Mon, May 3, 2010 10:49

داکتر حکمی

 

در وصف زن

 آنگهی  زن گویم  تنم  ز شعف به  هیجان آیــــــد

جایگاه  مصؤن  اش  که  در  سینه  نهان  آیـــــد

زن  تویی  مشعل  و آینۀ  منزل  به  هــــــر کجا

این خوشی  نصیب هر فرد، ز در سبحــــان  آید

موقف  زن  به  منزل،  داده  اش  مقـــــــام  کلید

هست  زن  چون  نوبهار،  در  گلستان  آیــــــــد

ز محبت والایش  محافل،  پر  ز  طــرب  گشته

شب  هنگام  چو  ماه  چهارده،  فروزان  آیــــــد

زن نعمت  لطیفیست حرمتش والا و  مــحسوس

حضورش  دور ز انظار، دلها  به  خپگان  آیــد

مهر و  محبتش  به  هر فرد،  داده   قـــوت  دل

کوه  معدنیست که  از  آن  لعل  و مـــرجان  آید

هشت مارچ مسماست به روز جهان  زن هر جا

تجلیل  تا  خوشی  ها،  کــه  از  بهر  ایشان  آید

آنچه  گفته  آمدم   بهرش  در  وصف و  صفات

حقیقت  است  نه  اینکه  هر چه  در  زبان   آید

دارد  شان  و  عـزت  عظیم،  که  گوید  حکمی

ندای  حق  بر  حقش  ز سینۀ  هــــــزاران   آید

 

 

روزجهانی زن

زن   گویا   نور   خــانه  و   عزت   مهمانست

چنین وصف و  محبت  بهرشان ز هر انسانست

کـشند  بار  مشقـت  و  امــــور  مـنزل  بـار ها

زین  سبب مورد  حرمت  هر خورد و کلانست

دارند  لطافت  و  ظریفی  کــــه  گویـــا  لطیفند

این  پیدای   نعمت  الهی  مشتهر  در  جهانست

اینکه  مادرند، هر کی  دارد حرمت  بهر  شان

تجلیل زر و زهشت  مارچ  در وصف زنانست

عشق و مهر زن، کشد هر یک در حریم هوس

مهر عشقش در عمق  سینۀ هر پیر و جوانست

یکی   کند  ستایش  و  دگری  بهر شان  احیلند

همه خوب و بدها به هر کی ز حکم  یزدانست

بشنو  هشت مارچ با اظهار تبریک  از حکمی

آزادی  حقوق  حقۀ  شان  هر کی را ارمانست

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org