مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 


غلام محى الدين (دستگير)

 

 

هرچند مردم افغانستان با انواع و اقسام سريالهاى تلويزيونى آشنائي دارند و شبها را با علاقمندى وافر با ديدن اين سريالها به پايان مى رسانند سريال شير بى بى، دولهن، وادى گرگها، فرار از زندان، مافيا و نمونه هاى ديگر از اين دست را ميتوان برشمرد اما سريال "حمام خون" در نوع خود با داشتن نقش آفرينان ماهر و زرنگ كشورهاى غربى و سناريوى با محتواى پُر از ترفند و نيرنگ آن ميتوان گفت با ساير سريالهاى تلويزيونى در كشور تفاوت كلى را با خود دارد اگر نقش آفرينان سريالهاى ديگر گاه گاهى عواطف انسانى و احساس بشر دوستى خويش را در بسا موارد تبارز ميدهند.

در سريال "حمام خون" خبرى از عواطف انسانى و انسان دوستى بازيگران به چشم نمى خورد، "سريال حمام خون" آنگونه كه از نامش پيداست سناريوى آن توسط حلقات معين كودتاچيان بى آزرم قصر سفيد، پنتاگون و پيمان تجاوزگر نظامى ناتو در همسوئي با حاميان بين المللى تروريستان آماده گرديده و ميتوان يادآور شد كه اين سريال يكى از دراز ترين سريالهای است در كشور ما كه تا كنون به اين پيمانه سابقه نداشته است. نزديك به چهل سال است اين سريال توسط بازيگران خونآشام قصر سفيد در شهر ها و قصبات كشور بلاوقفه جريان دارد و اخيراً دكتورين نظامى امريكا به دوامدار بودن اين سريال تا پنجاه سال ديگر در افغانستان تاكيد دارند همان دكتورينِ كه چند ماه قبل شكست امريكا را طى هفده سال در افغانستان پذيرا شدند اميد بر آن است كه مردم افغانستان حكم محكوميت طراحان و سناريو نويسان اين سريال جنگ و وحشت را هرچه زودتر صادر نموده و رانده شدن مهمانان ناخوانده را سرعت ببخشند.

امپرياليزم جنايتكار بين المللى در راس امپرياليزم خون آشام امريكا بدون خواست و اراده مردم افغانستان تماشاى اين سريال خون و آتش را بالاى مردم ما تحميل نموده است در حال حاضر ايفاى نقش مركزى اين سريال بعهده پيمان تجاوزگر نظامى ناتو و سى آى اى در تبانى با مزدوران گوش به فرمان حكومت دو سره ارگ كابل و تنظيم هاى جهادى گذاشته شده است. لازم به يادآورى است مردم كشور ما با ديدن سريال "حمام خون" درد استخوان سوز علاج ناپذير را با گوشت و پوست خود احساس نموده و همه به اين باور اند كوچكترين روزنه اميد كه بتواند حداقل يك زنده گى بخور و نمير و امنيت نسبى آبرومندانه را توام با فرداى روشن بشارت دهد نميتوان به آن مهر تائيد گذاشت.

جز غرق شدن مردم كشور در باتلاق معماران سريال حمام خون كه هر روز انسانهاى بيگناه در شهر ها و دهات كشور سر به نيست مي گردند روزانه فرياد هزاران شهروند كشور عليه امريكاى جنايتكار و حكومت انتصابى آن بلند گرديده نمى خواهند اين سريال پُر از نفرت و خشونت و پُر از قتل و كشتار بيرحمانه را به تماشا بگيرند اما طراحان اين سريال يكجا با معماران حكومت پوشالى كابل و دار و دسته لجام گسيخته شان جهت انقياد كشيدن مردم افغانستان به هر وسيله ممكن تا سرحد اخطار و تطميع متوسل ميگردند.

چرا عنوان اين نبشته را (سريال حمام خون) برگزيدم؟

از صدور فرمان امپرياليزم جنايت پيشه بين المللى در راس امپرياليزم خون آشام امريكا مبنى بر قتل و كشتار بى رحمانه مردم افغانستان چهار دهه مي گذرد و تا همين امروز بدون درنگ ادامه دارد چنانچه به اساس گزارش سازمان ملل متحد و شاخص هراس افگنى جهانى، افغانستان دومين كشور از نظر هراس افگنى شناخته شده در نتيجه ١٣٠٠ رويداد در سال گذشته نزديك به ١٠٠٠٠ (ده هزار) نفر كُشته و زخمى شده اند از سال ٢٠٠١ تا ٢٠١٦ بيست و هفت هزار و سه صد نفر قربانى رويدادهاى تروریستی شده اند.

بهانه هاي كه اين كشتار بى رحمانه را تداوم بخشيده است حقوق بشر از جمله حقوق زنان و كودكان، دموكراسى، آزادى بيان، سجده نكردن بسوى قبله امريكا، مبارزه عليه تروريزم، به خطر افتيدن منافع امريكا و دهها مورد ديگر، عراق، سوريه، يمن، و ليبيا را تحت همين بهانه ويران نمودند و حالا مي خواهند افغانستان را به مركز تربيت و پرورش گروهك هاى تكفيرى و تروريستى مبدل نمايند تا ماشين كشتار انسانهاى بيگناه در كشور از حركت باز نماند اندك فاميل های را ميتوان پيدا كرد كه گليم ماتم، ياس و نا اميدى در منازل شان هموار نباشد، انتحار، انفجار، اختطاف، سرقت هاى مسلحانه، تجاوز به مال و ناموس مردم، افزايش ٨٧٪ مواد مخدر، فساد، شرم آور تر از همه آزمايش بكارت دختران و صد هاى ديگر از نمونه های اند كه بازيگران سريال حمام خون با مجريان فاسد ارگ در كشور براه انداخته اند اخيراً سرپرست بازرس پنتاگون گلن فيين يادآور شد كه امريكا از سال ٢٠٠١ تا كنون  ٦٨٠ مليارد دالر در جنگ افغانستان مصرف نموده است نامبرده علاوه كرد در بودجه تصويب شده توسط كنگره ايالات متحده براى سال مالى ٢٠١٨ كه بتاريخ اول اكتوبر به تصويب رسيد ٤٥،٩ مليارد دالر ديگر براى افغانستان اختصاص داده شد.

امريكا آنگونه كه طى هفده سال خالق هزاران مصيبت جبران ناپذير در كشور ما بود حالا با تصويب اين بودجه كميت دهشت افگنان را بمراتب ارتقاع خواهد داد اگر شانس برايش ميسر گردد بز را به دايره حلال برساند يقيناً كه بار ديگر شكست حتمى در انتظارش است چون سوريه .

با اين همه نكات شرم آور و تكان دهنده كه بگونه مختصر تذكار يافت مضحك است (آقاى عبدالله احمدزى) ريیس بنياد آسيا بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٧ در تلويزيون صداى امريكا نظر سنجى كه خودش انجام داده است گزارش داد كه خوشبينى افغانها در مورد آينده كشور شان بيشتر شده است و ٣٣٪؜ مردم به آينده خوشبين اند:)

سازمان دهنده گان سريال حمام خون مي خواهند با مهارت هاى مسلكى و رسانه اى خويش افكار مردم بخصوص جوانان را بگونه اى بنفع نظام پوشالى و حاميان بين المللى شان تغيیر دهند در حاليكه وضع موجود در كشور حكايت گر كوه از نابساماني ها مي باشد، سازمان ملل متحد نيز گاه گاهى صدا بلند ميكند سال پار هشدار داد كه حكومت به اصطلاح وحدت ملى سقوط ميكند بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٧ گفت فرار مغزها از افغانستان رو به افزايش است. سفير جديد اتحاديه اروپا براى افغانستان آقاى پيرى ما بدون از جمله ديگر هشدار دهنده ها بود كه بتاريخ ١١/١١/٢٠١٧ از فساد گسترده حكومت دو سره كابل يادآورى كرد وى ضمن اينكه فساد در دستگاه دولت را فاجعه خواند افزود اگر كارى در زمينه صورت نگيرد كمك ها را قطع خواهيم كرد، بازيگر قبلى سريال حمام خون آقاى ديويد مليبن سفير اسبق اتحاديه اروپا براى افغانستان كمى تند تراز سفير فعلى همچو سخنان را با لحن شديد در طبل ساخته شده از چرم بز كوهى بصدا در مى آورد تا باشد صداى دهل براى حاميان دولت فاسد كابل از دور خوش بنظر برسد از جانبى هم نقش آفرين مركزى اين سريال آقاى ينس ستولتنبرگ دبيركل ناتو در اوايل ماه نوامبر ٢٠١٧ در بروكسل بر حكومت دارى خوب، مبارزه با فساد، برگذارى انتخابات تاكيد نمود بتاريخ ٨ و ٩ جولاى ٢٠١٦ ميلادى در جلسه وزيران دفاع كشورهاى عضو كه در استديوم ورزشى شهر وارسا كشور پولندب ه اشتراك بارك اوباما تدوير يافت جز تكرار سناريوى پوسيده همين سريال چيز ديگر به نظر نمى رسيد، در هفته دوم ماه نوامبر ٢٠١٧ اردوى پاكستان طى سه شبانه روز بيش از ١٠٠٠ راكت بر ولايات ننگرهار و كنر شليك نمودند حكومت ع غ جمع امريكاى اشغالگر و ناتو فقط به عنوان ناظر به شمارش راكتها و مصدومين و آواره گان ناشى از راكت پراگني هاى به تماشا نشستند براى اين اشغالگران عوام فريب كمك تسليحاتى و مالى براى داعش و طالبان مهمتر است تا دفاع از مردم افغانستان.

جالبتر از همه خانم فاتوبنسودا لوى څارنوال دادگاه جهانى جنائي بتاريخ ٤/١١/٢٠١٧ به كابل تشريف آورده بود مي خواهد كه جنايتكاران جنگى افغانستان را محاكمه نمايد و پاى نيروهاى امريكایی را كه در قتل و كشتار مردم بيگناه افغانستان دخيل اند بكشاند همچو سخنان ميان تهى و عارى از حقيقت از سه دهه به اينطرف در گوش مردم ما زمزمه ميشود ولى هيچگاه بحيث يك ضرورت مبرم به كرسى عمل قرار نگرفته است، آيا اين همه غوغایی كه از جانب بازيگران سريال حمام خون در رابطه با حكومت دوسره كابل در مقياس بين المللى از جانب حاميان شكست خورده شان از وراى رسانه ها بلند گرديده گره از مشكلات و جنايات نا بخشودنى امريكا و ناتو را در كشور ما باز خواهد نمود؟؟؟ و يا به قول كودتاچيان قصر سفيد سريال را تا پنجاه سال ديگر ادامه مي دهند يقيناً تا زمانيكه ناتو و امريكاى اشغالگر در كشور وجود دارند تضاد هاى قومى، جارى ساختن خون بيگناهان و هزاران مصائب ديگر ادامه خواهد داشت. حمايت و پشتيبانى امريكا و ناتو از گروهك هاى تكفيرى و تروريستى به تمام مردم افغانستان آفتابى شده است حمل و نقل جنگجويان داعش توسط هليكوپترهاى ناشناخته در ولايات شمالى كشور هر روز صورت مي گيرد پيوست به آن چندى پيش سفير بريتانيا در كابل در سيمينار افسران اكادمى نظامى "فهيم قسيم" با بى شرمى تمام يادآور شد (اگر ما داعش را به شمال افغانستان انتقال داده بتوانيم در آن صورت در افغانستان صلح بوجود مى آيد) بى ترديد بايد گفت افغانستان حالا به وادى گرگهاى وحشى و درنده تبديل شده است و هر روز از مردم قربانى مي گيرند امريكا و ناتو در وجود مزدبگيران شان تلاش دارند جغرافياى بنام افغانستان را همسان سوريه، عراق، و يمن قرار دهند.

به اميدی روزي كه اشغالگرانِ انسان ستيز با شكست و سر افگنده گى افغانستان را بحال خود رها كنند.

زنده بادافغانستان آزاد، مستقل و سربلند!

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اتريش ١٩/١١/٢٠١٧

 

از منابع ذيل استفاده شده:

                     سايت خبرى اسپوتنيك

                     بى بى سى

                     تلويزيون صداى امريكا

                     تلويزيون يك و طلوع از كابل

 

 

 

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)