دوشنبه،  ۸  دسمبر  ۲۰۰۸

گزارش

سمينار "جوانان افغان در ميان دو کلتور"

     بتاريخ 6 دسامبر 2008 سميناری به همت انجمن جوانان افغان درایالت نورد بربانت کشور هالند گشايش يافت، در کار سمينار افزون بر شماری از جوانان وخانواده های افغان مقيم کشورهالند، برخی نماينده گان سازمانهای اجتماعی هالندی وافغانی نيزاشتراک ورزيده بودند.

    بخش نخست سمينار حوالی ساعت 1:30 چاشت باسخنرانی افتتاحيه محترم حفيظ الله حازم رئيس اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالنــــــــد آغاز يافت، آقای حازم اهداف سمينار را که عبارت از بررسی وضعيت جوانان افغـــــــان در ميان دو کلتور در نظر گرفته شده بيان داشت ومتعاقباً از آقای Silviro Romanillos نماينده سازمان اجتمـــاعی پليت که مصروف کار با اقليتهای ملی در ايالت نورد بربان هالند ميباشد، دعوت نمود تا پيرامون موضوع صحبت کنـــد، آقای مذکور ضمن بحث در مسأله جوانان جوانب گوناگون قضيه را مورد بررسی کارشناسانه قرار داد.

سخنران بعدی محترم صديق وفا معاون اوّل اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند بود، ايشان تحت عنوان " سَردرگمی ها وتنگنــــــاهای جوانان بيگانه در محيط ميزبان" مقاله تحليلی خويشرا به خوانش گرفت وابعاد گوناگون قضيه را مورد بررسی وگنگاش قرار داد. سپس نوبت سخنرانی به آقای نقيب الله "حسرت" سکرتر مسوؤل انجمن جوانان رسيد، موصوف ضمن سخنرانی شفاهی دشواری های والدين افغان در محيط بيگانه را انگشت گذاری نموده، افزود که برخورد سختگيرانه با والدين ورها گذاشتن لجام به جوانان در بسا موارد نا هنجاری هايی را ببار آورده است، اينکه جوانان بالنده اند، درست است، امّا اگر در پهلوی آن سطح مسوؤليت پذيری آنان ارتقاء داده نشود وموانع موجود برطرف نشود، عواقب ناگوار پيش روخواهد بود،سخنران بعدی محترمه عزیزه عنایت شاعر و نویسنده توانای کشور ما بود که با سخنان سمت دهنده شان مسوؤلیت پذیری جوانان را مورد غور و درنگ دانستند، با اين سخنرانی ها بخش نخست سیمینار پايان يافت.

بخش دوّم که شامل مباحثه آزاد بود تحت نظر آقای حازم به کار خود ادامه داد، دوشيزه ماريا اين بخش را ضبط نمود تا گزارش تفصيلی کار سمينار را آماده سازد، بحث پيرامون مسأله جوانان، تفاوتهای کلتوری وبويژه بررسی برخوردهای تبعيض آميز در محيط ميزبان در فضای نهايت صميمانه وآموزنده وسهم قابل ملاحظه شرکت کننده ها صورت گرفت، در اين مباحثه بر علاوه انگشت گذاری بالای نقاط ضعف وخلاهای بوجود آمدهء ناشی از برخوردهای تبعيض آميز جوانب آن در عرصه های خانواده گی تا عرصه های ديگر حيات اجتماعی مورد بحث وفحص همه جانبه قرار داده شد، در اين بخش از خانمها محترمه عزيزه عنايت شاعر وفرهنگی شناخته شده، محترمه اناهیتا فروغ و محترمه شهيره شريف فعال امور دفاع از حقوق پناهجويان افغان در هالند وهمچنان از آقايان محترم يار محمد آراشيد رئيس انجمن افغانهای شهر زندام، محترم محبت، آقای Rpmanillos نماينده پليت و آقای آتيلا محصل جوان وديگران بودند.

بخش سوم صرف طعام خوشمزه افغانی وآشنايی اشتراک کننده ها با همديگر را در برميگرفت که خوشگواربود.

دربخش چارم از يک گروه هنری موسيقی Rep جوانان شهر زندام دعوت بعمل آمده بود که با اجرای آهنگهای مست وشاد به رونق محفل افزودند، محفل با تفويض دسته های گل به شماری از فعالان سمينار حوالی 6 شام پايان يافت.

گزارشگر اتحاديه

 

 

 توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 

www.esalat.org