Fri, 19 Dec 2014 19:44:39


 

سلام و احترامات بى پايان به گرداننده گان عزيز سايت وزين «اصالت» و اصالت داران عزيز كشورم و جهان سپاس كه مطالب بنده را به نشرمى سپاريد.

 

حكومت تروريستى يا حكومت به اصطلاح وحدت ملى؟

 

بتن كردى دريشى و پكول را-- به جان مردمت كردى كفن را

بترس آن روز كه مى آيند به جانت -- به دار آويز كنند جان و تنت را.

وطن هرگز نبينم خوار و زارت -- كه كاردشان رسيد بر استخوانت

به هر سو بنگرى بيداد و دهشت – ز دست دشمنان هرزه گويت

با وجودي كه سالها قبل نقاب از چهره هاى سلاطين مزدور و عوام فريب افغانستان چون عالى جنابان حامد كرزى، محمد اشرف غنى، داكتر عبدالله و تيم هايشان يكى پى ديگر پائين افتيده ولى بازهم دل و دماغ شان، قلب و روح شان از كرسى هاى قدرت و پر درآمد كنده نميشود. براى انسانهاى داراى وجدانهاى خفته كشور را اگر با تمام هست و بود آن در لجن زار بدبختى فرو برند مايه فخر و مباهات خود ميدانند گويا كه دنيا را آب بگيرد مرغ آبى را تا لنگش، واقعاً اگر به ابعاد جنايات اينها در تمام بخش هاى زنده گى مردم افغانستان واقعبينانه نظراندازى شود نه تنها گراف جنايات اينها قوس صعودى خود را مى پيمايد بل اگر به مشوره هموطنان عزيزم كه با من همنوا باشند بهتر خواهد بود بگوئيم كه گراف جنايات اينها عنقريب به مريخ خواهدرسيد. آنقدر مردم به ستوه آمده اند كه بعيد از تصور نخواهد بود امروز و يا فردا مردم افغانستان به قيام هاى خود جوش ضد حكومتى دست خواهند زد، هموطنان عزيزم اگر در همين يكى دو هفته رسانه هاى كابل را دنبال كرده باشند بوى گند ديگر حكومت به اصطلاح وحدت ملى فضاى كشور را متعفن ساخته است، هموطنان عزيزم در جريان هستند كه انتخابات بدور دوم كشانيده شد و در اين دور آى،اس،آى پاكستان با استفاده از تخنيك ها و تكتيك هاى خود ساخته شان در تمام قلمرو طالبان از ولايات شرقى و جنوب شرقى افغانستان تا ولايات شمال كشور بنفع كانديد دلخواه خويش عمل كرد، بيش از دو مليون راى تقلبى در صندوق داكتر محمد اشرف غنى ريخته شد و چند صد هزار راى تقلبى در صندوق داكتر عبدالله عبدالله ريخته شد همينكه انتخابات شش ماه به درازا كشيد مردم هم بيتفاوت نماندند و به طنز و كنايه و هر آنچه ياد داشتند به آدرس هايشان ارسال نمودند بگونه مثال:

دو رئيس جمهور بيكدست گرفته نميشود؛

ساليكه نيكوست از انتخاباتش پيداست؛

انتخابات آنست كه خود بويد نه آنكه جان كرى گويد؛

غم ندارى شهروند افغانستان باش؛

به گوش كرزى ياسين خواندن سود ىندارد؛ از اين قبيل ضرب المثل ها و كنايه ها هموطنانم زياد نوشتند اما با درد و دريغ كه گوش شنوا وجود ندارد حالا نزديك به سه ماه است وزراى كابينه معرفى نميشوند جمعاً مدت نه ماه ميشود كه اينها در زد و بندهاى پشت پرده و جابجائى مهره هاى اصلى تروريستان كشور در قدرت به توافق نرسيده اند قرار گفته يكى از كارشناسان كابل، مولوى جلال الدين حقانى جنايتكار و آدمكش حرفوى پافشارى بر آن دارد كه بيش از دومليون راى تقلبى در قلمرو من به صندوق محمد اشرف غنى ريخته شده و جايگاه طالبان در حكومت به اصطلاح وحدت ملى كاملاً روشن و تثبيت گردد هم چنان چند روز قبل صحبت قاضى محمد امين وقاد يكى از جنايتكاران حرفوى ديگر را در تلويزيون آريانا كابل شنيدم كه آمدن گلبدين حكمتيار را به تروريستان افغانستان نويد ميداد، از سوى ديگر تروريستان و دهشت افگنان شمال كشور خواست مشابه را دارند كه جلال الدين ناحق دارد. در حال حاضر در تمام نقاط كشور فعاليت تروريستان جنايتكار مشهود است و اين مردم بيگناه است كه هر روز قربانى ميدهند.

