یکشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)

 

        رستم زابلی

 

زهر پاشی تلویزیون های خارج کشور برای نفاق ملی

 

 

کشور ما افغانستان در سه دهه و اندی دامنگیر جنگ تحمیلی و فرسایشی است که توسط دشمنان صلح و ترقی افغانستان آغاز شده و ابعاد وسیع زندگی مردم کشور مار احاطه نموده است. در جریان این زدوخورد های مسلحانه که دست اجنبی های ارتجاعی نیز شامل است توسط احزاب و تنظیم های جهادی علیه دولت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان که بر محور دو عامل یعنی اشغال شوری و خطر اسلام در افغانستان بعد از قیام هفت ثور ۱۳۵۷ خورشیدی آغاز شده بود، تلفات سنگین به باشنده گان کشور وارد که تعداد هموطنان ما از آن متاثر میباشند. با غضب قدرت دولتی توسط حفیظ الله امین و باند خون آشام وی عده زیادی از باشند گان وطن با پیگرد های متواتر دستگیر و بدون طی مراحل قانونی به حبس و اعدام محکوم گردیده اند و با این عمل خویش شرایط ارعاب و ترس را در کشور به وجود آورد. این امر باعث شد تا در ۶ جدی ش ۱۳۵۸، حاکمیت خود کامه و فاشیستی امین توسط اعضای سالم و اصولی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، سرنگون و به امر تاریخ، ندای وطن و مردم به سزای اعمال سنگین یعنی اعدام برسد؛ بعد از سرنگونی حاکمیت خودکامه امین و باند جنایتکار وی تمام زندانی های سیاسی بدون تعلقات عقیدتی و موضع گیری های سیاسی از حبس رها و بخاطر احترام به روح پاک، هموطنانی که جانهای شیرین خود را در زمان امین از دست داده بودند برای یک روز عزای ملی اعلام گردید. که در این روز در مساجد و اماکن مقدس کشور ما ختم های قران العظیم الشان با شرکت هزاران هموطن ما صورت گرفته و به ارواح شهدای گلگون کفن وطن ما دعا نموده اند.

بعد از شش جدی۱۳۵۸ با کمکهای قطعات نظامی کشور اتحاد شوروی سابق به افغانستان موج تبلیغات و دهشت افکنی علیه دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان با مداخلات نیروهای ارتجاعی منطقه و جهانی سازماندهی که در این زد و خورد های مسلحانه منجر به تلفات جانی و مالی به نیروهای متخاصم وارد شده است. بعد از تسلیم حاکمیت حزب وطن به تنظیم های "جهادی" در سال ۱۹۹۳ بازهم جنگهای تنظیمی دوباره آغاز که هزارها نفر از باشنده گان کابل کشته و خانه و کاشانه آنها ویران و کابل به یک قبرستان مرده گان و ماتم تبدیل گردید و میلونها تن از باشنده گان شهر کابل به خارج کشور مهاجر و به شکل ناگوار در پاکستان و ایران زندگی و پناهنده شدند. تمام نهادها و ارزشهای مدنی و دولتی که در طول سالهای متمادی به وجود آمده بود نابود و تمام هست نبود آن در پاکستان و بازارهای جهانی به حراج گذاشته شد.

