یکشنبه، ۲۸ جولای ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

سیر انکشاف فوندامینتالیزم اسلامی (بنیاد گرایی اسلامی)

در بستر آرام اروپا و امریکا

 

پدیده فوندامینتالیزم (بنیاد گرایی) اسلامی برخاسته از عدم درک مفهوم واقعی اسلام و استفاده سوء از دین در جهت منافع شخصی و گروهی میباشد که با سیاسی ساختن دین، دین اسلام را از هدف اصلی آن خارج نمودند. دین اسلام که بر مبنای یکتا پرستی، انساندوستی، صلح، صفا و مروت، راستی و صداقت، کمک به انسان، برادری و برابری، تامین عدالت، فراگیری علم و دانش، ترقی، پیشرفت معاصر و غیره خصایلی نیک استوار میباشد، جهت رهنمائی انسان در جامعه بدوی عربستان که دارای اعتقادات مختلف دینی (بت پرستی، یهودیت، مسیحیت و سایر ادیان)، کلتور و عنعنات آغشته با بعضی جهالت و خشونت ها مانند زنده به گور کردن دختران نوزاد، ازدواج دختران صغیر، محدود نمودن حقوق زنان و سایر محدودیت ها بود، از جانب خداوند متعال بالوسیله پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) نازل گردید.

تاریخ اسلام طی چهارده قرن مبین تحولات گوناگون بوده که اکثراً دین را در جهت منافع شخصی، قبیلوی و گروهی قرار داده و با سیاسی ساختن دین، اسلام را به بیشتر از صد مذهب که اکثراً با قتل، کشتار و جنایت همراه بود، تقسیم نمودند. سوء استفاده از عقاید پاک مسلمانان جهت منافع کشورها در جنگ سرد، با قرار دادن دین اسلام در خط اول اهداف استراتیژیکی و تقویه سازمانهای تندرو اسلامی از جمله "القاعده" و سایر سازمانهای فوندامینتالیستی اسلامی بعد از سال ۱۹۷۸ عیسوی با ایجاد مراکز جهت تحقق فعالیتهای تروریستی در پاکستان رشد و انکشاف بیشتر نمود. با فراگیری تعلیمات نظامی و تقویت مالی، لوژیستیکی، سیاسی، جذب و دعوت مسلمان احساساتی تحت نام "جهاد"، سبب گردید تا فعالیتهای تروریستی توسعه پیدا نموده ناامنی، قتل و کشتار را در اکثر کشورها صادر گردد. همچنان بعد از سال ۱۹۷۸ زمینه مهاجرت فوندامیتالیستان (بنیاد گرایان) و سایر مسلمانان به کشورهای اروپا و امریکا تحت عناوین مختلف فراهم گردیده آنان با استفاده از فضای جنگ سرد و ایجاد شرایط مساعد، هسته های خویش را گذاشتند.

عامل عمده دیگر در رشد آنان، سوء استفاده از آزادی فردی میباشد که در قوانین این کشور ها تسجیل یافته است، استفاده مثمر از فضای آرام اروپا و امریکا در جهت تحقق اهداف خویش نمودند. که نمونه های آنرا، حادثه "یازدهم سپتامبر" نیویارک و حوادث مماثل آن در انگلستان، هسپانیا، فرانسه، آلمان و سایر کشورها یادآور شد. تبلیغات غرض آلود علیه سایر مذاهب اسلام، ادیان مختلف، رژیم های سیاسی، اخلاق و کلتور کشورهای غربی و اشخاص، جوانان و سایر مسلمانان که اسلام را به ارث برده (یعنی پدرش مسلمان بود او هم مسلمان میباشد و آگاهی لازم از عقیده خود و اهداف اسلام ندارند) با شستشوی مغزی آنان را به سازمان های خویش جذب و تحت نام "جهاد" در اسلام، مرتکب جنایات میگردند.

