دوشنبه، ۴ فبروری ۲۰۱۳

 
نور الدین همسنگر

 

شعر طنز 

 

هرچه بادا باد

 

آرزو دارم که من رهبر شوم

ظالم و خونریز و استمگر شوم

با کلام خوش فریبم خلق را

حامی دزدان غارتگر شوم

دین و ایمانم به زیر پا نهم

قاتلان را همدم و یاور شوم

آتشی در خانهء مردم زنم 

مالک قصر و سرای وفر شوم

خاک میهن را سپارم دست غیر

مردم بیگانه را نوکر شوم

همدلی را دور سازم از وطن

مایهء اندوه و شور و شر شوم

چون منافق لاف دینداری زنم

جلوه گر محراب و هر منبر شوم

هرکی را افگنده در خاک سیه 

خود وکیل و صاحب دفتر شوم

رونقی آرم ببازار فساد 

فاسد و جانی  وزور آور شوم

ننگ مردم را نمایم پایمال

تا جنایت پیشهء دیگر شوم

کاخ عیشی بهر خود پی افگنم

روز و شب مست می و ساغر شوم

بزمی آرایم ز گلرویان ناز

شیفتهء خوبان سیمین بر شوم

ثروت اندوزم زمال دیگران

صاحب طیاره و موتر شوم

نظم و قانون عدالت بشکنم 

ماجرا جویی درین کشور شوم

زنده گی را تیره بر اهل ادب

اهل دل را باز درد سر شوم

گر بدینسان قسمتم یاری دهد

شهره آفاق و نام آور شوم

ملک گر ویرانه شد  مردم تبه

هرچه بادا  باد من رهبر شوم .

 

هالند -جنوری ۲۰۱۳

 

نورالدین همسنگر

 

 

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org