رفیق گران ارج (فضلی) عزیز را درود و سلام ها تقدیم است.

اینك سروده ام را بیاد بود از مادر و زن مهربان و فرهیخته جنبش دادخواهانه و ترقی پسند كشور دكتورس اناهیتا راتب زاد را غرض نشر در سایت وزین «اصالت» به شما ارسال میدارم. امیدوارم در نشر آن  با چند تصویر از رفیق زنده یاد دوكتورس اناهیتا راتب زاد همكاری و مساعدت نموده، مایه خرسندی ام شوید. آرزومندم همیشه خوش، صحت و سلامت و موفق باشید.

م. كارگر

  

به یاد بود از مادر مهربان، زن شجاع و مبارز جنبش دادخواهانه و ترقی پسند كشور ما

 زنده یاد دكتورس اناهیتاراتبزاد

 

یادت گرامی!

یادت گرامی باد ای مادر و ای زن شجاع و قهرمان،

نام توست در صفحات زرین كشور ثبت و جاویدان.

چون مادر و زن مبارز در دوره های مختلف كشور باستان،

تابیدی چون ستاره تابان در فكر و ذهن  هر پیر و جوان.

تو در قُله های مبارزه  برای منافع زحمتكشان،

بر افراشتی پرچم صلح و دوستی و همبستگی را در بین مردمان.

تو بودی رفیق و همرزم صدیق كارگران و دهقانان،

بیشك كه نامت ثبت است به خط زرین در تاریخ جنبش زنان.

در پارلمان كشور صدایت بلند شد برای منافع زحمتكشان،

كه كردی خود را قربان برای سعادت و خوشبختی مردمان.

دژ استبداد به لرزه آمد، آنگاه كه صدای دادخواهانه ات بلند شد در پارلمان،

ارتجاع و ظالمان شدند زین قاطعیت و شجاعتت حیران.

در همه جا كار و پیكار و مبارزه ات بود بر حق و بی پایان،

خواست و آرزویت بود زنده گی بهتر و قدرت زحمتكشان.

پرچمت را بلند ساختی در همه جا و در بین الملل، ای مبارز و قهرمان،

صدها آفرین گویم به جرئت و قهرمانی ات ای مادر مهربان.

راه و آرمانت است سرمشق به هر پیر و جوان،

پرچم ات دایماً بر افراشته و نامت است گرامی و جاویدان.

م. كارگر ٦ سپتامبر ٢٠١٦

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org