از گفتار و تبلیغات آنان چنین استنباط میگردد که اسلام در جهت علم و دانش معاصر، پیشرفت و ترقی احکام و هدایات نداشته و اسلام را در محدوده تعقیب و تقلید از سلف گذشته چهارده قرن پیش فکر مینمایند. تفکر سالم حکم مینماید که در آن زمان از دانش، تمدن، تکنالوژی و تخنیک فعلی اثری نبود. فعلاً مسلمانان به فراگیری علوم پیشرفته ضرورت دارند لذا مکلفیت ایمانی و وجدانی عالمان واقعی دین اسلام میباشد تا بر علاوه تعلیمات و تبلیغات دینی، مسلمانان را در جهت آموزش علم و دانش معاصر تشویق نموده تا مسلمانان ساده دل بیشتر از این در جهل و تاریکی قرار نگیرند. فروش کلیدهای جنت و نصایح مانند کلیدها (دم و دعا، چف و پُف، تعویض و تومار) و برداشتهای نا درست از احادیث پیامبر اسلام، بیان قصه های غیر واقعی و تهمت به (پیامبر اسلام، خلفای راشدین، اصحاب کرام و فلان رهبر دینی و مذهبی که چنین کرد)، تعقیب و تقلید اعمال چهارده قرن پیش. هرگاه گفتار و عمل اکثر مبلغین به اصطلاح رهبران دینی و مذهبی را مطالعه نمائید تفاوت فاهش به نظرمیرسد. در عمل پله ترازوی غرایض دنیائی (کسب و غصب پول و جایداد، مقام طلبی و پرستی، جنسی، فریب و تظاهر، ظلم وستم . . .) آنقدر مملو و سنگین شده که اگر صد سال دیگر عبادت نمایند شاید نه توانند توازن را در اعمال خود برابر کنند. شاید بگویند که (خداوند بخشاینده است) اما فراموش نه نمایند که (خداوند عادل و قهار است). طور مثال در داخل کشور ما رهبران تنظیم ها و همکاران شان با اعمال فوق به سرمایه داران و در خارج کشور به اشکال مختلف مثلاً از مسجد صالون محافل عروسی و پاکوبی استفاده و . . .

محترم عالم افتخار که واقعاً افتخار کشور ما در جهت روشنگری مسلمانان میباشند ضمن بحث شان تحت عنوان: ((نتیجه گیریها از بحث آیات احکام قرآن تابع زمان و مکان هست، نیست؟)) پرده از اعمال و اهداف شان برداشته است که مطالعه آن برای هر مسلمان ضرور میباشد. تذریق افکار و اندیشه های تندروانه اسلامی فوق الذکر به جوانان و مسلمانان ساده در جامعه اروپا تحت پوشش آزادی عقیده و بیان، با استفاده سوء از مفهوم آزادی، زیر بناهای امنیتی این کشور ها را به اثر رشد روز افزون شان زیر سوال قرار داده است و زنگ خطر برای آینده غرب میباشد. آزادی وقتی مفهوم واقعی خود را میداشته باشد که به حقوق و آزادی سایر افراد جامعه صدمه وارد نه نماید. از آزادی دین که جز آزادی فرد در جامعه میباشد میتوان چنین تعریف داد: عبارت از آزادی فرد یا گروهی میباشد که برای ابراز عمل و باورهای عقیده تی خویش جهت تحقق دساتیر قبول نموده در خلوت به شکل فردی یا به شکل جمعی در معرض عام انجام دهند. این آزادی اختیاری بوده تحمیلی و مانع انجام فرائض سایر ادیان شده نمیتواند. چنانچه بند ۱۸ میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این نکته تاکید میکند که سلب کردن حق انسانها برای انجام اعمال دینی خود، بی عدالتی محسوب میشود. اما طوری که به ملاحظه میرسد فوندامینتالیست های اسلامی دین را تحمیلی فکر نموده در جهت قبولاندن افکار شان تا سرحد سلب آزادی و حیات دیگران اقدام مینمایند. علت جذب مهاجرین مسلمان در بستر آرام اروپا و امریکا عبارت است از:

ـ چون بیسوادی در جوامع شرق و کشورهای اسلامی بیشتر میباشد، مثلاً در کشور ما بیش از ۹۰٪ اتباع آن بیسواد میباشند. دانستن معنی و مفهوم قرآن کریم که رهنما و قانون زنده گی هر مسلمان میباشد، حتمی است. اما با تاسف که بیش از ۸۵٪ هموطنان ما که روزانه مراسم دینی از جمله حین ادای نماز های پنجگانه سوره های قرآنکریم را تلاوت نمایند، اما آنچه را میخوانند معنی آنرا نمی دانند به همین ترتیب سایر احکام و هدایات الهی را، تا طبق آن عمل نمایند. صرف سوره های قرآنکریم را از یاد (از بر) نموده اند. لذا هرچه ملا نما ها بیان کنند مسلمان با قلب صاف آنرا قبول مینماید. (حتی اگر ملا نما ها به زبان عربی دشنام دهند اکثراً چنین مسلمانان آمین خواهند گفت) لذا نا فهمی عامل صدها حادثه انتحاری و انفجار در کشور ما و سایر کشور ها میباشد.

