دوشنبه، ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۰


نجیب بهروش         ونکوور- کانادا

 

به اسـتقـبـال این مطلـع:

 

غـم مـخـور بلبل بیـدل که بهـار آمـدنیست       غـنـچه بشــگـفـتنــی و لالــه به بار آمــدنیست

 

از غـزل مـرحـوم استاد عـلـی اصغــر "بشیــرهــروی"

اکتوبر ۲۰۱۰

 

هـوش کـن هـمـدم هـر سـفـلـه و نادان نشـوی

 

مـــــژده ای قـــــوم سـتمـــدیده قــــــــرار آمدنیست

دور آســـــــــودگـــــــــــی اهــــــــل دیار آمدنیست

 

گـــرچـه ظلـمـــت مـدتـی راحــت مـــــردم بربــود

روز روشــــــن زپـــــی این شــــــب تار آمدنیست

 

از تکــــــاپـــو وتــلاش جـمــــع ارباب خـــــــــرد

سـلـطـــۀ ظـلـــــم وستــم رو به فــــــرار آمدنیست

 

نخـــل امـیــــد هـمـــــی قــــد کشـد وشــاخــــه زند

آرزوهـا هـمــــــــــه یکـبـــــــــاره به بار آمدنیست

 

بهــــــر حـفــــظ شـــــــرف وحـیثیــت مام وطــــن

در صــف معــــــرکـه گــــردان ســــوار آمدنیست

 

خصــم از هـمــــــت ما زار وزبــون خواهـــد شــد

بر ســـــــــرش روز بد و حـالـــــــت زار آمدنیست

 

دوستـی و هـمـدلــی و صـدق و صفـا پیشـــه کنیـم

کـــز هـمــآهـنگـی به ما عـــــز و وقـــار آمدنیست

 

نشــــــود درد دل مــــــــــــردم بیـــچــــــــــاره دوا

تاکـــــه از آتـــش کـیــــن دود و شــــرار آمدنیست

 

هـســــــت واضیــح که اگــرتنبــل و غافـــل باشیـم

غــم و اندوه فـــــــــراوان به کــــــــــرار آمدنیست

 

باشــد عـمــرانگــر هــر خطه هـمـان مـــردم ملک

آفـتــــش دان کــــه مســـلســل به قـطـــار آمدنیست

 

دوست است آنکـه ترا هـمـوطـن و خویش تو است

غـیـــر اگــــر دوسـت نما شــد به شکــار آمدنیست

 

هــوش کـــن هـمــــدم هــر سـفـــله و نادان نشــوی

زانکــــه نادان بتـــــر از دد بشـــــــمـــار آمدنیست

 

آن زعـیــمـــی کــه بـود خـودکـش و بیگـانه پرست

زود از قـــــــــدرت بـــــی پایه کـنـــــــار آمدنیست

 

عـاقـبــت آنکه خـیــــانت به وطــــن کـار وی است

گـــردنـش در رســــــــن حـلـقـــــــــۀ دار آمدنیست

 

زاهــــــدی کـــو بنـهــــــــد دام ریا در رۀ حـــــــق

فـســــق زاید ز وی و دین  به خـســــــار آمدنیست

 

هــــــر کـــی او سـعــی برد در رۀ آسـایـش خـلــق

نـور چشــــم هـمـگـــانـســت و بکـــــــار آمدنیست

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org