پنجشنبه، ۸ نوامبر ۲۰۱۲

 

آن گوهر کمیاب که در موجِ سُخنش جاست

روح سُخنش در دل و در جان طپِش ماست

او پرتو امـــید و تسکین تــنش هـــاســت

از تابش آن تأثیر، بسویش کشِش ماســت

(ه)

 رفیق گرانمایه ما جلیل پرشور

مبارزمرد خطر پذیر سلامت باد!

 

 رفیق جلیل پرشور مبارز مردیست مقاوم، مقاوم به معنای واقعی کلمه که هرگز در مقابل هر نوع حادثه طبیعی و مصنوعی، شکست ها و فرود ها، دست تسلیم بلند نکرده است. در حیات مبارزه سیاسی هر تکانه ای نا همگون، قدم ‌های مبارزه او را استوار ساخته و همروان سفر مبارزه را قوت بخشیده است .او شخصیت متعهد و هدفمندیست که در بیان و کلمات نمیگنجد، فقط میتوان او را در آئینه کار و پیکارش دید، که او را در هر محیط و محل مساعد و نا مساعد، هر فضا و هوای همگون و نا همگون، همان پرشوری که هست همان پرشور مینمایاند.

رفیق پرشور به حقیقت که سر پرشور و دل شوریده دارد. هیبت به دشمنان انسانیت، عطوفت به دوستان انسانیت مشق و تمرین حیات مبارزه سیاسی او را میسازد. او شخصیت خوش مشربیست که وقتی با وی در گفت و شنود می ‌نشینی معاشرت هم سخنی اش برای انسان احساس میبخشد که انسان صاحب ارزش است. از همینجا این درک بوجود می آید که او واقعآ شخصیت مردم خواه و انسان دوست است.

 رفیق جلیل پرشور تمام دوره های خدمتگاری اش را از قدمه های پایین ماموریت دولتی تا احراز مقام های عالی و دیبلوماتیک با پاک نفسی تمام هدفمندانه بسر رسانیده است و هر از آن گاهی که از وظایف عالی کنار کشیده شده پرده نشین و مسکوت نمانده و به حیث عضو فعال حزب هدفمندانه به مبارزه حزبی و سیاسی ادامه داده است .چنانچه تحلیل و ارزیابی های او را در باره چگونه گی موقف ستمگران جانی در قبال خیزش های مردمی در سرزمین های عربی از جمله کشور سوریه که او به حیث سفیر افغانستان درآن کشور ایفای وظیفه نموده در سایت‌ها انترنتی خواندیم که نشان میدهد او با مطالعه و برداشت همه جانبه از عهده وظایف سپرده شده بخوبی و شایسته برآمده است.

 رفیق پرشور، همراه و همسفرِ باورها و اندیشه های بزرگمردِ تاریخ مبارزات دادخواهانۀ افغانستان زنده یاد ببرک کارمل است. در کنار آن اندیشمند بزرگ زیست و با آخرین ادای احترام تا خانۀ دایمی اش، یکجا با مردم حق شناس، در مرز و بوم مزار زمین همراهی اش کرد.

 رفیق پر شور همه وقت و در همه جا شمشیر حقیقت بدست دارد .او مرد هجرت دیده و پخته جوش مبارزه دادخواهیست که سردمداران ستمگر حکومات دور و نزدیک دیار هجرت اش به شهامت و رزمنده گی این عیار حزب دموکراتیک خلق افغانستان چشم حیرت دوخته اند. این چشم دوزی حکایتیست از همسفر هجرت چشیدهء رفیق ارزشمند حفیظ روند که میگوید:

 به سر زمین همسایۀ کشور ایران رخت سفر بسته بودیم .بر حسب اتفاق، بسیاری از چهره‌های سر شناس، این کوتاه ترین راه هجرت را پیموده بودند و در آنجا دامن هجرت هموار ساخته بودند. در گرد هم آئی هموطنان مهاجر ما با حضور داشت جنرالان حکومت ایران این همان «پرشور» شوریده سراست که از جسارت، شهامت و شجاعت هم میهنان ما، از کار فهمی و کار آزموده گی مردم ما با توضیح و تشریح عوامل مهاجرت و برای دفاع و حمایت مردم آواره ما داد خواهی کرد و صدای داد خواهی مردم را در همانجا بلند نمود.

 رفیق پر شور همیشه بر علیه کابوس بی اتفاقی ها و تفرقه ها ایستاده شد. عاملین نفاق و پراگنده گی را بار، بار افشاء ساخت. او با جسارت تمام چه در نشست های حضوری چه با قلم توانمند پرده از روی فریب کاریها، اغواگری ها برداشته و جفا های که به جنبش دادخواهانه کشور صورت گرفته افشاء نموده است.

رفیق پر شور گرامی! در حالیکه سلامتی شما عزیز را از ژرفای قلب و عمق احساس آرزو داریم و این اطمینان وجود دارد که روان توانمند و بزرگ شما به همه مشکلات غلبه خواهد کرد. برای شما به عنوان پیش لشکر مبارزۀ دادخواهانه، بیداری صفوف و خیزش سپاهیان آرمان دادخواهی و پیروزی های جنبش را تبریک و تهنیت میگوییم.

 ما با تو ایم رفیق

 حفیظ روند، محمد یعقوب هادی

به نماینده گی از دوستداران رفیق گرانمایه جلیل پرشور

 

 

 *   *    *

 

 دست اندرکاران سایت «اصالت» به دلیل مسایل امنیتی نام مکمل و نام خانواده گی نویسندۀ محترم نامه را به اختصار نوشته اند.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org