ـ آنان جهت منافع خود چنان تبلیغات مینمایند که قرآنکریم صرف به زبان عربی باشد. چون منافع آنان در عدم فهم مسلمان از کلام الهی میباشد اگر مسلمان معنی و مفهوم قرآنکریم را بدانند هرگز به چرندیات آنان گوش نداده و طبق هدایات احکام الهی عمل مینمایند. در سال ۱۳۸۶ هجری شمسی محترم غوث زلمی ابتکاری با چاپ ترجمه قرآنکریم به لسان دری نمود تا مسلمان کشور ما از معنی قرآنکریم که قانون زنده گی شان میباشد مطلع گردند. باید موصوف مورد تقدیر و مکافات قرار میگرفت اما مجازات و به ۲۰ سال حبس محکوم گردید. فرضاً همان ترجمه قرآن کریم دارای اغلاط از نظر معنی و مفهوم بود. باید دولت اسلامی افغانستان هدف مقدس اقای غوث زلمی را درک مینمود و کمیته ی را جهت تصحیح ترجمه آن توظیف میکرد تا هموطنان مسلمان ما از فیض احکام و هدایات کلام الهی مطلع میگردیدند و یا دولت اسلامی افغانستان تدریس قرآنکریم را با معنی آن در پروگرام تعلیمی مکاتب از صنف اول الی دوازده شامل میکرد تا هر فارغ صنف دوازدهم مکتب، قرآنکریم را با معنی و مفهوم آن میدانست. در آنصورت بازار تاجران دین گرفته میشد و فعلاً هم امکانات آن وجود دارد.

ـ تبلیغات فوندامینتالیست ها (بنیاد گرایان) که مملو از نکوهش جنگها، کشتار و تخریبات که در کشور های متعدد از جمله افغانستان، دول عربی، فلسطین و سایر کشورها جریان دارد، میباشد و مسئول همه این کشتارها و جنایات، کشورهای غربی را قلمداد مینمایند. اکثر مسلمانان مهاجر و افغانان نسبت اینکه جنگ آنانرا مجبور به ترک وطن نموده است، بالای شان زود تر تاثیر نموده، بدون درک از اهداف شوم آنان، آله دست شان قرار گرفته بعوض اینکه موضوع را با عقل سلیم بررسی نمایند در خدمت سازمانهای فوندامینتالسیتی اسلامی قرارمیگیرند.

ـ تبلیغات غرض آلود آنان که تحت عنوان "جهاد" فعالیت مینمایند، "جهاد" شان شامل عرصه های مختلف زنده گی (سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، دینی و مذهبی) میباشد، مثلاً: حرام شمردن سیستم بانکی کشورهای غربی، مسلمانان باید پولهای خویشرا به بانکهای اسلامی بگذارند چرا که مفاد ثابت و . . . ندارد هرگاه دوران پول، مناسبات را با بانک جهانی و شرکای بانکهای سیستم اسلامی، سیستم مغلق سرمایداری، ارتباطات آنان با یک دیگر و سیستم سهامی که در عقب پرده وجود دارد، مورد مطالعه قراردهید موجودیت سیستم خالص بانکهای اسلامی را تحت سوال قرار میدهد. چون مفاد شخصی هدف است، دین در خط اول هدف قرار میگیرد.

ـ به همین سیستم تبلیغات سوء علیه بیمه ها، بخصوص بیمه هایکه مفاد بیشتر دارند در کشورهای غربی حرام میدانند اما در سیستم بیمه های اسلامی که عنقریب در کشورهای غربی رایج خواهد یافت، حلال تلقی مینمایند. اما بیمه موتر، بیمه های ضروری فامیلها یعنی جبران خساره دیگران یا هفتفلیشت، وسایل خانه، بیمه تعمیر و. . .) چون بیمه های متذکره از یک طرف مفاد قابل ملاحظه برای شان را ندارند و از جانب دیگر خود شان باید این بیمه ها را داشته باشند در قسمت حلال و حرام آن تبلیغات ندارند.

ـ اهداف سازمانهای فوندامیتتالیست اسلامی در اروپا طویل المدت میباشد، هرگاه به نتایج تزریق افکار شان که شامل نکوهش تمدن و فرهنگ، جلوگیری از علم و دانش، تربیه و فراگیری تعلیمات تروریستی، جمع آوری پول و ارسال آن به کشور ها تحت نام "جهاد" و یا سربازگیری از مسلمانان و اعزام آنان به سایر کشورها و سایر اعمال میباشد، دقت فرمایند خطرات جدی را از قبیل قتل و کشتار فردی و جمعی، انتحار و انفجار، سلب آزادی و سایر اعمال غیر انسانی که فضای کشور ما و سایر کشورها را مکدر نموده، روزانه دهها و حتی صدها انسان کشته و معیوب میگردند. لذا ضرور دانسته میشود تا مسئولین دولتها به خصوص ارگانهای امنیتی تدابیر مشخص اتخاذ فرمایند تا جلو رشد بیشتر این مصیبت انسانی گرفته شود. (علاج واقعه قبل از وقوع)

با احترام،

عبدالواسع غفاری

 

 اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !