صالحه رشیدی

هفت و هشت ثور- پیشرفت و عقبگرد

هموطنان عزیز!

هفت ثور تغییر و دگرگونکی بنیادی در سیستم حکومت و گذار از نظام شاهی به جمهوری دمو کراتیک، بر مبنای یک نظام انسانی و رفع هر گونه ستم طبقاتی و مدافع ارزشهای منافع انسان زحتمکش بود. انکار از یک تحول کیفی که در تمام عرصه ها قابل دید و لمس بود چشم پوشی ازیک واقعیت عینی تاریخی است. به وضاحت قابل بحث است که هفت ثور و هشت ثور چه ارمغانی برای ملت و مردم داشت. هر تحول به ذات خود ناشی از کمی و کاستی است، اما تحول هفت ثور با چالش های فراوان سیاسی- نظامی در منطقه و مداخلۀ کشور های که منافع شان در خطر بود مواجه شد، با وجود مداخله پی هم کشور های همسایه باز هم توانست منحیث یک حاکمیت دموکراتیک در عرصه های مختلف اقتصاد، تعلیم و تربیه، ساختمان، مواد مورد ضرورت اولیه کارمندان دولت و ایجاد یک فضای باورمند به آینده و امیدواری برای بهتر شدن و انکشاف افغانستان پلان های منظم بوجود آورد که متضمن یک افغانستان جدید و رو به ترقی بود، هستۀ دولت دموکراتیک بر مبنای حس وطن دوستی،.همکاری، رفع تعصب، خدمت به انسان، دفاع از حقوق و منافع طبقهء محروم جامعه بود.

اما هشت ثور آغاز چور و چپاول، قتل و غارت، بربادی تمام شیرازه ها و ساختار های، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کلتوری و فرهنگی، عدلی و قضائی، و . . . بود.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org