بتاريخ ١٧.١٢.٢.١٤ مجلس نماينده گان افغانستان كه خود در فساد و كمك با تروريزم دست بالا دارند سرپرستان قواى مسلح حكومت كابل را چون آقايون عنايت الله نظرى سرپرست وزارت دفاع ملى، ايوب سالنگى سرپرست وزارت داخله، رحمت الله نبيل سرپرست رياست عمومى امنيت ملى را فراخوانده بود راجع به ناامنى هاى كشور بخصوص جنگ شديد كه از پنج روز به اينطرف در كنر جريان دارد خواهان چگونگى راه حل آن بودند. رحمت الله نبيل سرپرست رياست عمومى امنيت ملى اظهار داشت كه يكصد و هفت (١٠٧) مركز تروريستى در كابل و اطراف آن از كهنه خمار تا غوربند و جود دارد وى علاوه كرد كه كابل بيست و شش دروازه دارد (٢٦) در چهار(٤) دروازه آن نيروهاى امنيتى قرار دارند و متباقى بيست و دو دروازه آن (٢٢) به روى دهشت افگنان و تروريستان باز است. در كابل يكصد و سه گروپ (١٠٣) افراد مسلح غيرمسئول مصروف فعاليت اند كه وابسته به هر دو تيم ميباشد در كابل پنجصد (٥٠٠) عراده موتر زره بى اسناد شيشه سياه وجود دارد البته اين معلومات مختصر با ارقامش به روئساى جمهور حكومت كابل اشرف غنى و عبدالله ارايه گرديده است بعد از نطق كوتاه سرپرست امنيت ملى تعداد از اعضاى مجلس نماينده گان چنان اعتراض شديد خويش را با چيغ و فرياد بلند نمودند كه گوئى هر سه سرپرستان را ميبلعند خاصتاً زمانيكه خانم وژمه (صافى) عضو مجلس نماينده گان از ولايت كنر بلند گرديد با فرياد دادخواهانه اش پر از عقده و كينه نفرت انگيز نسبت به موسيچه ها چندين بار اين جمله را تكرار كرد، اى ناكارو جاسوسانو، اى ناكارو جاسوسانو همان بود كه مجلس نماينده گان رنگ ديگرى بخود گرفت و هرسه موسيچه گگ هاى بيگناه (سرپرستان) مثل آدم هائيكه در حال نزع باشند نفس در گلوى شان متوقف شده بود چون بت بيجان بنظر ميرسيدند ولى در زير لب بين خود چيزى ميگفتند مثل اينكه ايكاش تالار مجلس نماينده گان همين لحظه چاك شود و ما در زير لايه هاى خشت و سنگ آن فرو رويم تا از اين روسياهى، تحقير و توهين مردم در امان باشيم. اينست مشت نمونه خروار كه ارگ نشينان كوچكترين توجه به آن مبذول نميدارند در اخير از شما خواننده گان عزيز كشورم به شمول هواخواهان هردو تيم ميخواهم عاقلانه قضاوت نمائيد كه عنوان نوشته ام را درست و بجا انتخاب نموده ام يا اشتباه كرده ام قضاوت بدست شما. به اميد روزي كه صاحب يك افغانستان آزاد، مستقل، سربلند و عارى از لانه هاى دهشت افگنان و تروريستان باشيم.

غلام محى الدين (دستگير) از كشو راطريش

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org