در جریان این همه نا آرامی ها سه دهه عده از هموطنان ما با عقاید مختلف و گروپ ها و احزاب سیاسی در خارج کشور مهاجرت که در کشورهای غربی از جمله امریکا اروپا استرالیا و غیره به زندگی خویش ادامه داده و برای اهداف و مقاصد سیاسی خود داخل اقدامات تبلیغاتی از طریق نشرات شبکه های تلویزیون شده که ازجمله تلویزیون ها یکی هم تلویزیون بنام "آریانا افغانستان" در کشور امریکا به سر پرستی و مدیریت آقای نبی مسکنیار فعالیت دارد، میباشد. که نشرات آن توسط برنامه سازان جداگانه برا ی نشر و تبلیغ مقاصد مفکوره یی، عقیدتی سازمانی و حزبی خود تنظیم نموده آنرا رهبری مینمایند. از جمله این برنامه سازان یکی هم بنام حسن امیری "سیغانی" این شیاد، مکار و خون آشام تشنه به خون هزاران انسان شریف وطن پرست می باشد که با تبلیغات توطئه گرانه و ناروا که خلاف واقعیت ها میباشد، بر بنیاد اسناد جعلی و خود ساخته و نمایشی برای تغییر اذهان مردم علیه مردم و نیروهای روشنفکر و تجدد خواه و باالخصوص اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان زهر پاشی نموده و از این طریق میخواهد تا بی اعتمادی و بد نامی را میان مردم کشور تشدید کرده تا بر بنیاد این رویکرد، روند صلح و آرامش را در کشور بطی و نفاق ملی را میان مردم چاق نموده تا توانسته باشد که عقده گشایی گروپی و حزبی خود را تحقق بخشد. با استفاده از انتشار تکراری لیست کشتار پنج هزاری نفری هموطنان ما که در زمان حفیظ الله امین جلاد بی رحمانه به شهادت رسیده است، که این لیست بعد از تحول شش جدی ۱۳۵۸ از جانب دولت جمهوری افغانستان به اطلاع هموطنان ما رسیده است، استفاده مغرضانه نموده و از طریق برنامه "چشم انداز" بوسیله تلویزیون شبکه جهانی آریانای افغانستان که از کشور امریکا نشر میشود، تبلیغات را غرض تامین منافع باداران و شرکای جرمی خویش و پنهان نمودن چهره ها و عملکرد های سی و سه ساله آنها که منجر به لشکرکشی نظامی ۴۴ کشور جهان در وطن ما گردیده، علیه نهضت دموکراتیک ملی افغانستان آغاز نموده است.

  این شخص منفور و متعصب و ریاکار از جمله افرادی است که تحت نام جریان دموکراتیک "شعله جاوید" در کابل پیش از کودتای محمد داوود فعالیت داشته که عملاً در برنامه مورخ شام ۳ نوامبر ۲۰۱۳ تحت نام "چشم انداز" به جواب یکی از هموطنان عزیز ما، خود را "شعله ای" معرفی نموده که جوانان را در جهت عقاید و تئوری مائویستی تشویق و ترغیب مینمود. نامبرده در جریان تحصیل در دانشگاه کابل با خانم شوهر دار بنام "مرضیه" که با شوهر موصوفه مناسبات نزدیک فامیلی داشت خلاف نورم های اخلاقی و فرهنگ و عنعنه افغانی که "همیشه به تفنن گلو پاره مینماید"، خلاف آن ارتباط برقرار و بعداً با وی ازدواج مینماید. موصوف بعد از سال ۱۳۵۷ در زمان حاکمیت حفیظ الله امین به پاکستان فرار نموده و با حزب "محاذ ملی" به رهبری صبغت الله مجددی می پیوندد. بعد از مدتی با کسب اعتماد مقداری دو صد میل سلاح از نزد این حزب تسلیم و تحت نام به اصطلاح جهاد علیه قشون شوروی در افغانستان آنرا به قاچاق بران سلاح در پشاور بفروش رسانیده و از فروش پول آن خود را به کشور هندوستان رسانیده و پناهنده می شود. بعداً در آنجا نیز به کارهای غیر مشروع از جمله اعزام افراد بشکل قاچاقی و غیر قانونی با اخذ سه هزار دلار فی نفر به خارج کشور هندوستان، مشغول شده و بعد از مدتی با در یافت پول هنگفت از طریق دزدی و قاچاق بری به امریکا رفته و در آنجا سکونت اختیار نمود، که بعد از چند وقت نسبت قمار بازی در کازینو و افراط در شراب نوشی خانمش، خواهان طلاق گردید و از هم جدا شدند. بر علاوه نامبرده با یک خانم دیگری بنام داکتر کریمه که فعلاً بنام "ماری" مشهور است که سابق خانم فرزند خوانده نور محمد تره کی بوده است، در شهر استوکهلم کشور سویدن آشنا و با وی روابط جنسی بر قرار نموده و بعد از اینکه از وی خسته میشود؛ برای اینکه از نزدش فرار نماید، وعده داد که تو را من در امریکا میخواهم و برایت پناهندگی گرفته با هم مشترکاً زندگی رسمی می نمایم. برای این هدف با وعده های چرب و نرم و دروغ پردازی برای انتقال وی از سویدن به امریکا از نزدش ۱۰۰۰۰ دالر اخذ و گفت که این پول را برای تنظیم امورات پناهنده گی مصرف نموده به زودی به امریکا خواهید آمد. اما موصوف زمانیکه در امریکا دوباره آمده پولها را مصر ف قمار بازی در کازینو و شراب نوشی نموده و کریمه خانم به فراموشی سپرده شد. که خانم کریمه با کوشش های زیاد نتوانست موفق به دریافت آن شود. تا اینکه دل را به دریا زده در سویدن به زندگی خود ادامه داد. این آقای امیری: که سرا پای آن مملو از بغض و کینه است برای پیدا نمودن مصارف قمار بازی و شراب نوشی در تلویزیون آریانای افغانستان برای فریب اذهان مردم مصروف برنامه سازی "چشم انداز" مشغول شد. تا از این طریق مصارف عیاشی خود را بدست آورد و نیروهای وطن پرست و آگاه سیاسی و پاک دامن را تخریب نموده و هویت غیر انسانی، مکار و منحوس خود را پنهان نماید.  طوری که شاعر گفته است:

