردد؟

سوال های مطروحه با هم ارتباط بنیادی و ناگسستنی دارند و جدا پذیر نخواهند بود!

 

با ابراز سپاس و امتنان

"نسیم"

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org