گفتار مختصری دربارۀ:

 

"نشستِ هامبورگ" مورخ ۳۱ جنوری ۲۰۱۰

 

قرار معلومات، به تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۱۰ دعوت شونده گان از سازمانها و گروههای مختلف دموکراتیک و مترقی در یک نشستی در شهر هامبورگ آلمان به منظور ایجاد همآهنگی و وحدت عمل در فعالیتهای سیاسی، گرد هم می آیند. تا کنون معلوم نیست کدام اُرگانی چنین نشستی را سازماندهی کرده است، و کدام پلاتفورم غرض بررسی مطرح خواهد شد! این بار اول نیست که همچو نشستهای سازماندهی می یابد، و به نتیجهء مثبتی نمیرسند. و در زاویۀ فراموشی قرار میگیرند زیرا همیشه دور از واقعیتها صورت گرفته است.

برخی از دانشمندان به این تصور اند، که عدۀ از سازمانها و گروهها وقتیکه در فعالیتهای خود به بحرانهای پی در پی اوضاع و شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و غیره رو به رو میشوند دست به چنین اقدامات "ترمیمکاری" سیاسی میزنند تا راه برونرفت ولی موقتی را به دست آورند.

به هر صورت هر گردهمائی با مسوولیت در مورد افغانستان درک مینماید که واقعیتها باید در یک پلاتفورم عملی مدنظر گرفته شود:

-         رژیم، و تمام ارگانها، بنیادها، اوضاع و شرایط کنونی در کشور، با تمام وابستگی های خود و در کلیه عرصه های زنده گی رسمی – ملی و بین المللی- بر بنیاد اشغال نظامی خارجی امپریالیستی طرحریزی شده و مطابق با طرحها، مقاصد و پلانهای درازمدتی انحصارات سرمایه داری اشغالگران پیش برده میشود! آزادی استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی پایمال گردیده است، و از افغانستان به حیث "پایگاه" استراتیژی و "تختۀ خیز" به منظور سازماندهی، پیشبرد و تحقق پلانهای درازمدت خویش در منطقه و دیگر مناطق جهان اتخاذ کرده اند.

-         فعالیتهای ویرانگرانه و دهشت افگنی های مافیای چندین ملیتی بین المللی و وابسته گان شان (در جاسوسی، جعلکاری، قاچاقبری، تولید و تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و مواد قتل و کشتار جمعی، گروپهای انتحاری، بمب و مین گذاری، حمله های تخریبکارانه گوریلائی، مداخلات خارجی و تجاوزهای سرحدی، پخش تبلیغات عوامفریبانه، منحرف سازی اذهان عامه، تجاوز بر نوامیس زنان و اطفال خوردسال، اختطاف و آدم ربائی، چپاول و غارتگری) در سطوح و ابعاد گوناگون افزایش و شدت یافته است و منظماً پیش برده میشود. و زیر پرده "جنگ علیه تروریزم" بمباردمان های شدید و شبانه روز ادامه دارد. امنیت، صلح و ثبات را به کلی از ریشه برهم زده است و زنده گی خلقهای رنجدیده را به دشواری های روز افزون، محرومیت از هرگونه آزادی و حقوق و زنده گی طبیعی، رو به رو ساخته است! فقر، گرسنگی بیکاری و بیماری و بدبختی های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پی هم افزایش یافته است.

-          اهداف عمدۀ مبارزه در شرایط و اوضاع کنونی افغانستان که در برابر همه وطندوستان و رزمنده گان بر حق ملی، دموکراتیک و مترقی اندیشه مطرح است، می طلبد تا پیکار متحدانه خویشرا برای آزادی استقلال تمامیت ارضی حاکمیت و وحدت ملی دموکراسی عدالت و ترقی اجتماعی و ایجاد اُرگانها و بنیادهای واقعاً ملی و دموکراتیک و انتخابی انجام دهند، و زمینه را برای انجام تحولات بنیادی در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و نظامی به نفع خلقهای زحمتکش افغانستان توسط یک حکومت ملی و دموکراتیک محیا سازند.

-         با درک دقیق و درست چنین واقعیتها و مدنظر گرفتن آن در پیکار عملی روزمره و عمو می مبارزه، میتوان اعتقادی به سالم بودن همآهنگی و وحدت در مبارزۀ مشترک و همگانی به دست آورد.

با چنین پلاتفورم روشن، عملی و واقعبینانه که پیش از پیش به دسترس دعوت شده گان، برای مطالعه همه جانبه، قرار میگرفت، راه سالم و موفقیت آمیزی را برای وحدت و یکپارچگی میتوان جستجو کرد.

 

۲۲ جنوری ۲۰۱۰

 

فرانکفورت – محمد طاهر نسیم

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org