دوشنبه، ۲۴ جنوری ۲۰۱۱

(جرت)

 

  نقد بـــــر رمان اکــرم جان یک کار خطاســـــــــت             کوچه اش پر ماجراست

  مسلک عثــمان ازین پس مسلک تبعیض هاســت                کوچه اش پر ماجراست

  آنکه نام و شهرتش در داستان کشور گــــشاست                  کوچه اش پر ماجراست

  لیک این رمان او فحــش است و دشــــنام و فریب               اوســت اندر فکر جــــیب

  تا بگوئی بهــــر او کو یک رفیــــق نیـــمه راســـت            نا جوان و بی وفاســــت

  قیل و قال و جرت و فرت و صد هزاران طعنه هاست          کوچه اش پر ماجراست

  در ادبیـــات معاصـــــر جرت گفتـــــن کی رواســـت           جرت یک حرف خطاست

  او دگر راه و طــریق جــد و اســـــلافــــــــش گرفت            بســـته اوصافـش گرفت

  این دگر امریست قانونمند چو از مردم سـواســـت               کوچه اش پر ماجراسـت

  او خلص با تیــر تحریف حق به یغما داده اســـــــت             دل به دریا داده اســــت

  این مـــرید و مخلص لائق چــــــرا وار خطاســـــــت           کوچه اش پر ماجراسـت

  مـــکتب عثمان ز طرز دید روشــــن بین جداســـت             مکتبش سرمایه هاســت

  هـــســت امری مبــــرهن کــــاین کوچهء بد نام وی             داده بــــــــــــرباد نام وی

  حـــرف نا حق شــــور و غوغای مداوم را بپاســـــت           کار کوچه بی بهاســـت

  هر چه هــست از طالع نا ساز و نا فــرجام ماســت              کوچه اش پر ماجراســت

 

س. ز. و. (راسخ)

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org