سجیه الهه (احرار)

 

جشن استقلال مباهات ملی

 

من شنـیدم لیـک نـــدیـــدم جشـن مـیهـــن را چنـان

قصه هایش را بتاریخ خــوانــده بـــودم یک زمـان

جــشـن اســتـقـلال مبـاهــــات است بـتـاریـخ وطـــن

یـــادگــار از خــــونــبـهای قــــوم افــغـان در جهــان

جشـن پیـروزی ضـرور است لــیک مـیبـایـد چـنـیـن

برگـــذار گـــردد که بـاشــد در وطــن صـلــح و امان

*   *   *   *   *

جـشــن مـیبـایــد کـه امـن باشـد بـه میهن هرطرف

تا خوشی محسوس شود بر مرد و زن، پیرو جوان

جـشــن میــبایــد به مـیهــن تـــا نــباشـد هـیچ فساد

تـــا نــگــردنـــد مــردمــانــش در بــدر از بـیم جان

جشـــن مـیبــایـــد کـــه مـــردم در وطـن باشند بکار

تا نگــــردنـــد راهـــی غــربـت بـــه کــاری دیگـران

جشـــن مـیبــایــد کــــه مـلــت از نــفــاق بـاشـد بـری

تا نـــباشـــد فـــرق سـمـت و کـیـش و لـسان در مـیان

جشـــن مـیبــایـــد کــــه بــاشــد هـمـدلـی در بین قـوم

تــا هـمـه افــغـانـیــان بــاشنــد بهــم یک جسـم و جان

جشــن میـبـایــد کــه مــرد و زن کــنـنــد تحصیل عـلم

تــا شــونــد دانــا کـننـد خـــدمـت بـه قـــشر نـــاتـــوان

جـشـــن مـیبـایــــد کـــه خـنــدد طـــفــل محــروم یـتـیم

تـا نــگــریــد بـیش از ایـن آن طــفـلکــان از بهـر نـان

جشــن خــوش بــر مــا چــی بـاشـد زانکه اولاد وطن؟

مـیشــونـــد اعــــــدام به غــربـت زیــر حـکـم دیگـران

از غـــم و انــــدوه مـیهــن اشـــک مــیـریـــزم کــنــون

چــــون کـــه هــستـم خــون شــریـک و زادۀ افـغـانیان

مــیـکــند تحـصیل (الــهــه) بــر امـیـــدی آنکـــه حــق

لـطــف فـــرمــایـــد کـــه گـــردد خــــادم هـــم مـیهـنان

با احترام،

سجیه الهه (احرار)

ا اگست ۲۰۱۰

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat