چهارشنبه، ۲۹ سپتمبر ۲۰۱۰

 
امین الله مفکر امینی

*    *    *

 

حماسه های انقلاب آفرین

 

               گفتم که بس است قلم زدن بشعر و شاعری دگر مرا

                              سرود ترانه ها از غم بیکسان و خونین جگر مرا

                سازم تسلی این دلی بیچاره ام با شک دیده گان

                            بخون دل بشویم غم روزگار و بیکسی ام هم چنان

               بکنج عزلت سر کشم پیمانه ای دور ز چشم حریفان

                                     پیمانه ایکه نشه آرد که ندیده می پرستان

               باین راه و رسم ز گل و بلبل و عاشقی بگویم سخن

                                  که عاشقانرا از اینراه و رسم پر شکر شود دهن

                لیکن بخوی و این دلی سودا زده چه کنم دوستان

                              مشکل است که نگیرم ز حال بینوا و یتیمی نشان

                این وضع دشوار و بیسر و سامانی را باید عیان

                               درد و غم بیکسان و ستیزه جویان را باید بیان

                سخن از گل و بلبل و می و ساقی وفا و جفای یار

                                    مرا نزیبد باین خوی آتشین که بآن آیم کنار

                سخن باید که طوفانی کند بپا بزمین و آسمان

                                  بنوا آرد خموشانی که رفته اند بخواب گران

                برخیزند بر بُن آن حماسه های انقلاب آفرین

                                 نوای آزاده گی خیزد بآن نغمه های دل نشین

                آفریند شیرانی مدافع حقوق بیکسان میهن

                             این دین است بقلم کشان آزاده، بباب ادب و سخن

                مُلک چو آباد شد و سرود آزاده گی گشت بر نوا

                                  آنگاه مستی زیبد و هم عاشقی به پیر و برنا

                این حرف و سخنهای من باهل خرد آورد جوش و مستی

                                      آنهاییکه تن نداده جز بآزاده گی به پستی

                 گر من نباشم این سخن های شیرین، فسانه شود بدهر

                       دوست و دشمن و اهل ادب، یادی کنند ز من شام و سحر

                 مفکر راه حق گزیده، بآن رود تا آخرین نفس

                                   مرغ آزاده را نزیبد خوش خفتن بکنج قفس

 

۲۸ سپتمبر ۲۰۱۰

 

امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org