Monday, 25 July 2016 00:55:00     

  

رفیق فضلی گران ارج را درود و سلام گرم و رفیقانه تقدیم است. اینك یك سروده ام را غرض نشر به شما ارسال میدارم در قسمت نشر آن طوری كه مقررات شما و سایت وزین «اصالت» حكم میكند اقدام نموده، هر نظر و پیشنهاد شما را به دیده قدر نگریسته و واجب الاحترام میدانم.

البته اگر زحمت نشود برای نشر سروده یك دو قطعه عكس از حادثه را هم یكجا بان به نشر رسانید. ممنون شما. موفقیت های بزرگ را برایتان آرزومندم.

 

در سوگ حادثه المناك دوم اسد ١٣٩٥ دهمزنگ كابل

 ای باد صبا، ناله و فغانم به دیارم برسان،

صدای غم و درد فراوانم به مردم داغدارم برسان.

به مردم بیچاره و ناتوان و زحمتكشم برسان، و 

بگو كه درین ماتم و غم شما چشمانم شده خونباران.

نیست مرا راحتی، آنگاه كه دیدم در خیابان ها خون انسان،

كه ریخته زدست نامردان مافیا و دزد و طالب و داعشیان.

سراسر زنده گی مردم هست در گِرو چند بی وجدان،

افسوس كه هست مردم ما در ماتم و غم ز دست این چنگیزیان.

ظلم و تعدی و قتل و كشتار است، شیوه كار نابخردان.

این وضعیت موجود شده بر مردم ما بینهایت خفقان،

كه وطن شده دچار این همه مشكلات ز دست قوم گرایان.

دریغا كه در وطن نیست صلح و امنیت ز دست این غداران.

ماتم و غم شده تحمیل بر گردن مردمان،

ای سیاه دلان! چرا كنید اینقدر ظلم و استبداد فراوان،

هوشدار! و بترسید آخر ز ضجة و ناله ای پیر و جوان.

گور خود گم كنید، چونكه مردم دارند رنج بیكران،

شما را نیازی نیست كه شوید حاكم بر سرنوشت افغانستان.

ای مردم داغدیده و رنحدیده ای افغان!

یكجا شوید و اتحاد و همبستگی كنید بر ضد این ظالمان.

اینرا نویسم امروز با درد و غم و اشك فراوان،

كنم نفرت و انزجار خویش بر ضد این سیاه دلان بیان.

من كه خود را در غم و ماتم مردمم شریك دانم ای عزیزان،

به شهدای وطن دعا و درود بفرستم از دل و جان.

این روز عزا كه بر ما تحمیل شده از جانب اجنبیان،

كرده است ما را داغدار، این دژخیمان و كهنه پرستان.

آرزو دارم كه آفتاب صلح و امنیت هر چه زود شود تابان،

مام وطن خلاص شود زین همه درد و رنج و ماتم عزیزان.

م. كارگر 

سوم اسد ١٣٩٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org