چهارشنبه، ۵ مارچ ۲۰۱۴

 
 عبدالوکیل کوچی

 

به استقبال

اتحاد و همبستگی زنان رنجدیده جهان

 

شد سا لها که اهل قلم  باررسا نه ها   درارتباط حرمت  زنها نوشته اند

از معجز ات خلقت  پید  ایش  بشر    تا انکشاف مجمع  دنیا نوشته اند

درراستای موقف والای    قشرزن    مضمون نظم نثر توا نا نوشته اند

بر افتخار  روز جهانی  بنام   زن    درشأ ن زن صحیفه زیبانوشته اند

زن مادراست سزاوارحرمت است    زن را نماد دانش  دنیا  نوشته اند

ازنکته ها وحرف نخستین زندگی     از  اولین  معلم    والا نوشته اند

از مادر گرامی و  فرزانه  وطن      وزخواهران عالم ودانا نوشته اند

وز اعتلای فکری واندیشه زنان      از اتحاد   ماده و  معنا  نوشته اند

درپهنهء پژوهش کیهان وکاینات     زن را وجود معجزه آسا نوشته اند

از رزم قهرمانی وحماسهءزنان      وزعزم واستواریء  آنها نوشته اند

ازنقش زن به پهنه آزادیءوطن     از همت  ملالی   وزهرا  نوشته اند

از اتحاد وحدت و همبستگیءآن     از سازمان و جنبش زنها  نوشته اند

از  اهتزاز پرچم  آزادیء زنان      بر قله  های  شامخ  اعلا نوشته اند

با این همه  قوام  تواناییء زنان      هم عجزرا به نسبت آنها نوشته اند

گویاکه قشرزاروزبونست بیدفاع     کو را اسیر ظلم و ستمها نوشته اند

آن یک حقیقتست بتاریخ قشرزن     چیزیکه در عبارت با لا نوشته اند

امابهرکجاکه نه علمست نی عمل     زآنجا زجرم و حق تلفیهانوشته اند

آنجاکه نیستدانش قانون وروشنی     ازظلم و تیرگی وجفا ها  نوشته اند

جاییکه جهل وهم خرافاتحاکمست   زآنجازجهل وحشت غمها نوشته اند

ازظلم پشت پنجره وحبس خانگی   ازمرگ وخودکشی رقمها نوشته اند

جاییکه زن اسیرستمها ومحنتست    تقدیر خود بدست دگر ها نوشته اند

اینجازنان بموقف عالی رسیده اند   آنجا حقوق  زن  به چلیپا نوشته اند

امابجزمبارزه راهی وچاره نیست   کاینراه واین اصول هویدانوشته اند

                     فر  خنده  باد  روز  زن و جنبش  زنان

                     این خوش ترانه ایست که زیبا نوشته اند

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org