امین الله مفکر امینی

 

به یاد کابل زیبا 

 

چرا ویران کـردند کــــابل زیـــبا ز کـــین

که به حالش بگریــــست آســمان وزمـــین

                            به خاک وخون کـــردند دامـــنش اهـریمن

                            گلهای خوشبویش ســــــربریدند از چـــمن

                            کردند پایمال عـــزونامــــوس مـــــهد قدیم

                            فرهنگی کــــه مــــــردم بودش یــــاروندیم

                            هروجب خاک نـیاکانـی شـــد دامــن بـخون

                            خودکش بیــــگانه پرسـتان کــــردنش چون

                            بـــه ادای نمک، بمــــادروطن کردند جـــفا

                            سرتعظیم خم  کردند بدشمــــنان، زوفـــــــا

                            این چه شرع ومذهب وطریق است هموطن

                            بدین ومذهب راستان، نیست چون ســـخــن

                            رشتهءسوختن وکشتن بــــدسـت دشمن است

                            همه  چوروغـــارتگریـــها کــه بمـیهن است

                            تا کی بار جـــفای دشمـــنان کــــشیم بـدوش

                            در عمل و گفتار هـــمه گـــردیم در خـروش

                            نجات مردم ومیهــن نبـــــاشد بـــرسـم دیگر

                            به وحدت حرف وعــــمل کوشیم شام وسحر

                            مفکرپیروزی بربــاطل، زنوای حـــق خیزد

                            مـــبارزین رهی حق بـا دشــمن نیــامیــزنــد

 

امین الله مفکرامینی

 2013-16-10

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org