دوشنبه، ۳۰ اگست ۲۰۱۰

  
سنجر غفاری

*     *     *

در راه ثبات

بحران در افغانستان بحران در منطقه و جهان است. کشانیدن تراژیدی ها و تحمیل جنگ تمام عیار بالای کشور و مردم ما جز یک پلان نا جوانمردانه و انتقام جویانه دشمنان دیرینه قدرت و شهامت ملی افغانها بود که با گذاشتن این تلک بدبختی ها در کشور ما و منطقه امروز پای شوم شان در این تلک گیر مانده است. آگاهان امور سیاسی و نظامی و استخباراتی هیچگاهی این عملکرد های خشن و ضد بشری شان را استراتیژی و تاکتیک نمیگویند. باید به چنین اعمال وحشت بر علیه مقام و منزلت انسان در قرن نوین و پیشرفته تفکر عالی انسانی نام گذاشت. مسدود نمودن کانالهای بدبختی و انتقام علیه مردم افغانستان وابسته بر احترام به مقام والای انسانی است که شعار و عملکرد واقعی و انسانی محسوب میگردد. وقتی به انسان و قلمرو انسانی افغانها یعنی افغانستان حرمت و استقلالیت قایل شدند خواب و خیال تسخیر و تجزیه آنرا به خواست دشمنان سوگند خورده اش از خود دور ساختند، یگانه پایگاه مطمئین تروریزم و افراط گرائی را بکلی نابود نمودند، در افغانستان کار و سیستم حکومت داری در خدمت مردم و در اختیار کادر های پاک و صدیق آن که در این را هزاران هموطن و هم مسلک و برادرش را قربانی داده است قرار گیرد و این ملا ها و ملا بازی و "چشم پته کان" با پاکستان و احزاب و تنظیم های به اصطلاح اسلامی، چلی بازی و طالب سازی ها ختم نگردد هرگز ثبات و آرامش نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و جهان برنمیگردد. به قول معروف: درد دندان- کشیدن دندان! . باید بنیاد افراط گرائی در همه عرصه ها نابود گردد. اگر آمریکا و متحدین در قدم اول از راه نظامی به حل بحران قدم نمیگذاشتند امروز ضرورت دیالوگ و مصالحه امر حتمی بود. زمانی به اقدام نظامی متوسل میگردیدند که راه های دیالوگ ختم میگردید. مگر تجربه نشان میدهد و علم ثابت نموده است که دشمن دانا آنهم پرورده شده دست خودش هرگز به مصالحه تن نمیدهد، بلکه دیالوگ و مصالحه را امروز شکست و تسلیم پذیری شما میدانند. این اشتباه بزرگ از شبکه های اطلاعاتی و کشفی سرویس های شما دیروز وامروز بوده و است که همیشه نادان هارا گول میزنید. با عالم و اندیشمندان از روی عقده و انتقام آمیزش میگیرید. مصلحت بر آنست تا سیاهی را با سفیدی ها پیوند ندهید. ترکیب سیاه با سفید نتیجه اش بازهم سیاه است. مردم افغانستان باورمند هستند تا در حل بحران کشوری و منطقه شان نیروهای روشن و مترقی، افراد و شخصیت های ملی و پاک سرشت بدون در نظر داشت سلیقه های سیاسی و ایدیالوژیکی باهم پیوند و حاصل نیکو میدهند. باید در روند پاک سازی منطقوی از وجود تروریزم و افراط گرائی به قوت های نظامی و استخباراتی با تجربه حاکمیت گذشته ح. د. خ. ا. که نقش عمده و ارزشمند آن آزمایش شده و مورد تائید مردمش قرار گرفته است اتکاء نمود. واقعیت را همیشه توده ها تثبیت نموده و مینمایند. نبود نیروهای ملی و پاکدامن کشور و مردم مارا بسوی حادثه ها و فاجعه ها کشانید. حوادثی را بالای این ملت مظلوم و بی دفاع تحمیل نمودند که رهبران و پیشگامان حفظ و نجات صلح و ثبات در نبود حاکمیت شان قبلا برای مردم خویش وجهانیان ابراز نموده بودند. اینکه شاخ ارتجاع و تروریزم قوت اش را در کشتار و نابودی یک کشور و مردم مظلوم ما به آزمایش قرارداده بود خوب شد که پایش در تلکی گیر ماند که خودش آنرا طرح ریخته و گذاشته بود. نجات مردمان جهان و حفظ ثبات در منطقه و جهان را به یقین کامل میگویم که فرزندان مبارز و مجاهد واقعی افغان که دشمن افراط و تروریزم و نارکوبزنس و نظامیگرانی هستند میتوانند عهده دار گردند. ریشه کنی نمایند نه شاخچه بری. الترناتیف دیگری وجود ندارد. اگر تمامی قوت های ریزرف ناتو هم بیاید خانه افغان باید بوسیله افغان نگهداری، مراکز و لانه های تروریزم در پاکستان باید نابود و پاکسازی شود. اینست راه برگشت بسوی ثبات و آرامش در افغانستان و منطقه.

درود بر روان شهدای راه ثبات و نجات افغانستان!

 

سنجر غفاری