Mon, 18 Apr 2016 19:08:54 


نورالدین همسنگر

|
 

         

حقه و نیرنگ

 هر کی بوطن زمام دارد

آرامش دل مدام دارد

از غارت و دزدی و جنایت

در بانک بسی سهام دارد

هرگز خللی به کار او نیست

صد رشته ای با نظام دارد

از بهر مقام و ثروت و جاه

حرص و هوس تمام دارد

هر گوشۀ شهر قصر زیبا

ایام خوشی بکام دارد

از ظلم و جنایتش چه پُرسی؟

اعمال بد و حرام دارد

پیوسته خوراک مرغ بریان

بر سفرۀ صبح و شام دارد

کارش همه حقه و فریب است

در فتنه گری او نام دارد

بس کینه تمام عمر در دل

اندیشۀ پوچ و خام دارد

عیش همه را فگنده بر خاک

پروای نه خاص و عام دارد

با دون صفتان پَست و ناکس

بوزینه صفت خرام دارد

در محفل شاد خوبرویان

صهبای طرب به جام دارد

گاهی چو رییس و یا وکیل است

دَور و بَر خود غلام دارد

بربادی اهل این وطن را

پیوسته بدل مرام دارد

باین همه پَستی و پَلیدی 

پیش همگی مقام دارد

فردا که دَمد سحر ز کویی

گویید که او چه نام دارد؟.

هالند- اپریل ۲۰۱۶

نورالدین همسنگر

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org