موی بشکافی به عیب دیگران    گر عیب خود رسی کوری در آن

 انسانهای آگاه و دانشمند هیچ زمانی از خرد و آگاهی خود برای ابزار منفی علیه همنوع خود استفاده نکرده بلکه برای وفاق همگانی و تشکل جماعت های بزرگ انسانی فعالیت مینماید.

 از آن جایی که ما هیچ وقت از گذشته بریده نمیتوانیم و منکر آنهم نیستیم اما روند تاریخی همیشه دارای سر نشیبی و بالایی ها و کاستی و نا همواری ها بوده و بدون اشتباه نمیباشد. عاقل کسی نیست که اشتباه نکند. پروسه ای بغرنج زندگی و گذر از جامعه کهنه و بسته بسوی یک جامعه باز و مترقی به ساده گی عبور نمیتوان کرد. بلکه در این روند با خود دوست و دشمن را همراه داشته و این دوست و دشمن به شیوه های مختلف در فرایند تاریخی یا در جهت رشد و تکامل و یا برای حفظ ابزارهای کهنه عمل میکند. کشور ما در طول سه دهه جنگ و اندی با این روند در نبرد و مبارزه بوده است.

 آقای محمد حسن ا میری ـ سیغانی! این ترفند ها، چهره تو همنوعان تو را پنهان نساخته بلکه بلیه های مردم را افزون میسازد. خونهای زیادی در سرزمین آبایی ما ریخته شده که برای ابد کافی است. سنگ و چوب همه افزار تولیدی و غیر تولیدی در طبیعت کشور ما با کشتار های که توسط تو و همرزمانت صورت گرفته، بوی خون میدهد. صدا و ناله طفل یتیم را بشنو که از بی سر پناهی گشنگی، در آغوش مادر در جاده ها و اطراف شهر کابل جان میدهد و لطف و شفقت کن تا این همه پولهای گزاف تبلیغی و عیاشی خود را وقف یتیمان و بیوه زنان کشور کنید.

 کشور آلمان، 3. 11. 2013

    مطلب مرتبط دیگر:

 

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.