عـبدالوکیل کــوچــی                             

کدام استقلال؟

همسنگر عزیزم و هموند مـهربــــــــــــان

همرزم راستینم و همفکر جـــــــــــــاودان

اندیشه و نگارش احساس  پاک تــــــــــو

آثار بی بدیل و هدفمند و ناب تـــــــــــــو

از خاطرات رزمی و دوران افـتـخـــــار

از سالگرد آزادیی خاک این دیـــــــــــــار

شایان مرحبا و هزاران سـتــــــایش است

حماسه ی نبرد خـــروش هـمــایـش است

آموزه ی ز صفحه تاریخ  مـیـهــن است

توفیق ماه نوزده صد و نزده روشن است

اما از آن چه مانده بجا تا به این زمــــان

جز افتخار خاطره ی نام بی نـشـــــــــان

بآنکه در مسیر هدف خــــوب بـــوده ایم

اما بکار با همی، مـغـــلـوب بـــوده ایـــم

آیا چنین نبود که جـــــــــــــــلال الدین را

غازی امان و اکبر و جــــــمال الدین را

دردا که این وطــــــــن تحمل نکرد شان

چیزی که ماندگار بشد نام جـــــــــاودان

آزادگی ز سوی لعینان حــــــــــــرام شد

بر ضد اعتلا و ترقـــــی قـیــــــــــام شد

آن رهبران جنبش آزادیی وطـــــــــــــن

قربانیی مداخـــــلــــه ی ناتـــمـــام شـــــد

واضح بود که مردم ما با شهامت انـــــد

امـــا درین پروسه اسیر غـــــرامت انـــد

خـــــون میدهیم هزینه یک قرن پیش را

درمان نکرده ایم هنوز زخـــــم  نیش را

من آنیم که اسـتـقـــلال خاک خویش را

زیــر ســوال بـرده، تـعــالیی پـیـش را

امــا گذشت آن همه اکنون به سالهاست

کآزادیی وطن همه در کــام اژدهــاست

کـشـور اسـیـر لشکر بیگانـه گشته است

در زیر پـــای اجنبی ویرانه گشته است

بر خاک ما چو آمــر و آقـــــا بـتــاختند

مـا را میان کشور مـا، بــرده سـاخـتنـد

آزادی ام کجاست کــه مـحــکـوم مطلقیم

بی سـرنوشت راه خـــم و پــیــچ مغلقیم

در پهنه زمانه چه وقت شـــاد بوده ایــم

بآنکه مـــدتی هــمــــــه آزاد بــــوده ایم

آزادگــی به هلهله و ســـالـــــگرد نیست

آمادگی عمل بجـــز احـساس درد نیست

اما شود به وحدت و نیروی اتــــحــــــاد

آزادگی موفـق و آزادی زنـــــده بـــــــاد

در اتـحــاد ما، وطـــــــن آبـــــاد میشود

روزی وطـــــــن بالاخـــــره آزاد میشود

آنگاه بنازم از دل و جـــــان بر سعادتش

بـــا افتخار بــر هـمـه گــــویم مـبــارکش

عبدالوکیل کوچی

  ۱۸ اگست ۲۰۱۷ 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org